Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2022. gada 6. aprīlisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Pārtikas krīze: ES rīcība Āfrikas Sāhelas un Čada ezera reģiona atbalstam

fb_karogi.jpg
© EU

Krievijas iebrukums Ukrainā ir pasliktinājis pārtikas un uztura nodrošinājumu, tāpēc Eiropas Savienība šodien stiprina savu politisko un finansiālo apņemšanos pret partnervalstīm Āfrikā. Kopumā 2022. gadā pārtikas nodrošinājuma palielināšanai Sāhelas un Čada ezera reģionā, kur miljoniem cilvēku jau ir nonākuši kritiskā situācijā, kas varētu vēl pasliktināties, tiks novirzīti 554 miljoni eiro.

ES atbalsts, par ko tika paziņots augsta līmeņa pasākumā, kurš bija veltīts pārtikas nodrošinājumam Sāhelas un Čada ezera reģionā un kuru kopīgiem spēkiem bija sarīkojuši ES, Sāhelas un Rietumāfrikas klubs un Globālais tīkls pret pārtikas krīzēm, ietver gan humāno palīdzību, gan atbalstu darbam pie pārtikas nodrošinājuma trūkuma pamatcēloņiem Burkinafaso, Čadā, Kamerūnā, Mali, Mauritānijā, Nigērā un Nigērijā.

Reģionam nozīmīga partnere pārtikas nodrošinājuma jautājumu risināšanā

ES ir nozīmīga humānās un attīstības palīdzības sniedzēja pārtikas un uztura nodrošinājuma jomā un sniedz būtisku finansiālu atbalstu partnervalstīm.

  • Lai reaģētu uz milzīgajām ārkārtas vajadzībām Sāhelas un Čada ezera reģionā, un jo īpaši draudošo pārtikas nodrošinājuma trūkuma un uztura krīzi, ES jau ir darījusi pieejamu humāno palīdzību 173 miljonu eiro vērtībā. Šodien ES paziņojusi par papildu 67 miljoniem eiro, tādējādi līdz šim kopējais 2022. gadam atvēlētais ieguldījums krīzes skartajām valstīm Sāhelas un Čada ezera reģionā ir 240 miljoni eiro.
  • Lai uzlabotu pārtikas sistēmu ilgtspēju un novērstu pārtikas un uztura nodrošinājuma trūkuma pamatcēloņus, pilnā mērā izmantojot humanitāro, attīstības un miera pasākumu pieeju, ES 2021.–2024. gadam ir rezervējusi 654 miljonus eiro. Šo fondu mērķis ir sniegt ilgtermiņa attīstības palīdzību, reaģējot uz strukturālu pārtikas krīzi.

No šīs summas ES līdz 2022. gada beigām minētajām septiņām valstīm darīs pieejamus pavisam 314 miljonus eiro. Īstenojot reģionālas programmas, ES arī atbalstīs kopumā visu Sāhelas un Rietumāfrikas reģionu, kura daļas ir savstarpēji atkarīgas.

Problēmu pamatcēloņu risināšana ilgstošas noturības panākšanai: atjaunota politiskā apņemšanās

Pievēršoties humanitārajai, attīstības un miera dimensijai, ES atjauno savu stingro politisko apņemšanos atbalstīt struktūrpolitiku un investīcijas pārtikas un uztura krīžu pamatcēloņu risināšanai.

Mērķis ir nodrošināt, lai esošie mehānismi tiktu pielāgoti mainīgajai nedrošajai un nestabilajai situācijai reģionā, kā arī sarežģītajai starptautiskajai realitātei. Strukturālā ievainojamība tiks mazināta sociālpolitiskā, ekonomiskā un vidiskā aspektā: rīcība aptvers pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu, ilgtspējīgu lauksaimniecību ar atbalstu agroekoloģiskai praksei, pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm un jauniešiem, izglītību, sociālo iekļaušanu, izplatīšanu ar pievienoto vērtību. Ir būtiski uzlabot Sāhelā un Rietumāfrikā krīzes skarto iedzīvotāju noturību ilgtermiņa sociālekonomiskā perspektīvā.

Kolēģijas locekļu sacītais

Augstais pārstāvis un Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels sacīja: 

Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā ir izraisījis milzīgu pārtikas cenu kāpumu un paaugstinājis pārtikas trūkuma risku. Pārtikas nodrošinājuma trūkums nenovēršami vairo nestabilitāti un nevienlīdzību. Lai no tā izvairītos, mums jāpalīdz saviem partneriem kļūt pašpietiekamākiem un sadarboties daudzpusējās pārtikas sistēmas stiprināšanas labad. Šodien mēs stiprinām savu politisko un finansiālo apņemšanos pret Sāhelas un Čada ezera reģiona valstīm, kur miljoniem cilvēku jau tagad ir kritiskā situācijā, un, ja nerīkosimies ātri, arī viņi varētu kļūt par Ukrainā izvērstā kara upuriem.

Krīžu pārvaldības komisārs Janezs Lenarčičs piebilda:

Sāhelas un Čada ezera reģionā humāno vajadzību pieaugums ir neparasti liels. Šogad vairāk nekā 31 miljonam cilvēku būs steidzami vajadzīga pārtikas palīdzība. Ukrainas traģisko notikumu sekas vēl vairāk pasliktinās jau tā katastrofālo pārtikas krīzi, cilvēkiem nonākot uz izdzīvošanas robežas. ES neaizmirsīs citas humanitārās krīzes visā pasaulē un turpinās sniegt humāno palīdzību arī šajos Āfrikas reģionos. Tomēr ar humāno palīdzību vien nepietiek. Starptautiskās politiskās apņemšanās atjaunošana ir viens no izšķirīgajiem pasākumiem, kas veicami, lai apzinātu krīzes pamatcēloņus un pēc tam nodrošinātu visneaizsargātāko kopienu ilglaicīgu noturību.

Starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena norādīja:

Pārtikas krīzes saasināšanās šobrīd pamatīgi apdraud cilvēku iztiku šajā reģionā. Tādēļ jāiesaistās ir mums visiem. Nesen jau pieredzējām lielu solidaritāti visā Eiropā, un tagad atjaunotais ES politiskais un finansiālais atbalsts mūsu partneriem Sāhelas un Čada ezera reģionā liecina, ka turpinām solidarizēties ar cilvēkiem, kurus ietekmē neprovocētā un nepamatotā Krievijas militārā agresija pret Ukrainu. Mēs esam bezprecedenta situācijā — par to liecina tas, ko pieredzēju, pagājušajā nedēļā apmeklēdama reģionu. Kopā ar starptautisko sabiedrību, izmantojot daudzpusēju pieeju, mēs turpināsim pārtikas un uztura krīžu pamatcēloņu novēršanas darbu un palīdzēsim stiprināt to skarto cilvēku noturību.

Konteksts

Sāhela un Rietumāfrika pašlaik saskaras ar bezprecedenta pārtikas un uztura krīzi. Ja netiks veikti pienācīgi pasākumi, no 2022. gada jūnija līdz augustam vairāk nekā 38 miljoniem cilvēku var draudēt bads un nepilnvērtīga uztura situācija. Visvairāk skartas ir teritorijas, kas robežojas ar Sāhelas centrālajiem un Čada ezera rajoniem. Starptautiskās un vietējās organizācijas, kas atbalsta pārtikas nodrošinājumu reģionā, pašlaik saskaras ar nopietnu ekonomiskās, politiskās un drošības situācijas pasliktināšanos gan vietējā mērogā, gan sakarā ar sekām, ko radījis Krievijas iebrukums Ukrainā.

Ieilgušo pārtikas krīzes situāciju vai pat vēl sliktākus apstākļus, kuros 2021. gadā visā pasaulē bija nonākuši vismaz 195 miljoni cilvēku, veicina konflikti, ekonomikas satricinājumi, kas ietver Covid-19 un strauji augošās pārtikas un enerģijas cenas, un ekstremāli laikapstākļi. Šādā situācijā nonākuši par 25 % vairāk cilvēku nekā 2020. gadā, un tiek prognozēts, ka situācija pasliktināsies.

Šis jaunais ES atbalsts pārtikas nodrošinājumam Āfrikā atbilst 2022. gada 23. martā pieņemtajam jaunākajam Komisijas paziņojumam “Pārtikas nodrošinājuma garantēšana un pārtikas sistēmu noturības stiprināšana”, kurā pausts aicinājums rīkoties pasaules mērogā.

Plašāka informācija

Augsta līmeņa sanāksme par pārtikas un uztura krīzēm Sāhelas un Čada ezera reģionā

Paziņojums “Pārtikas nodrošinājuma garantēšana un pārtikas sistēmu noturības stiprināšana”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 6. aprīlis
Autors
Pārstāvniecība Latvijā