Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 24. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 11 min

Ukraina: ES atbalsts, kura mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm apmierināt bēgļu vajadzības

Ukraina

Šodien Eiropas Komisija izklāsta, kādas darbības tiek veiktas, lai palīdzētu dalībvalstīm apmierināt to cilvēku vajadzības, kuri bēg no kara, kas vērsts pret Ukrainu un tās iedzīvotājiem. Kopš neprovocētā un nepamatotā Krievijas iebrukuma četru nedēļu laikā vien Eiropas Savienībā ir ieradušies aptuveni 3,5 miljoni cilvēku, galvenokārt sievietes un bērni. Tiek lēsts, ka aptuveni 6,5 miljoni cilvēku ir pārvietoti iekšzemē. ES gatavību uzņemt tos, kas ieradušies ES teritorijā, apliecina fakts, ka pirmo reizi ir aktivizēta Pagaidu aizsardzības direktīva, kas sniedz iespēju nodrošināt ātru palīdzību un skaidru juridisko statusu. Papildus tūlītējam atbalstam, kas izpaužas kā palīdzība pie robežas, uzņemšana un civilā aizsardzība, ES šodien pieņem papildu pasākumus, lai palīdzētu dalībvalstīm panākt, ka atbalsta saņēmēji var faktiski īstenot savas tiesības uz izglītību, veselības aprūpi, izmitināšanu un nodarbinātību, kuras ir eiropeiskās dzīvesziņas iezīmes.

Pieejamais atbalsts ietver uzskaitīto. 

  • Īpaša aizsardzība bērniem. Jānodrošina, ka bērniem bez diskriminācijas tiek garantēta ātra piekļuve viņu tiesībām. Ir ļoti svarīgi viņus reģistrēt uzreiz pēc ieceļošanas ES. ES stratēģija par bērna tiesībām nodrošina visaptverošu satvaru bērnu tiesību aizsardzībai un īstenošanai. Saskaņā ar instrumentu Eiropas Garantija bērniem ir iecelti valstu koordinatori, kuriem ir būtiska loma centienu stimulēšanā un koordinēšanā valsts līmenī un ar reģionālajām un vietējām iestādēm. Šajā kontekstā uzmanība galvenokārt tiek pievērsta bērniem no iestādēm (piemēram, no bāreņu namiem) un bērniem, kas pakļauti cilvēku tirdzniecības un nolaupīšanas riskam. Turklāt Komisija gatavo īpašas standarta operāciju procedūras nepavadītu nepilngadīgo pārsūtīšanai. 
  • Piekļuve izglītībai. Šajos grūtajos laikos prioritāte ir palīdzības sniegšana skolēniem, studentiem un skolotājiem. Komisija pulcēs dalībvalstis nolūkā sākt dalīšanos pieredzē un noteikt, kas ir vajadzīgs, lai pārvietotie bērni varētu turpināt izglītību. School Education Gateway darbosies kā vienas pieturas aģentūra, kas sasaistīs Ukrainas izglītojošos materiālus ar dalībvalstu materiāliem ukraiņu valodā. Ļoti būtiski būs izmantot Eiropā bēgļu gaitās ieceļojušo Ukrainas skolotāju spējas. ETwinning kopiena var palīdzēt platformas drošajā telpā izveidotajām grupām atbalstīt skolotājus. Lai sniegtu izglītības atbalstu bēgļiem studentiem un palīdzētu integrēties no kara bēgošajiem augstākās izglītības iestāžu darbiniekiem, tiks izmantots arī finansēšanas programmas Erasmus+ elastīgums.
  • Veselības aprūpes pieejamība. Pateicoties Komisijas izveidotajam solidaritātes mehānismam, personas, kurām steidzami nepieciešama specializēta stacionārā aprūpe, var tikt ātri pārvietotas no vienas dalībvalsts uz citu, lai saņemtu šādu ārstēšanu. Šobrīd ir pieejamas jau 10 000 gultasvietu. ECDC uzrauga veselības situāciju uz vietas un ir izdevis pamatnostādnes par infekcijas slimību profilaksi un kontroli. Komisija ar HERA starpniecību arī atbalsta vakcīnu piegādi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta bērnu vakcinācijai. Visbeidzot, Komisija veiks mērķtiecīgas darbības, lai personām, kuras bēg no kara, palīdzētu risināt garīgās veselības problēmas un pārvarēt traumu. Šajā sakarā tā izveidos ukraiņu valodā runājošo garīgās veselības speciālistu tīklu. 
  • Piekļuve darbam. Dalībvalstis tiek aicinātas veikt pasākumus, lai palīdzētu ieceļojošajām personām ātri izmantot savas tiesības strādāt, kā arī tiesības uz profesionālo apmācību. Šādi pasākumi ietver cilvēku informēšanu par viņu tiesībām saskaņā ar Pagaidu aizsardzības direktīvu, atbalstu valodas jautājumos vai uzņēmējdarbībai un piekļuves bērnu aprūpei nodrošināšanu. Šajā ziņā būtiska loma būs valsts nodarbinātības dienestiem, kas darbosies kā starpnieki darba tirgū. Komisija ir iekļāvusi ukraiņu valodu ES prasmju noteikšanas rīkā, kas paredzēts trešo valstu valstspiederīgajiem, nolūkā palīdzēt Ukrainas darba meklētājiem un personām, kas vēlas turpināt studijas, izcelt savas prasmes un izmantot iespējas, kā arī saņemt norādījumus par to, kā rīkoties tālāk. Komisija izmēģinājuma kārtā izveidos arī jaunu talantu fondu, lai prasmes saskaņotu ar brīvajām darbvietām. Citas Komisijas iniciatīvas šajā jomā ietver jaunu pamatnostādņu izstrādi ar mērķi atvieglot Ukrainā iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un sadarbību ar sociālajiem partneriem, kuras mērķis ir palīdzēt informēt privāto sektoru par tiesībām, kas izriet no pagaidu aizsardzības, un par pieejamajām programmām.
  • Piekļuve izmitināšanas vietām un mājoklim. Lai apmierinātu neatliekamās vajadzības pēc piemērotas izmitināšanas, jauna iniciatīva “Drošas mājas” atbalstīs tos eiropiešus, kuri piedāvā savus mājokļus, proti, saskaņā ar šo iniciatīvu vajadzības gadījumā tiks mobilizēts mērķtiecīgs finansējums un tiešsaistes resursi. Turklāt, lai stiprinātu publiskās uzņemšanas sistēmas, tiks mobilizēts Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, kā arī kohēzijas politikas līdzekļi. Ilgākā termiņā Eiropas Reģionālās attīstības fonds palīdz nodrošināt sociālos mājokļus ģimenēm un iedzīvotājiem kopienā, turklāt minētais fonds var segt gan mājokļa iegādes, gan atjaunošanas izmaksas. Eiropas Sociālais fonds var atbalstīt kopienā balstītus pakalpojumus un izmitināšanu, it īpaši personām ar īpašām vajadzībām, invaliditāti, bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. 

Solidaritāte darbībā 

Komisija ir izveidojusi Solidaritātes platformu, kas apvieno dalībvalstis un ES aģentūras, lai koordinētu atbalstu dalībvalstīm, kurām tas ir nepieciešams. Platforma palīdzēs organizēt cilvēku pārvietošanu ES uz dalībvalstīm, kam ir uzņemšanas spējas, un tā var arī palīdzēt izveidot ceļus uz trešām valstīm, kuras jau ir uzņēmušas nozīmīgas Ukrainas kopienas, piemēram, uz Kanādu vai Apvienoto Karalisti. Solidaritāti ir izrādījis arī privātais sektors, proti, daudzi transporta uzņēmumi organizē humānās palīdzības vilcienus un piedāvā bezmaksas biļetes bēgļiem. ES palīdz repatriēt trešo valstu valstspiederīgos, kuri iekļuvuši karā Ukrainā, piemēram, Frontex ir atbalstījusi pirmos humānās palīdzības brīvprātīgas atgriešanās lidojumus no Polijas uz Tadžikistānu un Kirgizstānu. 

Ātri un elastīgi risinājumi solidaritātes atbalstam. 

Komisija bez kavēšanās veica darbības, lai palīdzētu mobilizēt finansiālu atbalstu dalībvalstīm, kas uzņem personas, kuras bēg no kara Ukrainā. Šīs darbības ietver priekšlikumu kohēzijas rīcībai bēgļu atbalstam Eiropā (CARE) un grozījumus 2014.–2020. gada iekšlietu fondos. Tehniskā atbalsta instruments sniegs pielāgotu atbalstu dalībvalstīm, lai palīdzētu tām veidot institucionālās un operatīvās spējas uzņemt no kara Ukrainā bēgošos cilvēkus, uzlabojot viņu sociālo un ekonomisko integrāciju un pēc iespējas labāk izmantojot pieejamos ES līdzekļus, lai nodrošinātu izmitināšanu ģimenēm vai nepavadītiem bērniem. Turklāt dalībvalstis var izmantot saskaņā ar REACT-EU pieejamo finansējumu, it īpaši tā 2022. gada daļu – līdz 10 miljardiem eiro. Nolūkā atbalstīt dalībvalstis, it īpaši tās, kas atrodas vistuvāk ES robežai ar Ukrainu, REACT-EU ietvaros tiks darīti pieejami priekšfinansējuma maksājumi 3,4 miljardu eiro apmērā, lai paātrinātu piekļuvi līdzekļiem. Ievērojams finansējums saskaņā ar apstiprināto finanšu shēmu 2021.–2027. gadam ir pieejams arī no iekšlietu un kohēzijas politikas fondiem.

Ko par to saka kolēģijas locekļi 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par demokrātiju un demogrāfiju Dubravka Šuica teica: 

Aptuveni puse no visiem cilvēkiem, kas ieceļojuši kopš kara sākuma, ir bērni. Šie bērni ir guvuši traumatisku pieredzi un piedzīvojuši, ka viņu dzīve vienā dienā pēkšņi tiek izjaukta. Mūsu pienākums un atbildība ir nodrošināt, ka viņi, tai skaitā bērni ar invaliditāti, tiek pienācīgi uzņemti un aprūpēti. Šobrīd vissvarīgāk ir piedāvāt šiem bērniem vietu, kur viņi var justies droši un ātri un līdztiesīgi saņemt psihosociālo atbalstu, veselības aprūpi, uzturu un izglītību. Nepavadīti nepilngadīgie, no vecākiem nošķirti bērni un bērni bāreņi ir nekavējoties jāreģistrē, un bērnu aizsardzības dienestiem viņiem nekavējoties ir jāsniedz atbalsts, lai nepieļautu, ka viņi kļūst par cilvēku tirdzniecībā cietušajiem un tiek ļaunprātīgi izmantoti. Pieņemot šo paziņojumu, mēs veicam konkrētas darbības šo bērnu interesēs visos posmos.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins teica: 

Ir pieņemta Pagaidu aizsardzības direktīva, kas miljoniem cilvēku nodrošina tūlītēju piekļuvi medicīniskajai aprūpei, skolām, darbvietām un mājokļiem. Šodien Komisija iepazīstina ar virkni papildu pasākumiem, kuru mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm īstenot šīs tiesības praksē. Sākot ar platformu, kurā ir pieejami mācību materiāli, mehānismu pacientu pārvešanai ES iekšienē, ES talantu fondu darba meklētājiem un beidzot ar iniciatīvu “Drošas mājas” – īstenojot šos pasākumus, mēs pārvērtīsim eiropiešu labo gribu praktiskā palīdzībā miljoniem cilvēku, kas spiesti pamest savas mājas.

Iekšlietu komisāre Ilva Jūhansone teica: 

Miljoniem cilvēku ir palikuši bez pajumtes, un mums ir ātri jāīsteno solidaritāte visās tās izpausmēs. Ir izveidota un jau darbojas jauna Solidaritātes platforma, kuras mērķis ir nodrošināt, ka mēs varam saskaņot vajadzības ar spējām. Ir ātri jāatjauno tiesības tiem, kas bēg no kara. Viņiem ir jābūt iespējai strādāt, piekļūt veselības aprūpei, jābūt pārliecībai, ka viņiem būs jumts virs galvas, un viņu bērniem ir jābūt iespējai apmeklēt skolu.

Konteksts

Sakarā ar neprovocēto un nepamatoto Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā Eiropa sniedz tiešu humāno palīdzību, ārkārtas civilās aizsardzības palīdzību, atbalstu pie robežas, kā arī piešķir skaidru juridisko statusu, kas no kara bēgošajiem ļauj saņemt tūlītēju aizsardzību Eiropas Savienībā.

Šodienas paziņojums izriet no 4. martā pieņemtā lēmuma ieviest pagaidu aizsardzību personām, kas bēg no kara; pagaidu aizsardzība piešķir šīm personām tiesības uz izmitināšanu, veselības aprūpi, piekļuvi darba tirgum un izglītībai. Paziņojums papildina Komisijas operatīvās vadlīnijas, kuru mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm piemērot Pagaidu aizsardzības direktīvu. Tas papildina arī Komisijas operatīvās vadlīnijas par ārējo robežu pārvaldību, kuru mērķis ir palīdzēt dalībvalstu robežsargiem efektīvi pārvaldīt ieceļošanu pie robežām ar Ukrainu.

Plašāka informācija

Paziņojums par to personu uzņemšanu, kuras bēg no kara Ukrainā: Eiropas sagatavošana vajadzību apmierināšanai 

Faktu lapa 

Tīmekļa vietne – ES solidaritāte ar Ukrainu 

Tīmekļa vietne – Informācija personām, kas bēg no kara Ukrainā 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 24. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā