Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 24. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 1 min

Valsts atbalsts: Komisija apstiprina Latvijas atbalsta pasākumu 11,6 miljonu eiro apmērā, lai uzņēmumam airBaltic kompensētu kaitējumu, kas radies koronavīrusa pandēmijas

EU flag

Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka Latvijas atbalsta pasākums 11,6 miljonu eiro apmērā koronavīrusa dēļ radītā kaitējuma kompensēšanai ir saskaņā ar ES noteikumiem par valsts atbalstu. Šī pasākuma mērķis ir kompensēt aviosabiedrībai zaudējumus, kas no 2020. gada 16. jūnija līdz 2021. gada 14. jūnijam radušies koronavīrusa pandēmijas un Latvijas un citu valstu noteikto ceļošanas ierobežojumu dēļ. airBaltic cieta ievērojamus saimnieciskās darbības zaudējumus un šajā periodā piedzīvoja krasu pārvadājumu un pelnītspējas kritumu.

Šis pasākums papildina citus atbalsta pasākumus aviosabiedrībai, kurus Komisija apstiprināja 2020. gada jūlijā (SA.56943) un 2021. gada decembrī (SA.101032). Komisija novērtēja pasākumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 2. punkta b) apakšpunktu, uz kura pamata Komisija var apstiprināt valsts atbalsta pasākumus, kurus dalībvalstis veic ar nolūku kompensēt konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētām nozarēm kaitējumu, ko tieši izraisījuši ārkārtēji notikumi, piemēram, koronavīrusa uzliesmojums. Komisija konstatēja, ka Latvijas pasākums kompensēs kaitējumu, kas ir tieši saistīts ar koronavīrusa pandēmiju. Tā arī konstatēja, ka pasākums ir samērīgs, jo atbalsta apmērs nepārsniedz to, kas nepieciešams kaitējuma kompensēšanai. Pamatojoties uz to, Komisija secināja, ka Latvijas pasākums atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu.

Plašāka informācija par pasākumiem, ko Komisija veikusi, lai novērstu koronavīrusa pandēmijas ekonomisko ietekmi, ir pieejama šeit. Lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama ar lietas numuru SA. 101755 Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnes Valsts atbalsta reģistrā, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. (Sīkāka informācija: Arianna Podesta — tālr.: +32 229 87024; Nina Ferreira — tālr.: +32 229 98163; Maria Tsoni — tālr.: +32 229 90526)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 24. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā