Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2022. gada 8. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 1 min

Valsts atbalsts: EK apstiprina Latvijas programmu – ieskaitot budžeta palielinājumu par 4 miljoniem eiro – koronavīrusa pandēmijas skarto mazo lauksaimnieku atbalstam

Lauki

Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka Latvijas programma koronavīrusa pandēmijas skarto mazo lauksaimnieku atbalstam, ieskaitot budžeta palielinājumu par 4 miljoniem eiro, atbilst valsts atbalsta pagaidu regulējumam.

Programma ir no jauna ieviests Komisijas 2021. gada martā apstiprināts pasākums (SA.62195); minētā pasākuma termiņš beidzās 2021. gada 31. decembrī. Saskaņā ar programmu valsts atbalsts tiek sniegts tiešu dotāciju veidā. Programma arī turpmāk būs pieejama mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem, kas darbojas primārās lauksaimnieciskās ražošanas nozarē. Programmas mērķis ir palīdzēt nodrošināt saņēmēju apgrozāmo līdzekļu vajadzības, kā arī palīdzēt tiem turpināt darbību pandēmijas laikā un pēc tās. Komisija konstatēja, ka Latvijas programma atbilst ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Konkrēti, pirmkārt, atbalsts nepārsniegs 290 000 eiro vienam uzņēmumam; otrkārt, tas tiks piešķirts ne vēlāk kā 2022. gada 30. jūnijā. Komisija secināja, ka šis pasākums ir samērīgs, piemērots un vajadzīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts ekonomikā atbilstoši LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunktam un ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Pamatojoties uz to, Komisija apstiprināja programmas atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem.

Plašāka informācija par pagaidu regulējumu un citiem pasākumiem, ko Komisija veikusi, lai novērstu koronavīrusa pandēmijas ekonomisko ietekmi, ir pieejama šeit. Lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama ar lietas numuru SA.102018 Komisijas Konkurences ĢD tīmekļa vietnes Valsts atbalsta reģistrā, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi.

(Vairāk informācijas: Arianna Podesta — tālr.: + 32 229 87024; Nina Ferreira — tālr.: + 32 229 98163; Maria Tsoni — tālr.: + 32 229 90526)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 8. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā