Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 22. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Taisnīga nodokļu politika: Komisija ierosina ātri transponēt starptautisko nolīgumu par minimālo nodokļu uzlikšanu starptautiskiem uzņēmumiem

The Berlaymont Building and European Flags

Šodien Eiropas Komisija ir ierosinājusi direktīvu, ar ko nodrošina minimālo faktisko nodokļa likmi lielu starptautisku grupu globālajām darbībām. Ar šo priekšlikumu tiek īstenota ES apņemšanās rīkoties ārkārtīgi ātri un būt vienai no pirmajām, kas īsteno neseno vēsturisko globālo nodokļu reformas nolīgumu [1], kura mērķis ir nodrošināt taisnīgumu, pārredzamību un stabilitāti starptautiskajā uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmā.

Šodienas priekšlikums cieši seko starptautiskajam nolīgumam un nosaka, kā ES praksē tiks piemēroti principi par 15 % faktisko nodokļa likmi, par ko vienojušās 137 valstis. Tas ietver vienotu noteikumu kopumu par to, kā aprēķināt šo faktisko nodokļa likmi, lai to pareizi un konsekventi piemērotu visā ES.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis

Veicot ātru pasākumu saskaņošanu ar visaptverošo ESAO nolīgumu, Eiropa pilnībā veic savu ieguldījumu taisnīgākas globālās sistēmas izveidē, lai apliktu uzņēmumus ar nodokļiem. Tas ir īpaši svarīgi laikā, kad mums ir jāpalielina publiskais finansējums taisnīgai ilgtspējīgai izaugsmei un investīcijām un jāapmierina arī publiskā finansējuma vajadzības — gan pandēmijas seku pārvarēšanai, gan zaļās un digitālās pārejas virzīšanai. ESAO nolīguma par minimālo faktisko nodokļu uzlikšanu iekļaušanu ES tiesību aktos būs ļoti svarīga, lai cīnītos pret nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, vienlaikus novēršot “ sacensību par zemāko nodokļu likmi”, kas rada neveselīgu nodokļu konkurenci starp valstīm. Tas ir liels solis uz priekšu mūsu taisnīgas nodokļu programmas īstenošanā.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni uzsvēra: 

Šā gada oktobrī 137 valstis atbalstīja vēsturisku daudzpusēju vienošanos, lai pārveidotu globālo uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem, novēršot ieilgušo netaisnību, vienlaikus saglabājot konkurētspēju. Tikai divus mēnešus vēlāk mēs speram pirmo soli, lai izbeigtu nodokļu sacensību par zemāko nodokļu likmi, kas kaitē Eiropas Savienībai un tās ekonomikai. Mūsu ierosinātā direktīva nodrošinās, ka jaunā 15% minimālā faktiskā nodokļa likme lielajiem uzņēmumiem tiks piemērota veidā, kas pilnībā atbilst ES tiesību aktiem. Nākamajā vasarā mēs izstrādāsim otru direktīvu, lai īstenotu otru līguma pīlāru par nodokļu uzlikšanas tiesību pārdali, tiklīdz būs parakstīta saistītā daudzpusējā konvencija. Eiropas Komisija smagi strādāja, lai veicinātu šā līguma noslēgšanu, un es lepojos, ka šodien esam tā globālās īstenošanas priekšgalā.

Ierosinātie noteikumi attieksies uz jebkuru lielu vietēju vai starptautisku grupu, kuras mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums atrodas ES dalībvalstī. Ja minimālā faktiskā likme nav noteikta valstī, kurā atrodas uzņēmums ar zemiem nodokļiem, ir noteikumi, saskaņā ar kuriem mātesuzņēmuma dalībvalsts piemēro papildnodokli. Priekšlikums arī nodrošina efektīvu nodokļu uzlikšanu situācijās, kad mātesuzņēmums atrodas ārpus ES, kādā zemu nodokļu valstī, kura nepiemēro līdzvērtīgus noteikumus.

Saskaņā ar vispārējo vienošanos priekšlikumā ir paredzēti arī daži izņēmumi. Lai samazinātu ietekmi uz grupām, kas veic reālu saimniecisko darbību, uzņēmumi varēs izslēgt ienākumus, kas vienādi ar 5 % no materiālo aktīvu vērtības un 5 % no algas. Lai mazinātu regulatīvo slogu zema riska situācijās, noteikumi arī paredz izslēgt minimālo peļņu. Tas nozīmē, ka, ja kādas jurisdikcijas starptautiskās grupas vidējā peļņa un ieņēmumi ir zemāki par noteiktām minimālajām robežvērtībām, tad, aprēķinot likmi, šos ienākumus neņem vērā.

Pamatinformācija

Minimālā uzņēmumu aplikšana ar nodokļiem ir viena no divām globālā nolīguma darba plūsmām — otra ir nodokļu uzlikšanas tiesību daļēja pārdale (pazīstama kā 1. pīlārs). Tādējādi tiks pielāgoti starptautiskie noteikumi par to, kā starp valstīm tiek sadalīta nodokļu uzlikšana lielāko un ienesīgāko starptautisko uzņēmumu peļņai, lai atspoguļotu uzņēmējdarbības modeļu dažādo raksturu un uzņēmumu spēju veikt uzņēmējdarbību bez fiziskas klātbūtnes. Komisija 2022. gadā nāks klajā arī ar priekšlikumu par nodokļu uzlikšanas tiesību pārdali, tiklīdz būs panākta vienošanās par daudzpusējās konvencijas tehniskajiem aspektiem.

Turpmākie pasākumi

Komisijas nodokļu programma papildina ESAO nolīgumā ietvertos elementus, bet ir plašāka par tiem. Līdz 2023. gada beigām mēs nāksim klajā ar jaunu regulējumu par uzņēmējdarbības nodokļu sistēmu ES, kas samazinās administratīvo slogu uzņēmumiem, kuri strādā visās dalībvalstīs, likvidēs nodokļu šķēršļus un vienotajā tirgū radīs uzņēmējdarbībai labvēlīgāku vidi.

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

Saite uz juridiskiem tekstiem

[1] ESAO/G20 BEPS jomā izveidotais iekļaujošais satvars nolīgumam par divu pīlāru risinājumu, lai pievērstos ekonomikas digitalizācijas izraisītajiem izaicinājumiem nodokļu jomā.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 22. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā