Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 21. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 1 min

Valsts atbalsts: Komisija apstiprina Latvijas programmu koronavīrusa pandēmijas skarto mākslas, izklaides un atpūtas nozares uzņēmumu atbalstam

The Berlaymont Building and European Flags

Eiropas Komisija ir konstatējusi, ka Latvijas programma mākslas, izklaides un atpūtas nozares uzņēmumu atbalstam atbilst valsts atbalsta pasākumu pagaidu regulējumam. Programma ir atjaunots Komisijas 2021. gada maijā apstiprināts pasākums (SA.62003), kura termiņš beidzās 2021. gada 31. decembrī. Latvija paziņoja par programmas atjaunošanu līdz 2022. gada 30. jūnijam. Tā paziņoja arī par vairākiem grozījumiem, ieskaitot, pirmkārt, par aizdevuma termiņa pagarinājumu par 30 mēnešiem ar 24 mēnešu labvēlības periodu un, otrkārt, par noteiktu esošo aizdevumu pārstrukturēšanas iespējas ieviešanu. Saskaņā ar šo programmu valsts atbalsts tiks piešķirts tiešo dotāciju un aizdevumu veidā.

Pasākuma mērķis ir segt daļu no zaudējumiem, kas šiem uzņēmumiem radušies koronavīrusa pandēmijas un ierobežojumu dēļ, un sniegt atbalstu no tā izrietošā ražošanas izmaksu pieauguma situācijā. Komisija konstatēja, ka Latvijas programma atbilst ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Konkrēti, pirmkārt, atbalsts vienam saņēmējam nepārsniegs 2,3 miljonus eiro; otrkārt, tas tiks piešķirts ne vēlāk kā 2022. gada 30. jūnijā. Komisija secināja, ka pasākums ir samērīgs, piemērots un vajadzīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts ekonomikā atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta b) apakšpunktam un ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Pamatojoties uz to, Komisija apstiprināja programmu saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem.

Plašāka informācija par pagaidu regulējumu un citiem pasākumiem, ko Komisija veikusi, lai novērstu koronavīrusa pandēmijas ekonomisko ietekmi, ir pieejama šeit.

Lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama ar lietas numuru SA.101995 Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnes Valsts atbalsta reģistrā, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. (Vairāk informācijas: Daniel Ferrie — tālr.: + 32 229 86500; Nina Ferreira — tālr.: + 32 229 98163; Maria Tsoni — tālr.: + 32 229 90526)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 21. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā