Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 13. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 2 min

Taisnīga nodokļu politika: Komisija atzinīgi vērtē vienošanos par minimālo nodokļu likmi starptautiskiem uzņēmumiem

Eiropas Savienība

Komisija atzinīgi vērtē vakarnakt ES Padomes prezidentvalsts Čehijas izziņoto vienprātīgo vienošanos par Komisijas priekšlikumu direktīvai par minimāla efektīva nodokļa līmeņa nodrošināšanu lielām starptautisku uzņēmumu grupām. Ar šo vēsturisko vienošanos ES izpilda savu apņemšanos un kā viena no pirmajām īsteno ESAO nodokļu reformu. Šīs vienošanās īstenošana nodrošinās starptautiskās uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas taisnīgumu, pārredzamību un stabilitāti.  

Padomes direktīva, kas Padomei oficiāli jāpieņem rakstiskā procedūrā, ietver vienotu noteikumu kopumu par to, kā aprēķināt minimālo efektīvo nodokļa likmi 15 % apmērā, lai tā visā ES tiktu piemērota pareizi un konsekventi Par minimālo nodokļa likmi 15 % apmērā pasaules līmenī ir vienojušās 137 valstis.

Šie noteikumi attieksies uz tām starptautiskajām uzņēmumu grupām un lielām vietējām grupām ES, kuru kopējie finanšu ieņēmumi pārsniedz 750 miljonus eiro gadā. Tie attieksies uz visām lielajām vietējām un starptautiskajām grupām, kuru mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums atrodas ES dalībvalstī. Ja valsts, kurā atrodas meitasuzņēmums, tam nav noteikusi minimālo efektīvo nodokļa likmi, saskaņā ar jaunajiem noteikumiem mātesuzņēmuma dalībvalsts tam piemēro virsnodokli. Šī direktīva arī nodrošina efektīvā nodokļa uzlikšanu situācijās, kad mātesuzņēmums atrodas nevis ES, bet gan kādā zemu nodokļu valstī, kura nepiemēro līdzvērtīgus noteikumus.

Dalībvalstīm jaunie noteikumi ir jāīsteno līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni:

Šī vienošanās par minimālo uzņēmumu nodokļa likmi ir godīguma, diplomātijas un multilaterālisma uzvara. Eiropas Komisija nekad nav zaudējusi cerību panākt šo vienošanos, un es esmu gandarīts, ka tā ir kļuvusi par realitāti. Eiropas kopējās intereses ir guvušas virsroku, un es pateicos prezidentvalstīm Francijai un Čehijai par to centieniem, kuru rezultātā esam panākuši šo vienošanos. Tagad mums ir jātiecas pabeigt diskusijas par globālās vienošanās par nodokļu uzlikšanu lielākajām starptautiskajām grupām otru pīlāru un īstenot to ES tiesību aktos.

Konteksts

Nodrošināt minimālās globālās nodokļa likmes piemērošanu uzņēmumiem ir viena no globālās ESAO vienošanās divām darba plūsmām (2. pīlārs), savukārt otra ir nodokļu uzlikšanas tiesību daļēja pārdale (zināma kā 1. pīlārs). Īstenojot 1. pīlāru, tiks pielāgoti starptautiskie noteikumi par nodokļu uzlikšanas tiesību sadali valstu starpā attiecībā uz lielāko un ienesīgāko starptautisko uzņēmumu peļņu, lai ņemtu vērā dažādos uzņēmējdarbības modeļus un uzņēmumu spēju īstenot uzņēmējdarbību bez fiziskas klātbūtnes.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 13. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā