Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 25. janvārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Konference par Eiropas nākotni. Plenārsēdē apspriestie pilsoņu ieteikumi

Konference par Eiropas nākotni

Konferences plenārsēdē piektdien, 21. janvārī, un sestdien, 22. janvārī, tika izvērtēti divās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās un valstu pilsoņu paneļdiskusijās apkopotie ieteikumi.

Konferences plenārsēdes trešajā sesijā tika izvērtēti 90 ieteikumi, kas sagatavoti paneļdiskusijās “Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība” un “Klimata pārmaiņas un vide / veselība”, un saistītie ieteikumi, kas sagatavoti valstu pilsoņu paneļdiskusijās.

Diskusijas galvenokārt koncentrējās ap ieteikumiem, kas apkopoti abās Eiropas pilsoņu paneļdiskusijās, kuras nupat pabeigušas darbu un kurās (klātienē vai attālināti) tikās 200 dažāda vecuma un izcelsmes eiropieši no visām dalībvalstīm, lai apspriestu un pieņemtu ieteikumus par izaicinājumiem, ar kuriem tagad saskaras un nākotnē saskarsies Eiropa.

Paneļdiskusijas “Eiropas demokrātija / vērtības un tiesības, tiesiskums, drošība” pēdējā sesijā, ko pērnā gada decembrī rīkoja Eiropas Universitātes institūts Florencē (Itālija), tika pieņemti 39 ieteikumi. Paneļdiskusiju “Klimata pārmaiņas un vide/veselība” šā gada janvārī rīkoja Eiropas Koledža Natolinā un Varšavas pilsēta (Polijā), kur tā pabeidza 51 ieteikumu savas kompetences ietvaros.

Gijs Verhofstats (Eiropas Parlaments) sacīja:

Mani īpaši pārsteidza tas, cik pārliecinoši pilsoņu pārstāvji aizstāvēja savus ieteikumus diskusijās ar pieredzējušiem politiķiem. Ir skaidrs, ka viņi paļaujas uz konkrētiem turpmākiem pasākumiem, respektējot viņu redzējumu, nevis tikai izdevīgāko variantu. Galu galā jāizanalizē būs visi ieteikumi.

Klemāns Bons (Padomes prezidentūra) piebilda:

Plenārsēdē jāņem vērā pilsoņu ieteikumi. Tas ir uzdevums, kas Konferencē par Eiropas nākotni mums jārisina visiem kopā. Mēs esam gandarīti, ka pilsoņu diskusijas un ieguldījums papildina Eiropas Savienības prioritātes nākamajām paaudzēm.

Dubravka Šuica (Eiropas Komisija) norādīja:

No paša sākuma esmu pilnībā uzticējusies šim apspriešanās procesam. Taču tas ir pārsniedzis pat manas sākotnējās cerības. Esmu patīkami pārsteigta par to ieteikumu augsto kvalitāti, kurus pieņēmušas Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas un valstu pilsoņu paneļdiskusijas, kas līdz šim pabeigušas darbu. Tāpēc vēl jo svarīgāk ir tas, lai pilsoņi šajos apspriežu rezultātos atpazītu savus ierosinājumus un vēlāk redzētu konkrētu šīs konferences rezultātu ietekmi. Mūsu demokrātija ir pelnījusi šīs aktīvās un konstruktīvās diskusijas.

Turpmākie pasākumi

Paredzēts, ka divas Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, kas vēl nav sniegušas savus ieteikumus, darbu pabeigs februārī. Paneļdiskusijas “ES pasaulē/migrācija” (kuras norise paredzēta 11.–13. februārī) sanāksmi rīkos Eiropas Publiskās pārvaldes institūts Māstrihtā (Nīderlande). Paneļdiskusijas “Spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība / izglītība, kultūra, jaunatne un sports / digitālā pārkārtošanās” (kuras norise paredzēta 25.–27. februārī) sanāksmi rīkos Starptautisko un Eiropas lietu institūts Dublinā (Īrija). To ieteikumi tiks apspriesti kādā no konferences plenārsēdes turpmākajām sesijām.

Konteksts

Konferences plenārsēdes sastāvā ir pārstāvji no Eiropas Parlamenta (108), Padomes (54 vai divi no katras dalībvalsts) un Eiropas Komisijas (3), kā arī no visu valstu parlamentiem (108) ar vienlīdzīgu pārstāvību un pilsoņi (108). Pilsoņu komponentes ietvaros apspriedēs piedalās pārstāvji no Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām (80), valstu pasākumu vai valstu pilsoņu paneļdiskusiju pārstāvji (27 vai pa vienam no katras dalībvalsts) un Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētājs. Turklāt kā locekļi tajās piedalās Reģionu komitejas un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvji (18 no katras komitejas), reģionālo un vietējo pašvaldību ievēlēti pārstāvji (6 no katras pašvaldības), kā arī sociālo partneru (12) un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji (8). Citi komisāru kolēģijas locekļi, arī Savienības Augstais pārstāvis, ik pa laikam tiek aicināti piedalīties diskusijās, kurās tiek apspriesti viņu attiecīgajās atbildības jomās ietilpstošie temati. Var tikt uzaicināti arī galveno ieinteresēto personu pārstāvji, kā tas bija 21. un 22. janvārī, kad piedalīties bija aicināti Rietumbalkānu partneru, ES aģentūru un struktūru pārstāvji, piemēram, ES ombude Emīlija O'Reilija, un risinājās dialogs starp Eiropas iestādēm un baznīcām, reliģiskajām apvienībām vai kopienām, kā arī filozofiskajām un nekonfesionālajām organizācijām.

Plenārsēdē tiek apspriesti gan valstu pilsoņu paneļdiskusiju, gan Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju ieteikumi un daudzvalodu digitālajā platformā sniegtie viedokļi, kas sagrupēti pa tematiem, bez iepriekš noteikta iznākuma. Plenārsēde, pamatojoties uz vienprātību, iesniegs priekšlikumus valdei. Tā sagatavos ziņojumu, pilnībā sadarbojoties ar plenārsēdi un nodrošinot pilnīgu pārredzamību. Paneļdiskusijās ir atlasīti 80 pilsoņi (20 no katras paneļdiskusijas), kas tās pārstāv konferences plenārsēdē. Šie pārstāvji ir bijuši konferences plenārsēdes locekļi kopš tās otrās sesijas, kas notika pērnā gada oktobrī Strasbūrā. Plašāka informācija par plenārsēdes sastāvu, mērķi un darbu pieejama konferences plenārsēdes tīmekļvietnē, no kuras var arī lejuplādēt visus attiecīgos nākamās nedēļas nogales dokumentus.https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20211021IPR15506/konf…

Visi eiropieši var turpināt piedalīties diskusijās daudzvalodu digitālajā platformā.

Sīkāka informācija

Izvilkumi pieejami EbS. Visi darba grupu un plenārsēžu debašu video un audio ieraksti, un fotoattēli pieejami Parlamenta Multimediju centrā.

Konferences par Eiropas nākotni norise

Konferences par Eiropas nākotni hronoloģija

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 25. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā