Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 17. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Ziloņkaula tirdzniecība: Komisija atjaunina noteikumus, lai izbeigtu lielāko daļu ziloņkaula tirdzniecības veidu Eiropas Savienībā

Āfrikas zilonis

Eiropas Komisija šodien pieņem jaunus pasākumus, kuru mērķis ir efektīvi aizliegt lielāko daļu ES ziloņkaula tirdzniecības veidu, kā paziņots biodaudzveidības stratēģijā 2030. gadam. Jaunie pieņemtie pasākumi vēlreiz apstiprina un konkretizē ES apņemšanos veikt jaunus pasākumus pret ziloņu malumedniecību un ziloņkaula nelikumīgu tirdzniecību pasaulē. Šis papildu solis tiek sperts pēc tam, kad Komisija šīs nedēļas sākumā pieņēma priekšlikumu jaunai ES direktīvai, kura ir paredzēta tam, lai cīnītos pret noziedzību vides jomā.

Par vidi, okeāniem un zivsaimniecību atbildīgais Komisijas loceklis Virginijs Sinkēvičs

Pasaule neticamā ātrumā zaudē savvaļas dzīvniekus. Katru gadu tiek nogalināti tūkstošiem ziloņu, un to ziloņkaulu bieži pārdod ārzemēs. Lai apvērstu šo globālo tendenci un aizsargātu bioloģisko daudzveidību, mums ir jāpadara savs darbs pašu mājās. Pateicoties šodien pieņemtajiem pasākumiem, mēs pildām savu solījumu pieņemt jaunus pasākumus pret ziloņkaula tirdzniecību un raidām skaidru signālu – ziloņkaulu vairs nevar tirgot tāpat kā citas preces Eiropas Savienībā un tam tā ir jābūt arī citur pasaulē. Mēs vēlamies novērst katru atlikušo risku, ka darbības ES varētu netieši apgādāt nelikumīgus ziloņkaula tirgus ārvalstīs.

Šodien pieņemtās Komisijas pārskatītās vadlīnijas par ES režīmu, kas regulē ziloņkaula tirdzniecību, seko pasākumiem, kas jau pieņemti saskaņā ar ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai nolūkā izskaust nelikumīgu ziloņkaulu no ES tirgus. Šis rīcības plāns aptur neapstrādāta ziloņkaula tirdzniecību ES tirgū, izņemot gadījumus, kad tas paredzēts tikai senu ziloņkaulu saturošu objektu remontam.

Līdz ar grozījumiem Komisijas Regulā (EK) Nr. 865/2006 šīs vadlīnijas arī aptur apstrādāta ziloņkaula priekšmetu tirdzniecību ES iekšienē, ja vien nav izpildīti stingri nosacījumi. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem ES iekšējā tirdzniecība ar apstrādāta ziloņkaula priekšmetiem ir atļauta tikai tad, ja attiecīgie priekšmeti ir senāki par 1947. gadu, un komercdarījumi ir atļauti tikai ar sertifikātu, ko izdevušas dalībvalstu iestādes. Šos sertifikātus var izdot arī attiecībā uz ES iekšējo tirdzniecību ar ziloņkaulu saturošiem mūzikas instrumentiem, kas ir senāki par 1975. gada. Papildu ierobežojumi attiecas uz ziloņkaula importu ES un reeksportu no ES.

ES jau ir ieviesusi ļoti stingrus noteikumus ziloņkaula tirdzniecības jomā. 2017. gadā Komisija publicēja vadlīniju pirmo versiju, apturot neapstrādāta ziloņkaula reeksportu un iesakot ES valstīm piemērot īpašu pārbaudi, izvērtējot pieteikumus no potenciālajiem tirgotājiem. Tas ir palīdzējis ierobežot nelikumīgas darbības, kas saistītas ar ziloņkaulu visā ES.

Konteksts

Neraugoties uz ievērojamo ziloņkaula starptautiskās tirdzniecības aizliegumu, ziloņu malumedniecība un ziloņkaula nelikumīga tirdzniecība ir sasniegusi rekordaugstu līmeni. Tiek lēsts, ka malumednieki katru gadu nogalina 20 000 līdz 30 000 Āfrikas ziloņu. Ziloņu populācijas joprojām apdraud nelikumīga nogalināšana, ko veicina pastāvīgais pieprasījums pēc ziloņkaula dažos pasaules reģionos. Tas ir novedis pie daudzu ziloņu populāciju izsīkšanas Āfrikā, jo īpaši tādēļ, ka nelegālajā tirdzniecībā arvien vairāk iesaistās transnacionālie noziedzīgie tīkli.

Vēl stingrāki ES noteikumi ziloņkaula tirdzniecības jomā seko pasākumiem, kas pieņemti agrāk saistībā ar 2016. gada ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai, jo īpaši 2017. gadā pieņemtajam neapstrādāta ziloņkaula eksporta aizliegumam.

Saskaņā ar Konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) ziloņkaula starptautiskā tirdzniecība ir aizliegta, un izņēmumi ir stingri ierobežoti. CITES ir ieviesta ES ar “ES noteikumiem par savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību”. Tomēr CITES pati par sevi neregulē ziloņkaula nacionālo (tostarp ES iekšējo) tirdzniecību.

Lai uzzinātu vairāk

Jautājumi un atbildes par jaunajiem noteikumiem, kas aizliedz ziloņkaula tirdzniecību

Vadlīnijas par ES režīmu, kas regulē ziloņkaula tirdzniecību, un grozījumi Komisijas Regulā (EK) Nr. 865/2006

Noteikumi par ES savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību

CITES tīmekļvietne

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 17. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā