Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 9. jūlijsLasīšanas ilgums: 15 min

Senegālas Republika un Eiropas komanda vienojas būvēt ražotni, kurā tiks ražotas vakcīnas pret Covid-19 un citām endēmiskām slimībām

Covid-19 vakcīnu ražošana Āfrikā šodien nonāca soli tuvāk realitātei pēc tam, kad Eiropas komanda panāca oficiālu vienošanos atbalstīt liela mēroga ieguldījumus vakcīnu ražošanā, ko veiks Pastēra institūtā Dakārā, un sniegt citus atbalsta pasākumus.

p047433-263366.jpg
© EU
  • Senegālas Republikas prezidents Viņa ekselence Makijs Salls (Macky Sall) pauž gandarījumu par atbalstu, ko sniedz Eiropas komanda un citi partneri, tostarp Amerikas Savienotās Valstis un Pasaules Bankas grupa, lai Senegālā būvētu ražotni, kurā tiks ražotas vakcīnas pret Covid-19 un citām endēmiskām slimībām
  • Senegālas Republikas prezidents, ES iekšējā tirgus komisārs, Eiropas Investīciju bankas direktors un Amerikas Savienotās Valstis paraksta dotāciju nolīgumus ar mērķi izveidot liela mēroga projektu vakcīnu ražošanai
  • Šie nolīgumi ir daļa no Eiropas komandas iniciatīvas vakcīnu, zāļu un veselības aprūpes tehnoloģiju ražošanai un pieejamībai Āfrikā – iniciatīvas mērķis ir samazināt Āfrikas atkarību no importa vakcīnām (99 % vakcīnu tiek importētas) un veicināt ražošanu Āfrikā
  • Pateicoties šim projektam, tiks ievērojami palielināta zāļu un vakcīnu ražošanas jauda Āfrikā un samazināta Āfrikas atkarība no importa, kas sasniedz 99 % no kontinenta vajadzībām šajā jomā
  • Dakāras Pastēra institūtā atradīsies reģionālais ražošanas centrs
  • Šo shēmu atbalstīs Senegālas valdība un starptautiskie finansēšanas partneri

Nolīgums ir daļa no vērienīgas ieguldījumu paketes vakcīnu un farmaceitisko līdzekļu ražošanai Āfrikā, ko maijā uzsāka Eiropas komanda, kurā sadarbojas Eiropas Komisija, ES dalībvalstis, Eiropas Investīciju banka un citas finanšu iestādes saskaņā ar ES stratēģiju attiecībā uz Āfriku un atbilstīgi Āfrikas Slimību kontroles un profilakses centru (Āfrikas SKPC) stratēģijai, kā arī partnerībām vakcīnu ražošanai Āfrikā (PAVM).

Eiropas komanda kopā ar citiem starptautiskajiem partneriem ir apņēmusies īstenot ievērojamu atbalsta paketes daļu, lai nodrošinātu projekta vidēja termiņa un ilgtermiņa ilgtspēju. Eiropas komandas pasākumi cita starpā ir šādi: 

Vācijas Federālā ekonomikas sadarbības un attīstības ministrija (BMZ) atbalsta ražošanas centru Senegālā, piešķirot 20 miljonu eiro dotāciju no Vācijas attīstības bankas KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Francija (kopā ar Francijas Attīstības aģentūru AFD) jau ir piešķīrusi divas sākotnējās finansējuma paketes par kopējo summu 1,8 miljonu eiro apmērā, kas paredzēti MADIBA projektam (Ražošana Āfrikā slimību imunizācijai un autonomijas veidošanai), kuru plānots īstenot Pastēra institūtā Dakārā priekšizpētes un sākotnējo ieguldījumu veikšanai. AFD grupa un tās meitasuzņēmums privātajā sektorā – Proparco – arī darbojas tehnisko un finanšu partneru grupā, lai strukturētu projektu nolūkā panākt lielāku finansiālu atbalstu.

Beļģija atbalstīs Senegālu tādu iniciatīvu strukturēšanā, kuru mērķis ir vakcīnu un farmaceitisko līdzekļu ražošana, piemēram, Pharmapolis farmācijas centrs. Beļģija arī pauž gandarījumu par to, ka Beļģijas biotehnoloģiju uzņēmums, kas darbojas jaunu bioražošanas platformu jomā, ar Valonijas atbalstu veido partnerību ar Pastēra institūtu Dakārā, kurš ir ļoti svarīgs partneris spēju veidošanai un tehnoloģiju pārnesei.

Eiropas Komisija ar Senegālas iestādēm apspriež iespēju līdz 2021. gada beigām piesaistīt vēl lielākus finansiālus līdzekļus šā projekta atbalstam jaunā Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta “Eiropa pasaulē” (NDICI) ietvaros. Minētie pasākumi ir daļa no Eiropas komandas 1 miljarda eiro vērtās iniciatīvas, kuras mērķis ir veicināt vakcīnu, zāļu un veselības aprūpes tehnoloģiju ražošanu un pieejamību Āfrikā, par ko Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena paziņoja 2021. gada maijā.

Ceremonijā, kas notika prezidenta pilī Dakārā, Senegālas Republikas prezidents Viņa ekselence Makijs Salls, ES iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons un Vācijas, Francijas un Beļģijas pārstāvji, kā arī Eiropas Investīciju bankas un citu attīstības finansēšanas iestāžu (tostarp IFC) pārstāvji šodien apstiprināja detalizētu informāciju par Eiropas komandas atbalstu projekta sagatavošanas paātrināšanai, ražošanas jaudas palielināšanai un tehniskās priekšizpētes veikšanai. Šiem pasākumiem būs izšķiroša nozīme, lai piesaistītu liela mēroga ieguldījumus jaunajā ražotnē. Šī ražotne tiks uzbūvēta nākamo 18 mēnešu laikā, kā rezultātā Āfrikas kontinents iegūs modernu objektu apstiprināto Covid-19 vakcīnu ražošanai.

Eiropas komanda šodien piešķir dotāciju atbalstu 6,75 miljonu eiro apmērā, lai veiktu tehnisko priekšizpēti un projekta sagatavošanas darbus jaunajā objektā, kas atradīsies Pastēra institūtā Dakārā. Šajā summā ir ietverti 4,75 miljoni eiro no Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas, 200 000 EUR no Vācijas un 1,8 miljoni eiro no Francijas. Tas arī ļaus noteikt kopējās ieguldījumu izmaksas un finanšu struktūras un vienoties par to ar Senegālas un starptautiskajiem partneriem. Paredzams, ka jaunās ražotnes būvniecība sāksies šogad, un līdz 2022. gada beigām katru mēnesi tiks saražoti 25 miljoni vakcīnas devu.

Partneru un Kolēģijas locekļu sacītais

Paziņojot par šodien noslēgtajiem līgumiem, Senegālas ekonomikas ministrs Amadou Hott teica: “Lai Āfrikā pastiprinātu cīņu pret pandēmijām, Senegālas valdība ir apņēmusies gādāt par to, ka Pastēra institūtā Dakārā tiks ražotas vakcīnas pret Covid-19. Šis projekts ir daļa no Senegālas Republikas prezidenta Viņa ekselences Makija Salla redzējuma, proti, likt pamatus valsts – un visa kontinenta – suverenitātei farmaceitisko un medicīnisko izstrādājumu jomā. Šo projektu stingri atbalsta mani kolēģi, kuri atbild par finansēm un veselību un kuri uzskata, ka tas ir vēl viens līdzeklis, kā efektīvāk cīnīties pret Covid-19 pandēmiju. Sākotnējais finansējums un zināšanas, ko sniedz Eiropas komanda un citi partneri, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis, Pasaules Bankas grupa un reģionālie līdzekļu devēji, paātrinās jaunās ražotnes būvniecību, palielinās Āfrikā piekļuvi vakcīnām par pieņemamu cenu un ļaus ražot vakcīnas, lai varētu ātri reaģēt uz jaunām pandēmijām.”

“Āfrika patlaban importē 99 % no savām vakcīnām. Taču ar šodien panākto vienošanos Eiropas komanda palīdz Senegālai spert svarīgu soli, lai tā pati varētu ražot vakcīnas un aizsargāt Āfrikas iedzīvotājus pret Covid-19 un citām slimībām. Tas vēl nav viss. Šis projekts ir tikai pirmā daļa daudz plašākā Eiropas komandas iniciatīvā, kuras mērķis ir atbalstīt zāļu un vakcīnu ražošanu visā Āfrikā,” teica Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena.

“Covid-19 vakcīnu ražošanas palielināšanai vietējā mērogā ir izšķiroša nozīme, lai pārvarētu pandēmiju. Eiropas Investīciju banka kā Eiropas komandas daļa pauž gandarījumu par šodien panākto vienošanos, kas atraisīs liela mēroga ieguldījumus Pastēra institūtā Dakārā ar mērķi ražot vakcīnas Senegālā un uzlabot iedzīvotāju veselību visā Āfrikā. Eiropas Investīciju banka cer uz vēl ciešāku tehnisko un finansiālo sadarbību ar Senegālas un starptautiskajiem partneriem, lai īstenotu šo vērienīgo projektu. Tas ir svarīgs atskaites punkts EIB globālajos centienos novērst Covid-19 izraisītās problēmas veselības un ekonomikas jomā un veidot labāku nākotni,” sacīja Eiropas Investīciju bankas prezidents Verners Hoijers.

“Eiropas komanda ar lepnumu atbalsta Senegālas valdības tālredzīgo mērķi – ražot Pastēra institūtā Dakārā licencētas Covid-19 vakcīnas. Šī iniciatīva ne tikai atbalstīs Āfrikas autonomiju dzīvību glābjošu vakcīnu ražošanā, bet arī būs svarīgs elements Senegālas topošajā rūpniecības ekosistēmā veselības jomā,” teica iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons, kurš vada Eiropas Komisijas darba grupu vakcīnu rūpnieciskās ražošanas veicināšanai.

“Eiropas komanda tiek mobilizēta, lai visā Covid-19 krīzes laikā atbalstītu Āfrikas partnerus – saskaņā ar prioritātēm, kas noteiktas mūsu stratēģijā attiecībā uz Āfriku. Viena no galvenajām pandēmijas gaitā gūtajām atziņām ir nepieciešamība veicināt vakcīnu, zāļu un veselības aprūpes tehnoloģiju ražošanu vietējā mērogā. Šodien mēs izmantojam mūsu apvienoto finansiālo jaudu un zināšanas, lai palīdzētu Senegālai un Dakāras Pastēra institūtam ražot vakcīnas ar mērķi izbeigt pandēmiju. Ir ļoti svarīgi īstenot integrētu, visaptverošu pieeju, kopā ar mūsu Āfrikas partneriem veicot turpmākus ieguldījumus tādās jomās kā labvēlīga vide, regulējuma stiprināšana, stimuli privātajam sektoram, pētniecība un izstrāde, izglītība un apmācība, kā arī inovatīvas darbvietas,” piebilda starptautisko partnerību komisāre Juta Urpilainena.

“Eiropas Investīciju banka, kas ir daļa no Eiropas komandas, ir gandarīta atbalstīt tehnisko priekšizpēti un projekta sagatavošanas izpētes darbus Āfrikas pirmajā Covid-19 vakcīnu ražotnē, kura atradīsies Pastēra institūtā Dakārā. Turpmākajos mēnešos mēs pastiprināsim sadarbību ar Senegālas valdību un finansējuma, tehniskajā un farmācijas jomā strādājošiem starptautiskiem partneriem, lai piesaistītu liela mēroga finansējumu ar nolūku padarīt vakcīnu ražošanu Āfrikā par realitāti un samazināt Āfrikas atkarību no importētām vakcīnām,” teica Eiropas Investīciju bankas prezidenta vietnieks Ambruāzs Fajols.

“Covid-19 Āfrikā rada aizvien lielāku apdraudējumu. Tādēļ Āfrikai ir vajadzīga vakcinācijas kampaņa, izmantojot Āfrikā ražotas vakcīnas. Tagad pirmo reizi vēsturē kontinentam ir reāla iespēja izveidot pašam savas ražotnes. Pastēra institūts Senegālā ir nācis klajā ar praksē īstenojamu stratēģiju, lai Āfrikā sāktu licencētu Covid-19 vakcīnu ražošanu. Tie 20 miljoni eiro, kurus mēs piešķiram sākotnējā finansējuma veidā, būs svarīgi projekta uzsākšanai. Vācija atbalsta Senegālas un starptautiskās kopienas kopējo mērķi, proti, pēc šīs pandēmijas mums jākļūst spēcīgākiem,” sacīja Vācijas attīstības ministrs Gerds Millers.

“Kā Republikas prezidents ir norādījis, vakcīnu ražošanas jaudas palielināšana ir ļoti svarīgs aspekts mūsu stratēģijā pandēmijas apturēšanai. Šobrīd, kad atbalstām vakcīnu ražošanu Āfrikā, izmantojot Eiropas pieeju, mēs palīdzam veidot mūsu partneru spēju autonomi nodrošināt vakcīnas saviem iedzīvotājiem. Tādēļ es priecājos, ka šis vakcīnu ražotnes projekts iegūst arvien skaidrākas aprises – projekts, kas radies sadarbībā starp Pastēra institūtu Dakārā, Senegālu un Eiropas komandu,” teica Francijas Eiropas lietu un ārlietu ministrs Žans Īvs Ledriāns.

“Mēs pilnībā pievienojamies Eiropas komandai. Taisnīgums vakcīnu jomā ir ļoti svarīgs aspekts manā politiskajā darbībā un būtiska problēma globālā mērogā. Āfrikai ir vajadzīga piekļuve cenas ziņā pieejamiem, garantētas kvalitātes produktiem veselības jomā. Beļģijas centieni neaprobežojas tikai ar vakcīnu ražošanas jaudas palielināšanu. Ar šiem centieniem prioritāte tiek piešķirta sabiedrības veselībai, uzlabota sagatavotība epidēmijām un vietējā mērogā stiprinātas veselības aprūpes sistēmas. Mēs atbalstīsim Senegālas partnerus viņu farmācijas nozares strukturēšanā un farmācijas ražošanas centra izveidē,” piebilda Beļģijas attīstības sadarbības un lielo pilsētu politikas ministre Merjama Kitira.

Konteksts

Eiropas komanda bija pirmajās rindās, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju Āfrikā, un ir viens no lielākajiem līdzekļu devējiem mehānismam COVAX – globālajai iniciatīvai, kuras mērķis ir nodrošināt taisnīgu un vienlīdzīgu piekļuvi Covid-19 vakcīnām valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem.

Pastēra institūts Dakārā – galvenais partneris vakcīnu ražošanai Āfrikā

Pastēra institūts Dakārā jau ražo Pasaules Veselības organizācijas apstiprinātas vakcīnas, un Senegālas valdība un Āfrikas Slimību kontroles un profilakses centri to ir identificējuši kā potenciālu atrašanās vietu jaunajai vakcīnu ražotnei. Jauno ražotni paredzēts būvēt uz zemes, kas atrodas blakus esošajām pētniecības iestādēm.

Pēc parakstīšanas ceremonijas, kas šodien notika prezidenta pilī, delegācija apmeklēja Pastēra institūtu Dakārā, lai apspriestu vakcīnu ražošanas plānus ar institūta galveno administratoru Amadou Sall. Eiropas Investīciju banka un Vācijas attīstības banka KfW jau tagad sadarbojas ar Pastēra institūtu Dakārā, lai paplašinātu to ātrās diagnostikas testēšanas komplektu ražošanu, kurus izmanto priekšplāna veselības aprūpes darbinieki visā Āfrikā.

Francija jau ilgu laiku ir partnere Pastēra institūtu tīklā un it īpaši Pastēra fondā (Pasteur Foundation) Dakārā, kuru Francija atbalsta šā fonda centienos palielināt vakcīnu ražošanas jaudu. AFD jau vairāk nekā piecus gadus ir līdzfinansējusi Africamaril projektu, kura ietvaros jaunajā Diamniadio pilsētā ir paredzēts būvēt jaunu dzeltenā drudža vakcīnas ražotni. Šī ražotne papildinās Pastēra fonda esošās, vēsturiskās ēkās Dakārā, kurās šīs vakcīnas tiek ražotas kopš 1937. gada. Francija, pateicoties savai plašajai pieredzei un ņemot vērā šīs ilggadīgās attiecības, tagad atbalsta Dakāras Pastēra institūtu šajā jaunajā posmā cīņā pret Covid-19; institūta pieredze būs nepieciešama, lai tiktu galā ar pašreizējo izaicinājumu – palielināt Āfrikā vietējo ražošanas jaudu.

Āfrikas atkarības samazināšana no vakcīnu importa

Āfrikā, kontinentā ar 54 valstīm un 1,2 miljardiem iedzīvotāju, pašlaik ražo tikai 1 % no šajā kontinentā izmantotajām vakcīnām. Pārējie 99 % tiek importēti.

Covid-19 pandēmija ir vēl vairāk izgaismojusi Āfrikas vājās vietas tādās jomās kā piekļuves nodrošināšana vitāli svarīgām zālēm, vakcīnām un veselības aprūpes tehnoloģijām par pieņemamu cenu. Vietējās ražošanas veicināšana glābs cilvēku dzīvības, uzlabos sabiedrības veselības un veselības aprūpes sistēmas un stiprinās Āfrikas ekonomiku, tostarp atbalstot vietējās darbvietas un sekmējot apmaiņu ar svarīgām tehnoloģijām.

Āfrikas, Eiropas un starptautiskais atbalsts jaunajai ražotnei

Paredzams, ka jaunās vakcīnu ražotnes pirmo posmu finansēs Senegālas valdība un starptautiskie partneri, tostarp Eiropas Komisija ar Eiropas Investīciju bankas starpniecību, Francijas Attīstības aģentūra, Vācijas Federālā ekonomikas sadarbības un attīstības ministrija (BMZ), Starptautiskā Finanšu korporācija (IFC) un ASV Attīstības finanšu korporācija (DFC). Vadošie farmācijas un tehniskie partneri jau sadarbojas ar Dakāras Pastēra institūtu, lai jaunajā ražotnē varētu veikt esošo vakcīnu ražošanu un izmantot specializēto iepakošanas un izplatīšanas tehnoloģiju. Eiropas Komisija pašlaik finansē divus projektus, ar kuriem atbalsta Pastēra institūtu Dakārā.

Eiropas komandas plašāka mēroga atbalsts noturībai veselības jomā Āfrikā

Eiropas komandas ietvaros Eiropas Komisija, Eiropas Investīciju banka un attīstības finansēšanas partneri Eiropā palīdz risināt Āfrikas vajadzības, proti, palielināt vietējo ražošanas jaudu vakcīnu ražošanas nolūkā, lai tādējādi stiprinātu Āfrikas veselības drošību.

Izmantojot jauno shēmu “Ilgtspējīga veselības aprūpes nozare noturības veicināšanai Āfrikā” (SHIRA), EIB sniedz finansējumu un tehnisko atbalstu, lai novērstu šķēršļus reģionālajai ražošanai.

Plašāka informācija

Faktu lapa – Eiropas komandas iniciatīva par vakcīnu, zāļu un veselības aprūpes tehnoloģiju ražošanu un pieejamību Āfrikā

Paziņojums presei par 1 miljardu eiro vērto Eiropas komandas iniciatīvu vakcīnu, zāļu un veselības aprūpes tehnoloģiju ražošanas un pieejamības veicināšanai Āfrikā  

Paziņojums presei par jauno shēmu “Ilgtspējīga veselības aprūpes nozare noturības veicināšanai Āfrikā” (SHIRA)

Paziņojums presei par “Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu (NDICI) – Eiropa pasaulē”: Eiropas Komisija atzinīgi vērtē jaunā ES ārējās darbības ilgtermiņa budžeta 2021.–2027. gadam galīgo pieņemšanu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 9. jūlijs