Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 22. septembrisLasīšanas ilgums: 6 min

SURE: ziņojums apstiprina instrumenta panākumus darbvietu un ienākumu aizsardzībā

Komisija ir publicējusi otro ziņojumu par ietekmi, ko rada SURE – instruments 100 miljardu eiro apmērā, kas paredzēts Covid-19 pandēmijas skarto darbvietu un ienākumu aizsardzībai.

SURE instrumenta efektivitāte
Image by <a href="https://pixabay.com/users/qimono-1962238/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2125180">Arek Socha</a> from <a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=re
Image by <a href="https://pixabay.com/users/qimono-1962238/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=2125180">Arek Socha</a> from <a href="https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=re

Ziņojumā secināts, ka SURE ir sekmīgi amortizējis Covid-19 pandēmijas smagās sociālekonomiskās sekas. Tiek lēsts, ka valstu veiktie darba tirgus pasākumi, ko atbalsta SURE, 2020. gadā ir samazinājuši bezdarba rādītāju gandrīz par 1,5 miljoniem cilvēku. SURE ir palīdzējis efektīvi ierobežot bezdarba pieaugumu saņēmējās dalībvalstīs krīzes laikā. Pateicoties SURE un citiem atbalsta pasākumiem, šis bezdarba pieaugums ir izrādījies ievērojami mazāks nekā pasaules finanšu krīzes laikā, neraugoties uz daudz lielāku IKP samazinājumu.

SURE instruments ir svarīgs elements ES visaptverošajā stratēģijā iedzīvotāju aizsardzībai un Covid-19 pandēmijas negatīvo seku mazināšanai. Ar to sniedz finansiālu atbalstu aizdevumu veidā, ko ES ar izdevīgiem nosacījumiem piešķir dalībvalstīm, lai finansētu valstu saīsināta darba laika shēmas un līdzīgus pasākumus nolūkā saglabāt darbvietas un atbalstīt ienākumus­, jo īpaši pašnodarbinātām personām, un dažus ar veselību saistītus pasākumus.

Līdz šim 19 dalībvalstīm ir apstiprināta finansiālā palīdzība 94,3 miljardu eiro apmērā, no kuriem ir izmaksāti 89,6 miljardi eiro. SURE ietvaros dalībvalstīm joprojām var sniegt finansiālu palīdzību gandrīz 6 miljardu eiro apmērā no kopējā 100 miljardu eiro finansējuma.

Galvenie konstatējumi

SURE ir ļāvis 2020. gadā atbalstīt aptuveni 31 miljonu cilvēku, no kuriem 22,5 miljoni ir darba ņēmēji un 8,5 miljoni – pašnodarbinātas personas. Tā ir vairāk nekā ceturtā daļa no 19 saņēmējās dalībvalstīs nodarbināto personu kopskaita.

Turklāt no SURE ir guvuši labumu aptuveni 2,5 miljoni uzņēmumu, kurus skārusi Covid-19 pandēmija, un tas ir ļāvis šiem uzņēmumiem saglabāt darbvietas.

Ņemot vērā ES spēcīgo kredītreitingu, saņēmējas dalībvalstis, pateicoties SURE, ir ietaupījušas aptuveni 8,2 miljardus eiro procentu maksājumos.

Kopš pirmā ziņojuma sagatavošanas 2021. gada martā Komisija ir piesaistījusi vēl 36 miljardus eiro trīs emisiju ietvaros. Šajās emisijās pieprasījums ievērojami pārsniedza piedāvājumu. Visi līdzekļi ir piesaistīti kā sociālās obligācijas, kas ieguldītājiem dod pārliecību, ka viņu nauda tiek novirzīta sociālam mērķim, un padara ES par pasaulē lielāko sociālo obligāciju emitenti.

Komisija 2021. gada 4. martā nāca klajā ar Ieteikumu par iedarbīgu un aktīvu atbalstu nodarbinātībai pēc Covid-19 krīzes (EASE). Tajā izklāstīta stratēģiska pieeja pakāpeniskai pārejai no ārkārtas pasākumiem, kas veikti, lai pandēmijas laikā saglabātu darbvietas, uz jauniem pasākumiem, kas vajadzīgi nodarbinātību veicinošai ekonomikas atveseļošanai. Ar EASE Komisija veicina darbvietu radīšanu un pāreju no vienas darbvietas uz citu, tostarp uz digitālo un zaļo nozari, un aicina dalībvalstis izmantot pieejamos ES līdzekļus.

Kolēģijas locekļu izteikumi:

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis sacīja: “SURE shēma ir apliecinājusi savu vērtību un turpina pildīt savu mērķi. Mēs to izveidojām ārkārtas situācijā, lai atbalstītu cilvēku ienākumus, aizsargātu viņu ģimenes un saglabātu viņu iztikas līdzekļus, kad tas bija visvairāk vajadzīgs. Šīs shēmas panākumus var novērtēt, izmantojot šodienas ziņojumā iekļautos skaitļus, kas liecina, ka SURE ir izdevies krīzes smagākajā laikā saglabāt darbvietas daudziem miljoniem eiropiešu. Tai ir bijusi liela nozīme Eiropas vispārējā atbildes reakcijā, par ko mums jāpateicas arī valstu valdībām. Izejot no pandēmijas, mūsu pieejai būtu pakāpeniski jākoncentrējas uz kvalitatīvu darbvietu radīšanas veicināšanu un atvieglotu pāreju no vienas darbvietas uz citu, izmantojot apmācību un citus pasākumus.”

Budžeta un administrācijas komisārs Johanness Hāns teica: “Iepriecinoši ir tas, ka līdzekļi, kas piesaistīti tirgū SURE ietvaros, ir palīdzējuši ES valstīm īsā laikposmā sasniegt iespaidīgus rezultātus. Komisijas ieskatā SURE ir izveidojis pamatu aizņēmumiem saskaņā ar daudz lielāku atveseļošanas instrumentu, proti, NextGenerationEU. Ar 49 miljardiem eiro, kas līdz šim izmaksāti 13 ES valstīm, un dažiem miljardiem eiro ES budžeta programmām NextGenerationEU gādā arī par to, lai atveseļošanās noritētu visu labā.“

Darba un sociālo tiesību komisārs Nikolā Šmits piebilda: “SURE instruments ir izrādījies gan novatorisks, gan neaizstājams. Tas ir spilgts piemērs Eiropai, kas aizsargā un strādā cilvēku labā. Šodien publicētajā ziņojumā norādīts, ka finansējuma pieejamības nodrošināšana dalībvalstīm, izmantojot SURE, ir palīdzējusi novērst darba zaudēšanu līdz pat 1,5 miljoniem cilvēku 2020. gadā. SURE palīdzēja apturēt šo plūsmu. Tagad mums ir jārīkojas vienlīdz apņēmīgi un ātri, lai ieviestu aktīvu darba tirgus politiku nodarbinātību veicinošai ekonomikas atveseļošanai mainīgajā darba tirgū.”

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni norādīja: “Šis otrais ziņojums par SURE ietekmi apstiprina šā bezprecedenta solidaritātes instrumenta vērtību. Skaitļi runā paši par sevi: bezdarbnieku skaits samazināts par 1,5 miljoniem, 31 miljonam darba ņēmēju un 2,5 miljoniem uzņēmumu sniegts atbalsts, kā arī panākti procentu ietaupījumi vairāk nekā 8 miljardu eiro apmērā. Esmu lepns par Eiropas veiksmes stāstu – SURE –  tas ir veiksmes stāsts, kas mums ir jāturpina!”

Konteksts

Komisija ierosināja SURE regulu 2020. gada 2. aprīlī; tā bija daļa no ES sākotnējās reakcijas uz pandēmiju. Padome regulu pieņēma 2020. gada 19. maijā, un tā kļuva pieejama pēc tam, kad visas dalībvalstis 2020. gada 22. septembrī parakstīja garantijas nolīgumus. Pirmā izmaksa notika piecas nedēļas pēc tam, kad SURE instruments bija kļuvis pieejams.

Šodienas ziņojums ir otrais ziņojums par SURE, kas adresēts Padomei, Eiropas Parlamentam, Ekonomikas un finanšu komitejai (EFK) un Nodarbinātības komitejai (EMCO). Saskaņā ar SURE regulas 14. pantu Komisijai ir juridisks pienākums sniegt šādu ziņojumu sešu mēnešu laikā no dienas, kad instruments kļuva pieejams. Pirmais ziņojums tika publicēts 2021. gada 22. martā. Turpmākie ziņojumi tiks sagatavoti reizi sešos mēnešos tik ilgi, kamēr SURE būs pieejams.

Komisija emitē sociālās obligācijas, lai finansētu SURE instrumentu, un izmanto ieņēmumus, lai nodrošinātu kompensējošus aizdevumus saņēmējām dalībvalstīm. Plašāka informācija par šīm obligācijām un pilnīgs pārskats par katrā emisijā piesaistītajiem līdzekļiem un saņēmējām dalībvalstīm ir pieejams tiešsaistē šeit.

Sīkākai informācijai

Otrais ziņojums par SURE īstenošanu

SURE tīmekļa vietne

Faktu lapa par SURE

SURE regula

Tīmekļa vietne “ES kā aizņēmēja”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 22. septembris