Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 20. janvārisPārstāvniecība Latvijā

Pretmonopola politika: Komisija publicē galīgo ziņojumu par lietu interneta patērētājiem nozares apsekojumu

p041444-45937_0.jpg
© EU

Eiropas Komisija šodien publicēja konstatējumus, kas gūti konkurences nozares apsekojumā par lietu internetu patērētājiem (IoT). Galīgajā ziņojumā un tam pievienotajā dienestu darba dokumentā ir apzinātas potenciālās konkurences problēmas strauji augošajos ar lietu internetu saistīto produktu un pakalpojumu tirgos Eiropas Savienībā.

Priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, sacīja: 

Lietu interneta patērētājiem nozare arvien vairāk kļūst par daļu no mūsu ikdienas dzīves. Mūsu nozares apsekojuma galīgie konstatējumi apstiprina sākotnējā ziņojumā konstatētās problēmas. Tas ir tirgus ar lieliem šķēršļiem ienākšanai tirgū, maz vertikāli integrētu dalībnieku un citstarp ar bažām par piekļuvi datiem, sadarbspēju vai ekskluzivitātes praksi. Mēs esam pārliecināti, ka nozares apsekojuma konstatējumi sniegs norādes par Komisijas turpmāko izpildes un regulatīvo darbību. Mēs arī ceram, ka tas mudinās uzņēmumus proaktīvi risināt šīs problēmas.

Šodien publicētajos dokumentos ir izklāstīti Komisijas konstatējumi, ņemot vērā komentārus, kas saņemti sabiedriskajā apspriešanā par 2021. gada jūnija sākotnējo ziņojumu, un apstiprinot 2021. gada jūnijā publicētos sākotnējā ziņojuma secinājumus. Komentārus sniedza tādas ieinteresētās personas kā lietu interneta patērētājiem vadošie dalībnieki, viedierīču ražotāji, radošā satura pakalpojumu sniedzēji, apvienības vai telesakaru operatori.

Nozares apsekojuma galvenie konstatējumi

Galvenie konstatējumi, kas gūti nozares apsekojumā par lietu internetu patērētājiem, aptver turpmāk minētās jomas, kas aplūkotas arī sākotnējā ziņojumā: i) lietu interneta patērētājiem produktu un pakalpojumu raksturojums, ii) konkurences iezīmes šajos tirgos, iii) galvenās jomas, kas varētu radīt bažas ieinteresētajām personām saistībā ar lietu interneta patērētājiem tirgu pašreizējo darbību, kā arī to nākotnes perspektīvām.

Lietu interneta patērētājiem produktu un pakalpojumu raksturojums

Nozares apsekojuma rezultāti liecina, ka lietu internets patērētājiem strauji aug un arvien vairāk kļūst par mūsu ikdienas dzīves daļu. Turklāt ir vērojama tendence palielināt balss asistentu kā lietotāja saskarņu pieejamību, kas nodrošina mijiedarbību ar citām viedierīcēm un lietu interneta patērētājiem pakalpojumiem.

Konkurences iezīmes lietu interneta patērētājiem produktu un pakalpojumu tirgos

Lielākā daļa ieinteresēto personu, kas piedalījās nozares apsekojumā, norāda, ka viens no galvenajiem šķēršļiem ienākšanai vai paplašināšanai nozarē ir tehnoloģiju investīciju izmaksas, kuras balss asistentu tirgū ir īpaši augstas. Vēl viens nozīmīgs šķērslis ienākšanai tirgū ir konkurences situācija, jo daudzas ieinteresētās personas ir ziņojušas par grūtībām konkurēt ar vertikāli integrētiem uzņēmumiem, kas lietu interneta patērētājiem nozarē un ārpus tās ir izveidojuši savas ekosistēmas (piemēram, GoogleAmazon vai Apple). Tā kā šie dalībnieki nodrošina izplatītākās viedo un mobilo ierīču operētājsistēmas, kā arī vadošos balss asistentus, tie nosaka viedo ierīču un pakalpojumu integrēšanas procesus lietu interneta patērētājiem sistēmā.

Galvenās iespējamo bažu jomas

Ieinteresētās personas pauda bažas par šādām jomām:

  1. par konkrētu ekskluzivitātes un sasaistīšanas praksi saistībā ar balss asistentiem, kā arī par praksi, kas ierobežo iespēju izmantot dažādus balss asistentus vienā un tajā pašā viedierīcē;
  2. par balss asistentiem un viedierīču operētājsistēmām kā starpniekiem starp lietotājiem, no vienas puses, un viedierīcēm vai lietu interneta patērētājiem pakalpojumiem, no otras puses. Šī starpnieku pozīcija apvienojumā ar to svarīgo lomu datu radīšanā un vākšanā ļautu viņiem kontrolēt lietotāju attiecības. Šajā kontekstā ieinteresētās personas arī pauda bažas par savu lietu interneta patērētājiem pakalpojumu atrodamību un redzamību;
  3. par balss asistentu izstrādātāju plašo piekļuvi datiem, tostarp informācijai par lietotāju mijiedarbību ar trešo personu viedierīcēm un lietu interneta patērētājiem pakalpojumiem. Ieinteresētās personas uzskata, ka piekļuve lielam datu apjomam un to uzkrāšana ļauj balss asistentu izstrādātājiem uzlabot savu stāvokli tirgū un vieglāk iesaistīties blakustirgos.
  4. par sadarbspējas trūkumu lietu interneta patērētājiem nozarē īpašniektehnoloģiju izplatības dēļ, kas dažkārt noved pie “de facto standartu” izveides. Jo īpaši domājams, ka daži balss asistentu un operētājsistēmu izstrādātāji vienpusēji kontrolē sadarbspējas un integrācijas procesus un spēj ierobežot trešo personu viedierīču un lietu interneta patērētājiem pakalpojumu funkcionalitāti salīdzinājumā ar savējo.

Turpmāki pasākumi pēc nozares apsekojuma

Informācija, kas savākta saistībā ar nozares apsekojumu par lietu internetu patērētājiem, sniegs norādes Komisijas turpmākai izpildes un regulatīvajai darbībai. Visi konkurences noteikumu izpildes pasākumi pēc nozares apsekojuma būtu jābalsta uz katra gadījuma novērtējumu. Turklāt secinājumi, kas izriet no nozares apsekojuma, kalpos par pamatu Komisijas turpmākajam darbam digitālās stratēģijas īstenošanā. Proti, šie nozares apsekojuma rezultāti arī palīdzēs notiekošajās likumdošanas debatēs par Komisijas priekšlikumu Digitālo tirgu aktam.

Turklāt tādi nozaru apsekojumi kā šis var mudināt uzņēmumus pārskatīt savu komercpraksi. Šajā kontekstā Komisija atzīmē Amazon nesen veikto pārskatīšanu attiecībā uz dažiem uzņēmumu savstarpējiem nosacījumiem, kas piemērojami tā automātiskās un viedās produktu pārmaršrutēšanas pakalpojumiem.

Konteksts

Lietu interneta patērētājiem nozares apsekojums tika uzsākts 2020. gada 16. jūlijā kā daļa no Komisijas digitālās stratēģijas un pēc paziņojuma Komisijas paziņojumā “Eiropas digitālās nākotnes veidošana”2021. gada jūnijā Komisija publicēja sākotnējo ziņojumu, kurā izklāstīti tās sākotnējie konstatējumi. Apsekojuma laikā Komisija apkopoja informāciju no vairāk nekā 200 dažāda lieluma uzņēmumiem, kas darbojas lietu interneta patērētājiem produktu un pakalpojumu tirgos un atrodas Eiropā, Āzijā un ASV. Turklāt šie uzņēmumi Komisijai izpauduši vairāk nekā 1000 nolīgumu saturu. Komisija arī saņēma 26 iesniegumus no ieinteresētajām personām sākotnējā ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā.

Galīgais ziņojums kopā ar tam pievienoto dienestu darba dokumentu ir pieejams šeit.

Sīkāku informāciju sk. sākotnējā ziņojuma jautājumos un atbildēs un nozares apsekojuma tīmekļa vietnē.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 20. janvāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā