Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 6. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Valsts atbalsts: Komisija pieņem pārskatītu paziņojumu par īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanu

The Berlaymont Building and European Flags

Eiropas Komisija ir pieņēmusi pārskatītu paziņojumu par īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanu(“ĪEKA paziņojums”). ĪEKA paziņojumā ir paredzēti noteikumi, kuru mērķis ir i) nodrošināt, ka valsts atbalsts eksporta kredītiem nekropļo konkurenci starp privātiem un publiskiem (vai valsts atbalstītiem) eksporta kredītu apdrošinātājiem, un ii) radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus eksportētājiem dažādās dalībvalstīs. Pārskatīto ĪEKA paziņojumu piemēros no 2022. gada 1. janvāra.

Priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, sacīja: 

Pārskatītais paziņojums par īstermiņa eksporta kredītu apdrošināšanu ietver mērķtiecīgus pielāgojumus, lai dalībvalstis varētu nodrošināt valsts apdrošināšanu Eiropas eksportētājiem, ja tirgus vien to nenodrošina. Šis paziņojums pieņemts pēc rūpīgas analīzes par to, kā mūsu noteikumi darbojas praksē.

Eksporta kredīti dod iespēju preču un pakalpojumu pircējiem no ārvalstīm atlikt samaksu. Maksājuma atlikšana ietver kredītrisku pārdevējiem, pret kuriem tie paši apdrošinās (eksporta kredīta apdrošināšana).

Saskaņā ar ĪEKA 2012. gada paziņojumu tirdzniecība ES 27 dalībvalstīs un tā pielikumā uzskaitītajās deviņās ESAO valstīs ar maksimālo riska periodu līdz diviem gadiem ir saistīta ar nododamiem riskiem. Tas nozīmē, ka privātiem apdrošinātājiem būtu jānodrošina pietiekama kapacitāte un principā šādus riskus nevajadzētu apdrošināt valstij vai valsts atbalstītiem apdrošinātājiem. Citiem vārdiem sakot, tā kā privātie apdrošinātāji piedāvā šāda veida apdrošināšanu, valstij nevajadzētu iesaistīties un piedāvāt līdzīgu produktu.

Komisija 2019. gadā valsts atbalsta atbilstības pārbaudes ietvaros sāka 2012. gada paziņojuma par ĪEKA izvērtēšanu. Izvērtējuma rezultāti liecināja, ka principā noteikumi darbojas labi, un, lai atspoguļotu tirgus norises, tiem ir vajadzīgi tikai nelieli uzlabojumi.

Ņemot vērā ieinteresēto personu pozitīvās atsauksmes sabiedriskajā apspriešanā par ierosināto pārskatīto ĪEKA paziņojuma tekstu, pārskatītajā ĪEKA paziņojumā ir iekļauti vairāki mērķtiecīgi pielāgojumi. Piemēram, paziņojumā ir grozīti atbilstības kritēriji maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas noteiktos apstākļos var saņemt valsts apdrošināšanu. Lai gan saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem šī iespēja pastāvēja attiecībā uz MVU, kuru gada eksporta apgrozījums nepārsniedz 2 miljonus eiro, jaunajā ĪEKA paziņojumā robežvērtība ir palielināta līdz 2,5 miljoniem eiro.

Pārskatītais ĪEKA paziņojums stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī, un tas ir beztermiņa.

Nenododamo risku valstu koriģētā saraksta pakāpeniska atcelšana

Komisija 2020. gada martā konstatēja, ka koronavīrusa uzliesmojuma rezultātā pastāvēja pietiekamas privātās apdrošināšanas spējas trūkums īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanai kopumā, un visus komerciālos un politiskos riskus, kas saistīti ar eksportu uz paziņojuma par ĪEKA pielikumā uzskaitītajām valstīm, uzskata par uz laiku “nenododamiem”. Tāpēc Komisija grozīja pielikumu, lai padarītu īstermiņa eksporta kredītu apdrošināšanu plašāk pieejamu, uz laiku ļaujot valsts apdrošinātājiem iesaistīties un nodrošināt apdrošināšanu eksportam uz visām valstīm. Ar šo grozījumu tika vēl vairāk paplašināta elastība, kas ieviesta ar 2020. gada 19. martā pieņemto valsts atbalsta pagaidu regulējumu ekonomikas atbalstam saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu.

Uz laiku pielāgotā nenododamo risku valstu saraksta derīguma termiņš ar turpmākiem grozījumiem pagaidu regulējumā ir pagarināts līdz pēdējam grozījumam 2021. gada 18. novembrī.

Ņemot vērā skaidrās privātā sektora atsauksmes par tirgus normalizēšanos, šajā grozītajā pagaidu regulējuma versijā Komisija konstatēja, ka pagaidu izslēgšana no saraksta nebūtu jāpagarina ilgtermiņā. Tāpēc grozītajā pagaidu regulējumā ir paredzēts pagarinājums par trīs mēnešiem (no 2021. gada 31. decembra līdz 2022. gada 31. martam), lai atvēlētu pietiekami daudz laika pakāpeniskai atcelšanai.

Pārskatītais ĪEKA paziņojums tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Komisijas tīmekļa vietnē par konkurenci sadaļā, kas veltīta īpašiem atbalsta instrumentiem.

Jaunākās interneta un Oficiālā Vēstneša publikācijas par valsts atbalsta jomā pieņemtajiem lēmumiem ir apkopotas elektroniskajā apkārtrakstā Competition Weekly e-News.

Plašāka informācija par valsts atbalsta pagaidu regulējumu un citiem pasākumiem, ko Komisija veikusi, lai novērstu koronavīrusa pandēmijas ekonomisko ietekmi, ir pieejama šeit.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 6. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā