Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 14. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Programma Erasmus+: 35. gadadienas pasākumā cildina programmas rezultātus un iezīmē nākotni

“Erasmus” 35 gadi

Šodien Briselē notiek programmas Erasmus+ 35. gadadienas svētku noslēguma pasākums. Programma Erasmus+ tika izveidota 1987. gadā, un gandrīz 13 miljoniem cilvēku tā ir devusi iespējas studēt, praktizēties, strādāt un darīt brīvprātīgo darbu ārzemēs. Arī nākamajos gados programmā Erasmus+ cilvēkiem būs iespējas mācīties un piedalīties starptautiskos projektos. 

Šodienas pasākumā būs izdevība dzirdēt pašu dalībnieku pieredzi, dalīties iespaidos un apmainīties ar informāciju par programmas vēsturi un nākotni. Tajā piedalīsies priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins un izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisāre Marija Gabriela, kā arī Eiropas Parlamenta Kultūras komitejas priekšsēdētāja Zabīne Ferheiena un Čehijas izglītības, jaunatnes un sporta ministrs Vladimirs Balašs.

Programmas dibinātāji, atbalsta saņēmēji un darbinieki, kas ar programmu Erasmus+ nodarbojas valsts vai Eiropas līmenī piedalīsies dažādās sesijās un darbsemināros, piemēram, par Erasmus+ prioritātēm, labu praksi un programmas vēsturi. Pasākuma noslēgumā būs DiscoverEU ceļošanas karti saņēmušu jauniešu fotoizstāde un iestudējums.

Šodienas pasākumā arī iepazīstinās ar Erasmus+ 2021. gada ziņojumu, kas dod priekšstatu par darbību radīto ietekmi. Ziņojums liecina, ka 2021. gadā vien, neraugoties uz sarežģīto situāciju pasaulē, programmā Erasmus+ tika atbalstīti gandrīz 19 000 projektu, kuros piedalījās vairāk nekā 70 000 organizāciju, paverot iespējas doties apmaiņā vairāk nekā 648 000 izglītojamo, darbinieku un jauniešu, to vidū vismaz 65 000 cilvēku, kam ir mazāk iespēju. Tas liecina, ka programma joprojām ar entuziasmu bagātina Eiropas un pasaules iedzīvotāju ikdienas dzīvi un piesaista arvien vairāk dalībnieku.

Pirms šī visas dienas pasākuma, kam var sekot arī tiešsaistē, svētku pasākumi notika arī Eiropas līmenī un programmas asociētajās valstīs. Ir izveidota īpaša 35. gadadienas tīmekļa vietne, kurā var iepazīties ar galvenajiem datiem un bijušo Erasmus+ dalībnieku liecībām.

Pēc Eiropas Jaunatnes gada programma 2023. gadā turpinās rūpēties, lai jauniešu viedoklis tiktu sadzirdēts Eiropas Savienībā un ārpus tās, galvenokārt palielinot Erasmus+ finansēto jaunatnes pasākumu skaitu. Papildus tādu projektu veicināšanai, kuros atbalsta zaļo pārkārtošanos visos dažādajos izglītības sektoros, programma turpina censties panākt oglekļneitralitāti, popularizējot ilgtspējīgus transporta veidus un atbildīgu attieksmi pret vidi.

Tajā pašā laikā būs projekti un darbības, kas arī turpmāk palīdzēs pildīt ES apņemšanos veicināt prasmju pilnveidošanu un pārkvalificēšanos un tādējādi būs vērtīga artava plānā 2023. gadu noteikt par Eiropas Prasmju gadu.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins:

Programmas Erasmus+ 35. gadadienu svinēt labi iederas šī ļoti intensīvā gada beigās, kas, pat neraugoties uz visu piedzīvoto postu un nelaimēm, bija veltīts Eiropas jaunatnei. Programmas Erasmus+ sniegtās iespējas arvien iedvesmo cilvēkus ilgoties pēc labākas nākotnes, ir palīdzējušas stiprināt visu “erasmusiešu” eiropeisko identitāti un būvē tiltus starp Eiropu un pasauli. Programma Erasmus+ kopš 1987. gada ir līdzējusi mūsu Savienību padarīt pilnvērtīgāku, un visi kopā mēs lolojam savu nākotni.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā komisāre Marija Gabriela:

Iepriekšējos 35 gados programma Erasmus+ ir uzlabojusi dzīvi 13 miljoniem dažāda vecuma un izcelsmes cilvēku. Lai Erasmus+ turpinātu palīdzēt cilvēkiem, kam ir mazāk iespēju piedalīties mobilitātes pasākumos, esam sākuši tā individuālā atbalsta augšupēju koriģēšanu, kas piešķirts 23. novembrī izsludinātajos 2023. gada uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus. Esam pārliecināti, ka šī koriģēšana dos vajadzīgo ietekmi.

Konteksts

Programma Erasmus+ tika izveidota 1987. gadā, un tad izglītojamo mobilitātes iespējas tika piedāvātas tikai 3000 augstskolu studentu. Gadu gaitā programma Erasmus+ ir būtiski mainījusies; tā ir nemitīgi tikusi modernizēta, paplašināta un atvērta valstīm, kuras no sākumā tajā nepiedalījās. 2014. gadā programmas nosaukums tika mainīts uz Erasmus+, lai izceltu programmas atvēršanu visām izglītības jomām un arī jaunatnei un sportam. Kopš tā laika programma Erasmus+ dod iespējas visās vecuma grupās ar daudzu dalīborganizāciju starpniecību iepazīt citas valstis.

Šodien tā ir viena no emblemātiskajām ES programmām, un līdz šim programmā ir piedalījušies gandrīz 13 miljoni cilvēku. Tā piedāvā sadarbības un mobilitātes iespējas skolēniem un skolotājiem, arodizglītībā un apmācībā, augstākajā izglītībā un pieaugušo izglītībā, kā arī mācekļu, jauniešu, jaunatnes darbinieku un (kopš 2023. gada) sporta treneru projektos.

Sākoties Krievijas agresijas karam pret Ukrainu, programma Erasmus+ nodrošināja vislielāko iespējamo elastību projektu īstenošanā, lai sniegtu atbalstu Ukrainas izglītojamajiem un izglītības darbiniekiem.

Tā kā programmai Erasmus+ no 2021. līdz 2027. gadam kopējais budžets ir 26,2 miljardi eiro, ko papildina aptuveni 2,2 miljardi eiro no ES ārējiem instrumentiem, ar programmu ir paredzēts atbalstīt vēl vairāk dalībnieku un ideju gan Eiropā, gan ārpus tās. Pašreizējais programmas periods ir zīmīgs arī ar to, ka programmā Erasmus+ ir iekļauta iniciatīva DiscoverEU. Ar šīm izmaiņām un pateicoties ārkārtas finansējumam, kas piešķirts saistībā ar 2022. gadu kā Eiropas Jaunatnes gadu, 2022. gadā ir dabūjamas 70 000 braukšanas biļešu.

Atklātos uzaicinājumos iesniegt projektu pieteikumus jebkura publiska vai privāta struktūra, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, var pieteikties finansējumam ar programmas Erasmus+ valstu aģentūru, kas atrodas katrā ES dalībvalstī un visās programmas asociētajās trešās valstīs, un Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras palīdzību.

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus 2023. gadam programmā Erasmus+ tika izsludināts 2022. gada 23. novembrī. Ar gada budžetu 4,2 miljardiem eiro programma Erasmus+ 2023. gadā ir palielinājusi atbalstu iekļaušanai, aktīvam pilsoniskumam un demokrātiskai līdzdalībai, kā arī zaļajai un digitālajai pārveidei Eiropas Savienībā un pasaulē. No 2023. gada programmā Erasmus+ būs jauna darbība, kas atbalstīs sporta trenerus, dodot viņiem iespēju piedalīties mobilitātes projektos, iespējas sadarboties un mācīties visā Eiropā dodot arī vietējām tautas sporta organizācijām un šo organizāciju personālam.

Plašākai uzziņai

Noslēguma pasākuma tīmekļa vietne:  Erasmus+ 35. gadadiena (arī tiešraide)

Erasmus+ 35 gadi

Erasmus+ 2021. gada ziņojums

Faktu lapa par jauno programmu Erasmus+ (2021–2027)

2023. gada darba programma

2023. gada Erasmus+ uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

2023. gada programmas vadlīnijas

DiscoverEU

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 14. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā