Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 23. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Krīžu laikā aizsargājam ES transporta nozari: Komisija pieņem ārkārtas rīcības plānu transporta jomā

OLAF's Customs Operation at the border between Ukraine and Poland

Lai stiprinātu ES transporta nozares izturētspēju krīzes laikā, šodien Komisija pieņēma ārkārtas rīcības plānu transporta jomā. Šis plāns izaudzis no Covid-19 pandēmijas laika pieredzes un ņem vērā problēmas, kas ES transporta nozarē aktualizējušās kopš Krievijas militārās agresijas sākuma Ukrainā. Abas minētās krīzes ir smagi skārušas preču un pasažieru pārvadājumus, un ES atbildes pamatā tiek likta nozares izturētspēja un labāka dalībvalstu rīcības koordinācija.

Transporta komisāre Adina Veleana

Tagadējie izaicinājumu pilnie un grūtie laiki mums atgādina par ES transporta nozares svarīgumu un arī par to, ka pie mūsu sagatavotības un izturētspējas ir pastāvīgi jāstrādā. Covid-19 pandēmija nav pirmā krīze, kas jebkad ietekmējusi transporta nozari, un, kā liecina Krievijas nelikumīgais iebrukums Ukrainā, noteikti nebūs arī pēdējā. Tāpēc mums jābūt pastāvīgā gatavībā. Šodien pieņemtais ārkārtas rīcības plāns, kas jo īpaši balstās uz Covid-19 pandēmijas laikā gūto pieredzi un īstenotajām iniciatīvām, izveido stabilu satvaru, kura iznākums būs pret krīzēm noturīga un izturētspējīga ES transporta nozare. Esmu cieši pārliecināta, ka šis plāns kļūs par svarīgu transporta izturētspējas balstu, jo daudzi tajā izmantotie Ukrainas atbalsta instrumenti jau ir sevi pierādījuši darbībā. Tādas ir, piemēram, ES un Ukrainas solidaritātes joslas, kuras tagad palīdz Ukrainai eksportēt savus graudus.

Desmit veidu, kā mācīties no nesenajām krīzēm

Plānā ierosināti desmit rīcības virzieni, kas ES un dalībvalstīm palīdzēs krīzes gadījumā ieviest ārkārtas atbildreakcijas pasākumus. Tajā īpaši atzīmēts, ka būtiski ir nodrošināt minimālo savienojamību un pasažieru aizsardzību, vairot noturību pret kiberuzbrukumiem un regulāri testēt nozares izturētspēju. Uzsvērts arī zaļās joslas principu svarīgums, jo šie principi nodrošina, ka sauszemes kravu sūtījumi robežu var šķērsot mazāk nekā 15 minūtēs, un nostiprināta nacionālo transporta iestāžu kontaktpunktu tīkla nozīme. Abi minētie izrādījušies izšķiroši svarīgi gan Covid-19 pandēmijas laikā, gan tagadējā krīzē, ko izraisījusi Krievijas agresija pret Ukrainu.

Minētie desmit rīcības virzieni ir šādi:

  1. ES transporta tiesību aktu pielāgošana krīzes situācijām
  2. Pienācīga atbalsta nodrošināšana transporta nozarei
  3. Brīvas preču un pakalpojumu aprites un brīvas cilvēku pārvietošanās nodrošināšana
  4. Bēgļu plūsmu pārvaldība un iestrēgušo pasažieru un transporta darbinieku repatriācija
  5. Savienojamības un pasažieru aizsardzības minimuma nodrošināšana
  6. Dalīšanās ar transporta informāciju
  7. Transporta politikas koordinācijas stiprināšana
  8. Kiberdrošības stiprināšana
  9. Ārkārtas rīcības testēšana transporta nozarē
  10. Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem

Viena no svarīgajām pandēmijas laika mācībām ir tāda, ka atbildreakcijas pasākumus ir svarīgi koordinēt, lai nepieļautu, piemēram, pandēmijas sākuma dienās novēroto situāciju, kad pie robežām “sastrēga” kravas automobiļi, to vadītāji un pirmās nepieciešamības preces. Ārkārtas rīcības plāns transporta jomā iedibina pamatprincipus, kuri garantē, ka, iestājoties krīzei, atbildreakcijas pasākumi ir samērīgi, pārredzami, nediskriminējoši, saskanīgi ar ES līgumiem un spēj pienācīgi nodrošināt vienotā tirgus darbības turpināšanos.

Nākamie soļi

Komisija un dalībvalstis šo ārkārtas rīcības plānu izmantos, lai reaģētu uz transporta nozarē aktuālajām problēmām. Komisija atbalstīs dalībvalstis un, sadarbībā ar ES aģentūrām koordinējot nacionālo transporta kontaktpunktu tīklu un uzturot regulāru diskusiju ar starptautiskajiem partneriem un ieinteresētajām personām, vadīs krīžgatavības paaugstināšanu. Lai risinātu steidzamākās problēmas un nodrošinātu, ka Ukraina var eksportēt graudus un importēt tai vajadzīgās preces, sākot ar humāno palīdzību un beidzot ar dzīvnieku barību un mēslošanas līdzekļiem, Komisija koordinēs solidaritātes joslu kontaktpunktu tīkla un solidaritātes joslu kontaktveides platformas kopīgo darbību.

Konteksts

Šodienas iniciatīva ir atbilde uz Padomes aicinājumu Komisijai izstrādāt ar pandēmijām un citām lielām krīzēm saistītu ārkārtas rīcības plānu Eiropas transporta nozarei. Tādā veidā ir izpildīta viena daļa no Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģijā ietvertajām Komisijas saistībām. Iniciatīva izstrādāta sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm un nozares pārstāvjiem. 

Sīkāka informācija

Ziņu materiāls MOVE tīmekļa vietnē 

Ārkārtas rīcības plāns transporta jomā (PDF formāts)  

Eiropas Komisija veido solidaritātes joslas, lai palīdzētu Ukrainai eksportēt lauksaimniecības preces

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 23. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā