Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 10. septembrisLasīšanas ilgums: 1 min

Valsts atbalsts: Komisija apstiprina Latvijas programmu 1,8 miljonu eiro apmērā koronavīrusa uzliesmojuma skarto lopkopju atbalstam

ES atbalsts

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 1,8 miljonu eiro vērtu Latvijas programmu, kas atbalstīs lauksaimniekus, kuri darbojas koronavīrusa uzliesmojuma skartajā liellopu audzēšanas nozarē.

Programma tika apstiprināta saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem. Saskaņā ar programmu atbalsts tiks piešķirts tiešo dotāciju veidā. Šīs programmas mērķis ir mazināt apgrozāmo līdzekļu trūkumu, ko izjūt atbalsta saņēmēji, un novērst daļu no zaudējumiem, kas tiem radušies koronavīrusa uzliesmojuma un Latvijas valdības īstenoto vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumu dēļ. Komisija konstatēja, ka programma atbilst ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Konkrēti, pirmkārt, atbalsts vienam saņēmējam nepārsniegs EUR 225 000; otrkārt, atbalsts tiks piešķirts ne vēlāk kā 2021. gada 31. decembrī. Komisija secināja, ka pasākums ir vajadzīgs, piemērots un samērīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus Latvijas ekonomikā atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta b) apakšpunktam un ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Pamatojoties uz to, Komisija apstiprināja pasākuma atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem.

Plašāka informācija par pagaidu regulējumu un citiem pasākumiem, ko Komisija veikusi, lai novērstu koronavīrusa pandēmijas ekonomisko ietekmi, ir pieejama šeit.

Lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama ar lietas numuru SA.64541 Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta Valsts atbalsta reģistrā, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi.

 

Plašāka informācija: Arianna Podesta – tālr.: +32 229 87024; Giulia Astuti – tālr.: +32 229 55344; Maria Tsoni – tālr.: +32 229 90526

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 10. septembris