Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 26. augustsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Pretmonopola politika: Komisija publicē tirgus pētījumu par viesnīcu naktsmītņu tirdzniecības praksi

Tourism

Eiropas Komisija šodien publicēja ārējā tirgus pētījuma rezultātus par viesnīcu naktsmītņu tirdzniecības praksi ES.

Tirgus pētījums tika veikts 2021. gadā, un tas aptver laikposmu no 2017. līdz 2021. gadam. Tajā galvenā uzmanība tika pievērsta reprezentatīvai sešu dalībvalstu izlasei (Austrija, Beļģija, Kipra, Polija, Spānija un Zviedrija). Pētījuma mērķis bija:

 • iegūt atjauninātu informāciju par viesnīcu naktsmītņu tirdzniecības praksi pārraudzības pētījumam, kurš turpina Eiropas Konkurences tīkla (EKT) 2016. gada pētījumu;
 • noteikt, vai viesnīcu naktsmītņu tirdzniecības prakse dalībvalstīs atšķiras;
 • noteikt visas izmaiņas viesnīcu naktsmītņu tirdzniecības praksē salīdzinājumā ar EKT 2016. gadā veiktā pārraudzības pētījuma rezultātiem;
 • noskaidrot, vai tiesību akti, kas tiešsaistes ceļojumu aģentūrām Austrijā un Beļģijā aizliedz izmantot šauras un plašas paritātes klauzulas, ir radījuši izmaiņas viesnīcu naktsmītņu tirdzniecības praksē šajās dalībvalstīs. Paritātes klauzulas neļauj viesnīcām piedāvāt labākus nosacījumus citos pārdošanas kanālos, izņemot tās tiešsaistes ceļojumu aģentūras tīmekļa vietnē, ar kuru viesnīcai ir līgums. Plašas paritātes klauzulas attiecas uz cenu un citiem nosacījumiem, ko viesnīca piedāvā visos citos pārdošanas kanālos, savukārt šauras paritātes klauzulas attiecas tikai uz cenām, ko viesnīca publicē savā tīmekļa vietnē.

Galvenie tirgus pētījuma rezultāti

Tirgus pētījuma rezultāti neliecina par būtiskām izmaiņām konkurences situācijā viesnīcu naktsmītņu tirdzniecības jomā ES salīdzinājumā ar 2016. gadu. Jo īpaši:

 •   tiešsaistes ceļojumu aģentūras (TCA) veido 44 % no neatkarīgo viesnīcu istabu pārdošanas apjoma, kas ir neliels pieaugums salīdzinājumā ar 2016. gadu.
 •   Viesnīcu rezervāciju līderi starp tiešsaistes ceļojumu aģentūrām joprojām ir Booking.com un Expedia, un nekas neliecina par būtiskām izmaiņām TCA tirgus daļās vai par jaunu TCA ienākšanu tirgū.  
 •   Šķiet, ka komisijas maksas, ko viesnīcas maksā TCA, ir saglabājušās nemainīgas vai nedaudz samazinājušās.
 •   Istabu cenu un istabu pieejamības diferenciācijas līmenis, ko viesnīcas piemēro gan dažādām TCA, gan pašu viesnīcu tīmekļa vietnēm un TCA, šķiet, ir samazinājies.
 •   Šķiet, ka dažas TCA izmanto komerciālus pasākumus, piemēram, labāku/sliktāku pamanāmību TCA tīmekļa vietnē, lai stimulētu viesnīcas piedāvāt tām vislabākās istabu cenas un nosacījumus.
 •   Viesnīcu naktsmītņu pārdošanas kanālu (tiešsaistes/bezsaistes, tiešie/netiešie) relatīvā nozīme dalībvalstīs zināmā mērā atšķiras, taču šķiet, ka konkurences nosacījumi starp TCA būtiski neatšķiras.
 •   Šķiet, ka Austrijas un Beļģijas tiesību akti, kas aizliedz TCA izmantot plašas un šauras plašas paritātes klauzulas viesnīcu nozarē, nav izraisījuši būtiskas izmaiņas viesnīcu naktsmītņu tirdzniecības praksē salīdzinājumā ar pārējām pētījumā aplūkotajām dalībvalstīm.

Komisija apspriedās ar ES valstu konkurences iestādēm (VKI) par tirgus pētījuma izstrādi un ar tām apsprieda pētījuma rezultātus.

Turpmākie pasākumi

Komisija un valsts konkurences iestādes ņems vērā pētījuma rezultātus, veicot pastāvīgu pārraudzību un tiesību aktu izpildi viesnīcu naktsmītņu tirdzniecības jomā.

Digitālo tirgu tiesību akts (DMA), kas, ka sagaidāms, stāsies spēkā rudenī, arī var ietekmēt konkurenci viesnīcu naktsmītņu tirdzniecības jomā. DMA mērķis ir nodrošināt, ka platformu tirgos pastāv sāncensība un vārtziņu platformas komerciālajiem lietotājiem piedāvā taisnīgus noteikumus. DMA aizliedz vārtziņu platformām izmantot plašas vai šauras mazumtirdzniecības paritātes klauzulas vai līdzvērtīgus komerciālus pasākumus. Vārtziņu platformu izraudzīšanās process sāksies, tiklīdz DMA kļūs piemērojams, tas ir, sešus mēnešus pēc DMA stāšanās spēkā.

Pamatinformācija

Viesnīcu naktsmītņu tirdzniecība pēdējos gados ir bijis vairāku pretmonopola un likumdošanas pasākumu subjekts.

Kopš 2010. gada vairākas VKI ir izmeklējušas, kā TCA savos līgumos ar viesnīcām izmanto mazumtirdzniecības paritātes klauzulas. Plašas mazumtirdzniecības paritātes klauzulas neļauj viesnīcai piedāvāt labākas istabu cenas vai palielināt to pieejamību jebkurā citā pārdošanas kanālā. Šauras mazumtirdzniecības paritātes klauzulas ļauj viesnīcai piedāvāt labākas istabu cenas citās TCA un bezsaistes pārdošanā, taču neļauj viesnīcai norādīt labākas cenas savā tīmekļa vietnē. Šādu valsts izmeklēšanu rezultātā 2015. gada aprīlī Francijas, Itālijas un Zviedrijas valstu konkurences iestādes akceptēja Booking.com saistības mainīt savas plašās mazumtirdzniecības paritātes klauzulas uz šaurām paritātes klauzulām visā Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”) uz pieciem gadiem. 2015. gada augustā arī Expedia nolēma mainīt savas mazumtirdzniecības paritātes klauzulas, proti, no plašām uz šaurām visā EEZ. 2015. gada decembrī Vācijas VKI aizliedza Booking.com šauras paritātes klauzulas. Pēc Booking.com iesniegtās apelācijas sūdzības Vācijas Augstākā tiesa galu galā apstiprināja šo lēmumu.

Laikposmā no 2015. līdz 2018. gadam Francija, Austrija, Itālija un Beļģija pieņēma tiesību aktus, ar kuriem aizliedza TCA izmantot plašas un šauras mazumtirdzniecības paritātes klauzulas viesnīcu nozarē.

2016. gadā desmit valstu konkurences iestāžu grupa un Komisija veica pārraudzības pētījumu viesnīcu rezervācijas nozarē, lai novērtētu ietekmi, ko rada izmaiņas TCA paritātes klauzulās, kuras izriet no šiem regulatīvajiem intervences pasākumiem.

Pamatojoties uz pārraudzības pētījuma rezultātiem, EKT 2017. gada februārī nolēma, ka vēl būtu jānogaida, līdz jau pieņemtie konkurences aizsardzības līdzekļi radīs sekas, un ka konkurences situācija būtu savlaicīgi jāizvērtē.

2020. gadā Booking.com un Expedia informēja Komisiju un valstu konkurences iestādes, ka arī turpmāk atturēsies izmantot plašas mazumtirdzniecības paritātes klauzulas visā EEZ vismaz līdz 2023. gada jūnijam.

Komisija 2022. gada maijā pieņēma jaunu Vertikālo nolīgumu grupu atbrīvojuma regulu (“jaunā VNGAR”), kas paredz atbrīvojumu attiecībā uz konkrētiem vertikāliem nolīgumiem, un tam pievienotās Vertikālo nolīgumu pamatnostādnes. Uz tiešsaistes platformu izmantotajām plašās mazumtirdzniecības paritātes klauzulām jaunais VNGAR atbrīvojums neattiecas. Tomēr cita veida paritātes klauzula, kā arī šauras mazumtirdzniecības paritātes klauzulas, joprojām gūst labumu no atbrīvojuma. Vertikālo nolīgumu pamatnostādnēs ir sniegti norādījumi uzņēmumiem par jaunās VNGAR piemērošanu attiecībā uz paritātes klauzulām un par paritātes klauzulu novērtēšanu atsevišķos gadījumos, uz kuru neattiecas atbrīvojums. 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 26. augusts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā