Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 22. jūlijsLasīšanas ilgums: 4 min

Koronavīruss: Komisija papildina pētniecības finansējumu ar 120 miljoniem eiro 11 jauniem projektiem vīrusa un tā variantu apkarošanai

Koronavīrusa pētniecība

Komisija ir atlasījusi 11 jaunus projektus 120 miljonu eiro vērtībā. Nauda nāk no vislielākās Eiropas pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” (2021–2027) un paredzēta tam, lai atbalstītu un sekmētu koronavīrusa un tā variantu steidzamu pētniecību. Šis finansējums ir daļa no daudzām pētniecības un inovācijas darbībām, kas tiek veiktas koronavīrusa apkarošanā, un sniedz ieguldījumu Komisijas kopējā rīcībā, kuras mērķis ir novērst, mazināt un reaģēt uz vīrusa un tā variantu ietekmi saskaņā ar jauno Eiropas bioaizsardzības gatavības plānu HERA inkubators”.

Atlasītajos 11 projektos piedalās 312 pētniecības grupas no 40 valstīm (38 dalībnieki — no 23 valstīm ārpus ES).

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela:

Eiropas Savienība ir aktīvi rīkojusies, lai mazinātu koronavīrusa krīzi. Šodien mēs palielinām pētniecības centienus, lai tiktu galā ar grūtībām un apdraudējumu, ko rada koronavīrusa varianti. Atbalstot šos jaunos pētniecības projektus un nostiprinot un darot pieejamu attiecīgo pētniecības infrastruktūru, mēs turpinām cīnīties ar šo pandēmiju un gatavojamies nākamajiem draudiem.

Lielākā daļa projektu atbalstīs jaunu terapiju un vakcīnu klīniskās pārbaudes un plaša mēroga koronavīrusa kohortu un tīklu attīstību ārpus Eiropas robežām, kas ļaus izveidot saikni ar Eiropas iniciatīvām. Citi projekti stiprinās un paplašinās piekļuvi pētniecības infrastruktūrai, kas nodrošina pakalpojumus vai kas vajadzīga, lai pētnieki varētu apmainīties ar datiem, zinātību, pētniecības resursiem un lai pētniecību varētu izmantot koronavīrusa un tā variantu apkarošanai. Šāda infrastruktūra ietver tādu jau pastāvošu infrastruktūru kā Eiropas Covid-19 datu platforma un attiecīgā Eiropas dzīvības zinātņu pētniecības infrastruktūra.

Uzaicinājumos atlasītie konsorciji sadarbosies ar citām attiecīgām iniciatīvām un projektiem nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī, lai maksimāli palielinātu sinerģiju un papildināmību un novērstu pētniecības centienu dublēšanos. Tie palīdzēs veidot Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestādi (HERA), kura ES dos iespēju paredzēt turpmākas pandēmijas un tās sekmīgāk apkarot.

Konteksts

Februārī Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja, ka tiek sākts Eiropas bioaizsardzības gatavības plāns “HERA inkubators”, kura mērķis ir sagatavot Eiropu pieaugošam koronavīrusa variantu radītajam apdraudējumam. HERA inkubators apvienos zinātnes, rūpniecības un publiskā sektora iestāžu potenciālu un palīdzēs piesaistīt visus pieejamos resursus, lai Eiropai dotu iespēju risināt šo problēmu.

Aprīlī Komisija izsludināja jaunos uzaicinājumus steidzamai koronavīrusa variantu pētniecībai ar sākotnējo budžetu 123 miljoniem eiro, kas mobilizēti pirmajam ārkārtas finansējumam programmā “Apvārsnis Eiropa”. Lai gan šiem 11 projektiem paredzētais finansējums ir atkarīgs no Komisijas galīgā lēmuma un no “Apvāršņa Eiropa” dotācijas nolīgumu parakstīšanas nākamajos mēnešos, pētnieku grupas jau var sākt darbu.

Komisija ir bijusi viena no lielākajām pētniecības un inovācijas atbalstītājām un koordinējusi Eiropas un pasaules mēroga pētniecības centienus, arī gatavību pandēmijām. Tā globālajai reaģēšanai uz koronavīrusu ir apņēmusies sagādāt 1,4 miljardus eiro, no kuriem vienu miljardu eiro — no iepriekšējās ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” (2014–2020). Jaunie projekti papildinās citus no programmas “Apvārsnis 2020” finansētos projektus cīņai pret pandēmiju.

Sīkāka informācija

Faktu lapa: 11 jauni pētniecības projekti pret koronavīrusa variantiem

Koronavīruss: Komisija mobilizē 123 miljonus eiro pētniecībai un inovācijai, lai cīnītos pret koronavīrusa variantu radīto apdraudējumu

Priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņo, ka darbību sāk HERA inkubators, kura mērķis ir sagatavoties koronavīrusa variantu radītajam apdraudējumam

Ar koronavīrusu saistītā pētniecība un inovācija ES

Komisijas rīcība koronavīrusa apkarošanā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 22. jūlijs