Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2024. gada 25. janvārisPārstāvniecība Latvijā

Latvija no Eiropas Komisijas saņem priekšfinansējumu 26,9 miljonu eiro apmērā Atveseļošanas fonda REPowerEU sadaļas īstenošanai

RePowerEU

Eiropas Komisija Latvijai pārskaita priekšfinansējumu 26,9 miljonus eiro (EUR 26 948 676) apmērā Atveseļošanas un noturības plāna REPowerEU sadaļā iekļauto reformu īstenošanai enerģētikas sektorā.

“REPowerEU finansējums ir paredzēts Eiropas un Latvijas enerģētiskās neatkarības stiprināšanai. Pateicoties tam varam aizsargāt ES iedzīvotājus un uzņēmumus no enerģētiskās drošības riskiem, ko izraisīja Krievijas agresija Ukrainā, un mēģinājumi izmantot enerģijas piegādes kā manipulāciju un šantāžas ieroci, vienlaikus paātrinot pāreju uz tīru enerģiju. Šī finansējuma, kā arī visu Atveseļošanas plānā ietverto reformu un investīciju efektīva un savlaicīga ieviešana ir būtiska Latvijas ekonomikas izaugsmei,”

norāda Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks.

Latvijas Atveseļošanas plāna REPowerEU sadaļas kopējās izmaksas ir 134 miljoni eiro (EUR 134 743 378). Sekmīgi īstenojot visas plānā ietvertās reformas un investīcijas, Latvijai no Eiropas Atveseļošanas fonda līdzekļiem dotāciju formā pieejami gandrīz 2 miljardi eiro [1 969 244 522 EUR]. Lai saņemtu visu šo finansējumu, Latvijai līdz 2026. gada augusta beigām jāsasniedz kopumā 229 izvirzītie mērķi un rādītāji, ko iekļauti Atveseļošanas plānā.

REPowerEU sadaļā noteiktie mērķi paredz Latvijā palielināt atjaunīgās enerģijas īpatsvaru un paātrināt tās izvēršanu, īstenojot viedus elektrotīklu pārvaldības risinājumus gan pārvades, gan sadales līmenī, kā arī palielinot tīkla jaudu. Iecerēts atbalstīt elektroenerģijas uzkrāšanu un palielināt enerģētisko drošību, investējot enerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas uzstādīšanā un kiberdrošības risinājumos kritiskajai enerģijas pārvades infrastruktūrai. Plānots arī palielināt ilgtspējīga biometāna izmantošanu, izveidojot reģionālu biometāna ievades punktu un izveidojot tiesisko regulējumu ilgtspējīga biometāna ievadei esošajā dabasgāzes tīklā.

Kopā ar šodienas maksājumu, Latvijai no Atveseļošanas fonda līdzekļiem jau ir izmaksāti 465 miljoni eiro. Šobrīd Eiropas Komisija turpina izvērtēt papildu 335,7milj. eiro maksājuma pieprasījumu, ko Latvija Eiropas Komisijai iesniedza 2023. gada nogalē.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2024. gada 25. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā