Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 26. oktobrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 5 min

Maksājumi: Komisija ierosina paātrināt euro valūtā veiktu zibmaksājumu ieviešanu

Press conference by Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the European Commission, and Mairead McGuinness, European Commissioner, on the Commission's proposal for a regulation on instant payments

Komisija šodien pieņēma tiesību akta priekšlikumu, lai zibmaksājumus euro valūtā darītu pieejamus katram iedzīvotājam un uzņēmumam, kam ir bankas konts ES un EEZ valstīs. Priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, ka euro zibmaksājumus visā ES ir iespējams veikt par pieņemamu cenu, drošā veidā un bez šķēršļiem.

Zibmaksājumi sniedz cilvēkiem iespēju jebkurā diennakts laikā pārskaitīt naudu desmit sekunžu laikā. Tie notiek daudz ātrāk par tradicionālajiem kredīta pārvedumiem, kurus maksājumu pakalpojumu sniedzēji pieņem tikai darba laikā un kuri nonāk maksājuma saņēmēja kontā tikai nākamajā darbdienā, kā rezultātā šis process var ilgt līdz pat trim kalendārajām dienām. Zibmaksājumi ir ievērojami ātrāki un ērtāki patērētājiem, piemēram, lai apmaksātu rēķinus vai saņemtu steidzamus pārskaitījumus (arī medicīniskas ārkārtas situācijas gadījumā). Turklāt tie palīdz būtiski uzlabot naudas plūsmu un rada izmaksu ietaupījumus uzņēmumiem, jo īpaši MVU, tostarp mazumtirgotājiem. Tie ļauj atbrīvot finanšu sistēmā bloķētu, tā teikt, “karājošos” naudu, ko līdz ar to var agrāk izmantot patēriņam vai ieguldījumiem (ik dienas šādu līdzekļu apjoms ir gandrīz 200 miljardi EUR). Taču 2022. gada sākumā tikai 11 % no visiem euro kredīta pārvedumiem ES bija tūlītēji pārvedumi. Šā priekšlikuma mērķis ir novērst šķēršļus, kas kavē zibmaksājumu un to sniegto priekšrocību plašāku izmantošanu.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis sacīja:

Daudzās valstīs zibmaksājumi strauji kļūst par normu. Tiem vajadzētu būt pieejamiem ikvienam Eiropā, lai mēs saglabātu konkurētspēju pasaules mērogā un maksimāli izmantotu digitālā laikmeta piedāvātās inovācijas iespējas. Cilvēkiem ir lielākas izvēles iespējas  un ērtības, uzņēmumi gūst labumu no labākas naudas plūsmas kontroles un ietaupītām izmaksām.

Finanšu pakalpojumu, finanšu stabilitātes un kapitāla tirgu savienības komisāre Mareida Makginesa sacīja:

Ja pārskaitījums tiek saņemts nevis nākamajā dienā, bet gan desmit sekunžu laikā, atšķirība ir milzīga — tā ir salīdzināma ar pāreju no parastā pasta uz e-pasta sūtījumiem. Tomēr pašlaik gandrīz deviņi no desmit euro pārvedumiem joprojām tiek apstrādāti kā tradicionālie “lēnie” pārvedumi. Tā kā tehnoloģija zibmaksājumu nodrošināšanai ir ieviesta jau kopš 2017. gada, nepastāv iemesls, kāpēc lai daudzi ES iedzīvotāji un uzņēmumi nevarētu nekavējoties nosūtīt un saņemt naudu. Šī iespēja nosūtīt un saņemt naudu sekunžu laikā ir jo īpaši svarīga brīdī, kad pieaug rēķini mājsaimniecībām un MVU un svarīgs ir katrs cents. Šī iniciatīva dos tiešu labumu ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Priekšlikumā, ar ko groza un modernizē 2012. gada Regulu par vienoto euro maksājumu telpu (SEPA), attiecībā uz euro zibmaksājumiem ir noteiktas četras prasības:

  • Tūlītēju euro maksājumu vispārēja pieejamība, paredzot pienākumu ES maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kuri jau piedāvā kredīta pārvedumus euro, noteiktā laikposmā sākt piedāvāt arī tūlītējus pārvedumus.
  • Tūlītēju euro maksājumu pieejamība cenu ziņā, paredzot pienākumu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt, ka cena, ko iekasē par zibmaksājumiem euro, nepārsniedz cenu, ko iekasē par tradicionālajiem, netūlītējiem kredīta pārvedumiem euro.
  • Palielināt uzticēšanos zibmaksājumiem, nosakot pakalpojumu sniedzējiem pienākumu pārbaudīt atbilstību starp maksātāja norādīto bankas konta numuru (IBAN) un saņēmēja vārdu vai nosaukumu, pirms maksājuma veikšanas brīdinot maksātāju par iespējamu kļūdu vai krāpšanu.
  • Tūlītējo euro maksājumu raita apstrāde, vienlaikus joprojām efektīvi veicot pārbaudes par personām, uz kurām attiecas ES sankcijas: tiek ierosinātas izmantot procedūru, saskaņā ar kuru maksājumu pakalpojumu sniedzēji vismaz reizi dienā pārbaudīs, vai to klienti nav saistīti ar ES sankciju sarakstiem (pretstatā katra atsevišķa darījuma pārbaudīšanai).

Ar šo priekšlikumu tiks atbalstīta inovācija un konkurence ES maksājumu tirgū, pilnībā ievērojot spēkā esošos noteikumus par sankcijām un finanšu noziegumu apkarošanu. Tas arī palīdzēs Komisijai sasniegt plašākus mērķus digitalizācijas un atvērtas stratēģiskās autonomijas jomā. Šī iniciatīva atbilst Komisijas prioritātei nodrošināt tādu ekonomiku, kas darbojas cilvēku labā un rada pievilcīgāku investīciju vidi.

Vispārīga informācija

Zibmaksājumu pieejamība un iespējamās saistītās maksas dažādās dalībvalstīs ievērojami atšķiras, un tas kavē tūlītēju pārvedumu ieviešanu vienotajā tirgū. Tāpēc ir nepieciešama leģislatīva iejaukšanās, lai visā ES palielinātu tūlītēju euro maksājumu izmantošanu un ļautu baudīt to sniegtos guvumus ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem, jo īpaši MVU. Maziem un vidējiem uzņēmumiem par labu nāktu arī labāka naudas plūsma un lielāka maksāšanas līdzekļu izvēle.

Ar šodien iesniegto priekšlikumu tiek pildīta galvenā apņemšanās Komisijas 2020. gada stratēģijā “Neliela apjoma maksājumi”, kuras mērķis bija pilnībā nodrošināt zibmaksājumu izmantošanu ES. Tas paredz grozījumu 2012. gada Regulā par vienoto euro maksājumu telpu, kurā jau ir ietverti vispārīgi noteikumi par visiem euro (SEPA) kredīta pārvedumiem; ar šo grozījumu tiek pievienoti īpaši noteikumi par euro (SEPA) zibmaksājumiem. Priekšlikumā ir paredzēti pakāpeniski īstenošanas termiņi, kas diferencēti dažādiem iniciatīvas komponentiem, eurozonas dalībvalstīm un tām dalībvalstīm, kuras nav eurozonas dalībnieces, lai nodrošinātu adekvātu īstenošanas laiku un pilnīgu proporcionalitāti.

Sīkāka informācija

Saite uz jautājumu un atbildes paziņojumu

Saite uz faktu lapu

Saite uz tiesību akta tekstu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 26. oktobris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā