Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 9. septembrisLasīšanas ilgums: 4 min

Pieņemti stingrāki ES eksporta kontroles noteikumi

The Berlaymont Building and European Flags

ES šodien nostiprina savu spēju reaģēt uz jauniem drošības riskiem un jaunām tehnoloģijām. Stājas spēkā jaunā eksporta kontroles regula, ar kuru tiek pastiprināta divējāda lietojuma preču – civilo preču un tehnoloģiju ar iespējamu militāru vai drošības lietojumu – tirdzniecības kontrole, vienlaikus uzlabojot ES spēju aizsargāt cilvēktiesības un atbalstīt stratēģiskas nozīmes preču drošas piegādes ķēdes.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks un ES tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis:

Mums ir efektīvāk jāreaģē uz jauniem apdraudējumiem arvien nestabilākā pasaulē. Tas nozīmē, ka jāspēj sekmīgāk kontrolēt divējāda lietojuma tehnoloģijas, t. sk. kibernovērošanas tehnoloģijas, kuras var ļaunprātīgi izmantot cilvēktiesību pārkāpumiem. Pateicoties šiem jaunajiem ES noteikumiem, ES valstis tagad vēl ciešāk sadarbosies savā starpā un ar sabiedrotajiem, lai novērstu iespējamos drošības riskus, ko rada biotehnoloģijas, mākslīgais intelekts un citas jaunās tehnoloģijas. Mēs arī apvienosim spēkus, piemēram, jaunajā ES un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomē, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem.

Jaunais regulējums ļauj ES veikt vairākas svarīgas darbības, lai apvienotu speciālās zināšanas un risinātu konkrētas problēmas, sevišķi saistībā ar kibernovērošanu, kurai tiek gatavotas pienācīgas rūpības pamatnostādnes, kā arī jaunām divējāda lietojuma tehnoloģijām, piemēram, progresīvo datošanu.

Ar šo regulu tiek ieviesta lielāka pārredzamība, palielinot konsultāciju un ziņošanas līmeni starp dalībvalstīm un Komisiju un tādējādi palīdzot izveidot jaunu ES elektroniskās licencēšanas platformu, kas jau izmēģināta četrās ES dalībvalstīs.

Tā arī nodrošina juridisko pamatu ES rīcībai daudzpusējā, plurilaterālā un divpusējā līmenī, atzīstot, ka kontroles efektivitāte ir atkarīga no galveno tehnoloģiju ražotāju sadarbības, un pamatojas uz esošo daudzpusējo eksporta kontroles sistēmu, proti, Vasenāras vienošanos, kas veido pamatu daudziem ierobežojumiem, kurus regula nosaka ES līmenī.

Konteksts

Lai aizstātu 2009. gada regulu, Komisija 2016. gada septembrī pieņēma tiesību aktu priekšlikumu par sensitīvu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju ES eksporta kontroles modernizēšanu. Šādām precēm ir daudzveidīgi civilie pielietojumi, taču tās var izmantot arī aizsardzības, izlūkošanas un tiesībaizsardzības nolūkos (kodolmateriāli un speciālie materiāli, telekomunikācijas, elektronika un datori, kosmoss un kosmiskā aviācija, kuģu aprīkojums u. tml.), kā arī izmantot ļaunprātīgi, pārkāpjot cilvēktiesības.

Jaunajā regulā ir iekļauti daudzi Komisijas priekšlikumi par visaptverošu “sistēmas modernizēšanu”, un šī regula padarīs esošo ES eksporta kontroles sistēmu efektīvāku:

  • ieviešot jaunu “cilvēku drošības” dimensiju, kā rezultātā Eiropas Savienība varēs reaģēt uz izaicinājumiem, kurus rada jaunas divējāda lietojuma tehnoloģijas (it īpaši kibernovērošanas tehnoloģijas), kas apdraud valsts un starptautisko drošību, t. sk. aizsargāt cilvēktiesības;
  • atjauninot svarīgākos jēdzienus un definīcijas (piemēram, “eksportētāja” definīcija tiks piemērota arī fiziskām personām un pētniekiem, kuri iesaistīti divējāda lietojuma tehnoloģiju pārnesē);
  • vienkāršojot un saskaņojot atļauju piešķiršanas procedūras un ļaujot Komisijai – ar “vienkāršotu” procedūru, t. i., deleģētu aktu – grozīt to preču vai galamērķu sarakstu, uz kuriem attiecas īpaša kontrole; tā rezultātā eksporta kontroles sistēma kļūs dinamiskāka, un tā varēs attīstīties un pielāgoties attiecīgajiem apstākļiem;
  • uzlabojot informācijas apmaiņu starp atļauju piešķiršanas iestādēm un Komisiju, lai palielinātu atļauju piešķiršanas lēmumu pārredzamību;
  • koordinējot un atbalstot stingras kontroles veikšanu, tostarp uzlabojot drošu elektronisku informācijas apmaiņu starp atļauju piešķiršanas iestādēm un tiesībaizsardzības iestādēm;
  • izstrādājot ES spēju veidošanas un apmācības programmu, kas paredzēta atļauju piešķiršanas un noteikumu izpildes nodrošināšanas iestādēm dalībvalstīs;
  • mērķtiecīgi uzrunājot nozari un nodrošinot pārredzamību saziņā ar ieinteresētajām personām, kā arī veidojot strukturētas attiecības ar privāto sektoru, kas panākams, attiecīgajai Komisijas paspārnē izveidotajai ekspertu grupai konsultējot ieinteresētās personas;
  • padarot efektīvāku dialogu ar trešām valstīm un cenšoties panākt vienlīdzīgus konkurences apstākļus pasaules mērogā.

Plašāka informācija:

Eksporta kontroles regula

Informatīvs paziņojums. Regulas īstenošana

Divējāda lietojuma preču tirdzniecības kontrole 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 9. septembris