Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 20. septembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Programmai “Erasmus” 35 gadi

“Erasmus” 35 gadi

Lai atzīmētu simboliskās programmas “Erasmus+” 35. gadadienu, priekšsēdētāja vietnieks Margaritis Shins un komisāre Marija Gabriela otrdien, 20. septembrī tiksies ar 35 pašreizējiem un bijušajiem programmas “Erasmus+” dalībniekiem, kā arī ar programmas dibinātāju grupas pārstāvjiem. Pasākums godinās programmas sasniegumus, kurā kopš tās izveides 1987. gadā bijuši iesaistīti 13 miljoni cilvēku.

Pirms pasākumaKomisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropisko dzīvesziņu Margaritis Shins sacīja: 

Erasmus+” ir 35 gadus ilgs veiksmes stāsts, kas miljoniem cilvēku ir sniedzis iespējas mainīt dzīvi. ES nevarēju iedomāties labāku un pārliecinošāku piemēru tam, ko konkrēti nozīmē “eiropeiskā dzīvesziņa”. Ar nepacietību gaidu viedokļu apmaiņu ar dalībniekiem par viņu pieredzi un ar programmas dibinātājiem, kuri vairāk nekā pirms trim gadu desmitiem sēja šīs varenās programmas sēklas.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela

Erasmus+” ir īsts Eiropas veiksmes stāsts. Skaitļi runā paši par sevi: līdz šim gandrīz 13 miljoni dalībnieku ir spējuši mācīties, strādāt vai iziet apmācību ārzemēs. Katru gadu vairāk nekā 600 000 eiropiešu izmanto “Erasmus+” piedāvātās iespējas. Un pēc tam viņi visi stāsta par to pašu: ka programma ir pagrieziena punkts dzīvē. Kopš “Erasmus+” izveides 1987. gadā tā piesaista jaunas izglītotu, apmācītu, apņēmīgu eiropiešu paaudzes, kuriem ir saikne pāri robežām. Un tas patiešām ir iemesls svinībām.

Katrs dalībnieks dalīsies ar personīgo pieredzi un apspriedīs ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta pamatprogrammas sasniegumus un problēmas.

Gadu gaitā programmā “Erasmus+” ir notikušas būtiskas izmaiņas; tā pastāvīgi modernizēta, paplašināta un atvērta valstīm, kuras sākumā tajā nepiedalījās. Sākot tikai ar 3000 augstskolu studentiem, programma tagad piedāvā sadarbības un mobilitātes iespējas skolēniem un skolotājiem, arodizglītībā un apmācībā, augstākajā izglītībā un pieaugušo izglītībā, kā arī mācekļu, jauniešu, jaunatnes darbinieku un (no 2023. gada) pat sporta treneru projektos. Šī ģeogrāfiskā un nozaru paplašināšana tika īstenota 2021. gadā, neraugoties uz nelabvēlīgo situāciju veselības jomā, un tajā bija vairāk nekā 615 000 realizētu mobilitātes gadījumu. 2014. gadā programmas nosaukums tika mainīts uz “Erasmus+”, lai atzīmētu programmas paplašināšanu, aptverot visas izglītības jomas, kā arī jaunatni un sportu. Programma “Erasmus+” sniedz iespējas visām vecuma grupām iepazīt citas valstis, izmantojot plašu dalīborganizāciju klāstu.

Problēmas ir pārvērstas iespējās, jo programma “Erasmus+” tika pielāgota, lai ātri reaģētu uz Covid-19 pandēmiju, izmantojot vienkāršotus noteikumus un procedūras, lai labāk pielāgotos mobilitātei, un divus ārkārtas uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, lai atbalstītu gatavību digitālajai izglītībai un radošās prasmes.

Pēc Krievijas agresijas kara sākšanas pret Ukrainu programma “Erasmus+” nodrošināja maksimāli iespējamo elastību projektu īstenošanā, lai sniegtu atbalstu Ukrainas izglītojamajiem un izglītības darbiniekiem.

Pašreizējais programmas “Erasmus+” 2021.–2027. gada izdevums iezīmē “DiscoverEU” integrāciju programmā. Ar šīm izmaiņām un pateicoties ārkārtas finansējumam, kas piešķirts saistībā ar Eiropas Jaunatnes gadu 2022. gadā tiek darītas pieejamas 70 000 ceļošanas biļešu. “DiscoverEU” ir atvērta 18 gadus veciem jauniešiem, un tā dod iespēju iepazīt Eiropu, izmantojot ceļošanas un mācību pieredzi. Nākamā pieteikumu iesniegšanas kārta sāksies 11. oktobrī, un tagad tā ir atvērta kandidātiem no ES un visām programmas “Erasmus+” valstīm, proti, Islandes, Lihtenšteinas, Ziemeļmaķedonijas, Norvēģijas, Serbijas un Turcijas.

Skatītāji tiek aicināti vērot diskusiju 20. septembra tiešraidē “Erasmus+” tīmekļa vietnē un sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Viņi varēs arī piedalīties un sniegt ieguldījumu debatēs tiešsaistē.

Vispārīga informācija

“Erasmus+” tika izveidota 1987. gadā, nodrošinot mācību mobilitātes iespējas tikai 3000 augstskolu studentu. Kopš tā laika programmā “Erasmus+” ir piedalījušies aptuveni 13 miljoni cilvēku.

Laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam programmas “Erasmus+” aplēstais budžets ir 26,2 miljardi EUR, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu (2014.–2020. gads) ir gandrīz divkāršojies, turklāt to papildina aptuveni 2,2 miljardi EUR no ES ārējās sadarbības instrumenta.  

“Erasmus+” mobilitātes un sadarbības projekti atbalsta zaļo un digitālo pārkārtošanos, vienlaikus veicinot aktīvu pilsoniskumu un lielāku līdzdalību demokrātiskajā dzīvē.  Iekļaušana joprojām ir viena no programmas pamatprioritātēm, un tā ļauj lielākam skaitam cilvēku mācīties un piedalīties starptautiskos projektos, kā arī sasniegt arvien vairāk cilvēku, kuriem ir mazāk iespēju.

Sīkākai uzziņai

Programma "Erasmus+"

35. gadadiena

"Erasmus+" faktu lapa

“DiscoverEU” — Eiropas Jaunatnes portāls (europa.eu).

Eiropas Jaunatnes gads 2022. gadā

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 20. septembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā