Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 17. novembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Latvija: Studenti caur ALTUM saņems pieejamus Eiropas atbalstītus studiju kredītus

ES iespējas
  • Paredzams, ka studenti un citi izglītojamie Latvijā gūs labumu no jaunas Eiropas Investīciju fonda pretgarantijas ALTUM, nodrošinot pieejamus aizdevumus studiju izmaksu segšanai.
  • Garantiju programmu atbalsta „Prasmju un izglītības garantiju pilotprogramma” Eiropas Stratēģisko investīciju fonda ietvaros, kas ir Investīciju plāna Eiropai galvenais pīlārs.
  • Paredzams, ka līdz 13 500 studentu un citu izglītojamo Latvijā varēs saņemt izdevīgus aizdevumus gan studiju, gan dzīvošanas izmaksu segšanai.

Sadarbībā ar komercbankām Attīstības finanšu institūcija ALTUM un Eiropas Investīciju fonds (EIF) ar Investīciju plāna Eiropai atbalstu nodrošina izdevīgākus aizdevumus studentiem un pasniedzējiem Latvijā, lai viņiem palīdzētu segt savas studiju un mājokļu izmaksas. EIF parakstījis garantijas rakstu, kas ļaus ALTUM turpināt savas garantiju programmas sniegšanu Latvijas bankām, atbalstot studentus un pasniedzējus Latvijā. Paredzēts, ka kopumā līdz pat 13 500 studentu un pasniedzēju Latvijas augstskolās spēs izmantot izdevīgāku aizdevumu nosacījumus, lai segtu savas studiju un mājokļu izmaksas.

2020. gada jūnijā Latvijā tika izveidota garantiju programma, lai atbalstītu Latvijas augstskolu studentu finansēšanas vajadzības. Aizdevumi var segt gan mācību, gan dzīvošanas izdevumus. Tā kā šī programma tirgū tika uzņemta ļoti pozitīvi, viss programmai atvēlētais budžets drīzumā tika pilnībā asignēts. Tagad Eiropas Investīciju fonds, ko savukārt atbalsta Eiropas Komisijas radītā Investīciju plāna Eiropai „Prasmju un izglītības garantiju pilotprogramma”, sadarbojas ar ALTUM, lai atbalstītu šīs programmas turpināšanu un palielinātu aizdevumu saņēmēju skaitu. Pateicoties ESIF Prasmju un izglītības garantiju pilotprogrammai, ALTUM spēs ne tikai atbalstīt lielāku Latvijas augstskolās studējošo skaitu, bet arī paplašināt šo programmu, lai ietvertu neakadēmisko apmācību studentiem, kā arī mācību maksas un dzīvošanas izdevumus ārvalstīs studējošajiem studentiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis, kurš ir atbildīgs par ekonomiku un starptautisko tirdzniecību, saka: 

Ir svarīgi investēt mūsu jauniešos un nākotnes ekonomikā. Esmu gandarīts, ka ar Eiropas Investīciju fonda un Investīciju plāna Eiropai atbalstu Latvijas studenti un skolotāji varēs papildināt savas zināšanas un prasmes, saņemot studiju aizdevumus ar izdevīgiem nosacījumiem. Esošās garantiju programmas paplašināšana ļaus vēl lielākam skaitam jauniešu segt studiju maksas un dzīvošanas izdevumus.

EIF izpilddirektors Alēns Godārds komentē: 

Šī programma ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu vairāk cilvēkiem iespēju iegūt augstāko izglītību un attīstīt savas prasmes, gūstot gan personīgu, gan un ekonomisku ieguvumu, jo sevišķi tiem, kuri, iespējams, citādāk nespētu to atļauties. ALTUM programma ir lieliska iniciatīva, un priecājamies, ka varam paļauties uz Eiropas Komisijas atbalstu, lai to sasniegtu.

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš: 

Eiropas Stratēģisko investīciju fonda garantijas paver iespēju no nākamā akadēmiskā gada sākuma studiju un studējošo aizdevumu garantijas nodrošināt plašākam studentu lokam neatkarīgi no pieprasījuma izmaiņām. Vēl viens būtisks sagaidāmais uzlabojums - pēc grozījumiem atbilstošajos Ministru kabineta noteikumos garantiju būs iespējams saņemt arī studiju un studējošo kredītiem studijām ārvalstīs. Ar savu pieredzi un zināšanām esam gatavi turpināt garantiju izsniegšanu, kā arī aicināt jaunus sadarbības partnerus iesaistīties studiju un studējošo kreditēšanā, lai finansējums studentiem kļūtu arvien pieejamāks.

Šobrīd studiju un studējošo kredītus Latvijā izsniedz Swedbank. Kopš programmas sākuma ar ALTUM galvojumu ir noslēgti vairāk nekā 3300 studiju un studējošo kredītu līgumi par kopējo summu vairāk nekā 23 miljonu eiro apmērā.

Vispārēja informācija:

Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir daļa no Eiropas Investīciju bankas grupas. Tās galvenais uzdevums ir atbalstīt Eiropas mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), palīdzot tiem piekļūt finansējumam. EIF izstrādā un attīsta riska un izaugsmes kapitāla, garantiju un mikrofinansēšanas instrumentus, kas īpaši paredzēti šim tirgus segmentam. Veicot šo lomu, EIF veicina ES mērķu sasniegšanu inovācijas, pētniecības un izstrādes, uzņēmējdarbības, izaugsmes un nodarbinātības atbalstam.

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ir Investīciju plāna Eiropai galvenais pīlārs. Tas nodrošina pirmās kārtas zaudējumu garantijas, ļaujot EIB grupai ieguldīt riskantākos projektos. Projekti un līgumi, kas apstiprināti finansēšanai no ESIF, līdz šim ir mobilizējuši 546,5 miljardus eiro investīcijās, sniedzot atbalstu vairāk nekā 1,4 miljoniem MVU. Prasmju un izglītības garantiju pilotprogramma ir parāda finansēšanas iniciatīva, kuras mērķis ir stimulēt ieguldījumus izglītībā, apmācībā un prasmēs, lai vairāk cilvēku spētu atrast darbu un labāk reaģētu uz Eiropas ekonomikas mainīgajām vajadzībām. Ieguldījumi prasmēs veicina izaugsmi, konkurētspēju un sociālo konverģenci, vienlaikus risinot problēmas, kas saistītas ar digitālo transformāciju un pāreju uz ekonomiku bez oglekļa emisijām.

ALTUM ir valstij piederoša finanšu institūcija, kas piedāvā valsts atbalstu dažādām mērķa grupām ar finanšu instrumentu palīdzību (piemēram, aizdevumi, kredītu garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.). ALTUM izstrādā un īsteno valsts atbalsta programmas, lai kompensētu tirgus nepilnības, kuras nevar atrisināt privātās finanšu institūcijas. 2017. gada jūnijā Moody's ALTUM piešķīra Baa1 starptautisko kredītreitingu, kas apliecina tā stipro finanšu stabilitāti.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 17. novembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā