Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 31. maijsLasīšanas ilgums: 5 min

Digitālā asambleja 2021: vadīt Eiropas digitālo desmitgadi

Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Portugāles kopīgs paziņojums presei 2021. gada 1. un 2. jūnijā Eiropas Komisija un Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Portugāle rīkos Digitālo asambleju , kas šogad būs veltīta Eiropas digitālajai desmitgadei . Šajā augsta līmeņa pasākumā galvenā uzmanība tiks pievērsta ES nospraustajiem digitālās desmitgades mērķrādītājiem 2030. gadam un programmai “Digitālā Eiropa” , kas ir jauna, Eiropas digitālo projektu īstenošanai paredzēta finansēšanas programma, kuras budžets ir 7,5 miljardi eiro.

Pasākumā piedalīsies vairāku dalībvalstu ministri, Eiropas Parlamenta un Komisijas pārstāvji, kā arī privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Viņi apspriedīs veidus, kā veicināt Eiropas vadošo lomu dažādās jomās, un Komisijas Digitālās desmitgades paziņojumā izklāstītos mērķrādītājus 2030. gadam, tostarp attiecībā uz digitālajām prasmēm, uzņēmumu digitālo pārveidi, ātrdarbīgu savienojamību un drošu un ilgtspējīgu digitālo infrastruktūru, kā arī sabiedrisko pakalpojumu digitalizāciju. Diskusijās uzmanība tiks pievērsta arī tam, kā digitālajā pasaulē vislabāk popularizēt un aizsargāt Eiropas vērtības un tiesības.

Margrēte Vestagere, kas ir Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu, sacīja: “Tā kā arvien vairāk laika pavadām tiešsaistē, ES vērtības digitālajā kontekstā kļūst arvien svarīgākas. Tāpēc digitālajai desmitgadei būtu jānodrošina, ka mums – iedzīvotajiem – tiešsaistē ir tādas pašas tiesības kā bezsaistē.”

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons piebilda: “Pandēmijas laikā esam pārliecinājušies, cik liela nozīme mūsu dzīvē ir digitālajām tehnoloģijām. Digitalizācija būs mūsu atveseļošanas centienu pamatpīlārs. Mums ar "Digitālās Eiropas" palīdzību ir kopīgi jāveido noturīgs un digitāli neatkarīgs kontinents.”

Portugāles premjerministrs Antoniu Koštu sacīja: Tehnoloģijām un tiesībām jābūt vienas monētas divām pusēm. Šis redzējums ir Eiropas DNA, un ar šo iniciatīvu "Vadīt digitālo desmitgadi" ES Padomes prezidentvalsts Portugāle nodrošina vērtību, principu un tiesību kopīgošanu, kas ir digitālo starpsavienojumu pamatā.”

1. diena

Digitālā desmitgade: Eiropas redzējums un iespējas Eiropas digitālajai pārveidei līdz 2030. gadam 

Digitālās asamblejas pirmajā dienā galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, lai, balstoties uz martā Komisijas “Digitālajā kompasā ” izklāstīto redzējumu, noteiktu Eiropas virzību uz sekmīgu digitālo pārveidi līdz 2030. gadam. Lai sasniegtu šos mērķus, tiks veiktas lielas investīcijas, cita starpā izmantojot Atveseļošanas un noturības mehānismu .

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena iepazīstinās ar darbu, kas tiek veikts, lai sagatavotu iestāžu kopīgu deklarāciju par digitālajām tiesībām un principiem digitālajā desmitgadē. Portugāles premjerministrs Antoniu Koštu nāks klajā ar Lisabonas deklarāciju, kas dos ieguldījumu šajā sagatavošanas darbā. Gaidāmā deklarācija par digitālajām tiesībām un principiem digitālajā desmitgadē ietvers tādas apņemšanās kā nodrošināt piekļuvi kvalitatīvai savienojamībai visā Eiropā, veicināt visu iedzīvotāju digitālās prasmes un veidot taisnīgu tiešsaistes pasauli, kurā nepastāv nekāda veida diskriminācija. Līdz 2021. gada 2. septembrim notiek īpaša sabiedriskā apspriešana, kuras mērķis ir atklāt plašas sabiedriskās debates un apkopot iedzīvotāju, nevalstisko un pilsoniskās sabiedrības organizāciju, uzņēmumu, pārvaldes iestāžu un visu ieinteresēto personu iesniegtos viedokļus. Saņemtās atbildes tiks izmantotas iestāžu deklarācijas priekšlikumā.

Jauna digitālo datu maģistrāle tuvinās Eiropu un Latīņameriku

Pirmajā dienā tiks uzsākts arī projekts EllaLink, ko ar programmas “BELLA”  starpniecību līdzfinansējusi ES. EllaLink ir optiskais zemūdens kabelis, kas savieno Eiropu un Dienvidameriku. Tas ir svarīgs solis ceļā uz ES mērķi investēt labākā savienojamībā ar tās partneriem un, pateicoties pirmajam tiešajam augstas veiktspējas datu savienojumam starp Eiropu un Latīņameriku, tas veicinās pētniecības un izglītības datu apmaiņu un apstrādi. ES kā lielākā investore programmā “BELLA” ir ieguldījusi 26,5 miljonus eiro, bet Latīņamerikas valstu pētniecības un izglītības tīkli un Brazīlijas valdība ir snieguši papildu finansējumu.

2. diena

Programma "Digitālā Eiropa": 7,5 miljardi eiro superdatošanas, mākslīgā intelekta, kiberdrošības un padziļinātu digitālo prasmju atbalstam

Digitālās asamblejas otrajā dienā uzmanības centrā būs programma “Digitālā Eiropa” . Šīs programmas kopējais budžets ir 7,5 miljardi eiro,
un tās mērķis ir stiprināt ES digitālo suverenitāti, vienlaikus atbalstot Savienības divējos mērķus, proti, zaļo pārkārtošanos un digitālo pārveidi. Tā paātrinās ekonomikas atveseļošanu un Eiropas digitālo pārveidi iedzīvotāju un uzņēmumu labā. Tā finansēs Eiropas projektus četrās jomās: superdatošana, mākslīgais intelekts, kiberdrošība un padziļinātas digitālās prasmes. Pasākuma laikā nozares un uzņēmumu pārstāvjiem, arī tiem, kas pārstāv mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) un jaunuzņēmumus, kā arī valdības struktūrām būs iespēja uzzināt vairāk par to, ko programma “Digitālā Eiropa” tiem var piedāvāt, un saņemt praktiskus norādījumus.

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas videovēstījums [saite būs pieejama 2021. gada 1. jūnijā]

Digitālā asambleja 2021

Pasākuma programma

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 31. maijs