Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 13. jūlijsLasīšanas ilgums: 2 min

Politiska vienošanās par Orhūsas regulu: Komisija atzinīgi vērtē pastiprinātu sabiedrības kontroli pār ES tiesību aktiem vides jomā

Komisija atzinīgi vērtē vakar Padomē panākto provizorisko politisko vienošanos starp Eiropas Parlamentu un ES dalībvalstīm par Orhūsas regulas grozīšanu, kas ļaus pastiprināt sabiedrības kontroli pār ES tiesību aktiem, kuri ietekmē vidi.

nature-3294632_1920_6.jpg
© EU

Komisija grozījumu ierosināja 2020. gada oktobrī, ņemot vērā savu apņemšanos saskaņā ar Eiropas zaļo kursu uzlabot iedzīvotāju un vides nevalstisko organizāciju iespējas aktus apstrīdēt administratīvā kārtībā un pārsūdzēt tiesā ES līmenī.

Par vidi, okeāniem un zivsaimniecību atbildīgais Komisijas loceklis Virginijs Sinkēvičs“Es atzinīgi vērtēju Orhūsas regulas grozījumu, par ko provizoriski vienojušās likumdevējiestādes. Tas stiprinās Eiropas pilsoniskās sabiedrības un plašākas sabiedrības spējas pārskatīt lēmumus, kas ietekmē vidi. Tas ir svarīgs vides tiesiskā regulējuma kontroles un līdzsvara elements, lai nodrošinātu, ka Eiropas zaļais kurss atnes ilgstošas pārmaiņas.”

Grozījums, par kuru ir vienošanās, uzlabos pilsoniskās sabiedrības iespējas pieprasīt ES iestādēm pārskatīt tiesību aktus, lai nodrošinātu labāku vides aizsardzību un efektīvāku rīcību klimata jomā. Vides nevalstiskās organizācijas, kā arī personas, kuru tiesības ir aizskartas, varēs pieprasīt šādu pārskatīšanu. Turklāt pārskatīšanu varēs lūgt ikviens sabiedrības loceklis, kas darbojas sabiedrības interesēs, ja šādu lūgumu atbalstīs vismaz 4000 Eiropas iedzīvotāju no vismaz piecām dalībvalstīm un ja vismaz 250 sabiedrības locekļi būs no katras minētās dalībvalsts.

Grozītā regula vēl vairāk uzlabos Savienības vides un klimata pasākumu atvērtību, pārskatatbildību un konsekvenci un atbalstīs Komisijas mērķi panākt pamatīgas pārmaiņas saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, dodot pilsoniskajai sabiedrībai vēl vairāk iespēju piedalīties šo pārmaiņu radīšanā.

Turpmākie pasākumi

Pēc provizoriskās politiskās vienošanās par svarīgākajām izmaiņām pārskatītā Orhūsas regula tagad ir jāapstiprina un jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei, pirms tā var stāties spēkā. 

Vispārīga informācija

Ar šo Komisijas ierosināto priekšlikumu groza Regulu (EK) Nr. 1367/06, ko Eiropas Parlaments un Padome pieņēma 2006. gadā, kad ES kļuva par Orhūsas konvencijas pusi.

Orhūsas konvencijas mērķis ir nodrošināt trīs svarīgus vides pārvaldības aspektus: pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. Saskaņā ar Konvenciju izveidotā Atbilstības komiteja iepriekš bija izvirzījusi dažus jautājumus saistībā ar ES pienākumiem attiecībā uz tiesu iestāžu pieejamību vides jautājumos. Grozījums, par kuru šodien panākta vienošanās,šādas bažas kliedē. 

Sīkākai informācijai: 

Eiropas zaļais kurss

ES un Orhūsas konvencija

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 13. jūlijs