Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 1. jūnijsLasīšanas ilgums: 6 min

ES digitālais Covid sertifikāts: vienu mēnesi pirms noliktā termiņa darbību sāk ES vārteja, kurai pieslēgušās septiņas valstis

Šodien ES digitālais Covid sertifikāts ir sasniedzis vēl vienu svarīgu pagrieziena punktu, jo ir ieviesta ES līmeņa sistēma, kas ļauj sertifikātus verificēt drošā un privātumam draudzīgā veidā. Šo ES sertifikātu Komisija ierosināja, lai iedzīvotāji šovasar varētu atkal droši ceļot. Sertifikāts būs drošs un pieejams visiem bez maksas. Sertifikātu izdos digitālā vai papīra formātā, un tas kalpos par pierādījumu, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19, tai ir negatīvs testa rezultāts vai tā ir atveseļojusies no infekcijas.

20. maijā Eiropas Parlaments un Padome panāca politisku vienošanos par regulu, kura reglamentē šo sertifikātu, tāpēc šodien darbību uzsāk ES sistēmu tehniskā pamatstruktūra. ES vārteja, kas izveidota tikai divu mēnešu laikā, ļauj verificēt drošības elementus, ko satur visu sertifikātu kvadrātkodi. Verifikācija ļaus iedzīvotājiem un iestādēm pārliecināties, ka sertifikāti ir autentiski. Procesa laikā nenotiks ne persondatu apmaiņa, ne to saglabāšana. Vārtejas darbības uzsākšana nozīmē, ka sagatavošanās darbs ES līmenī ir pabeigts.

Kopš 10. maija vārteja sekmīgi testēta 22 valstīs. Lai gan regula ir piemērojama no 1. jūlija, visas dalībvalstis, kuras ir sekmīgi pabeigušas tehnisko testēšanu un ir gatavas izdot un verificēt sertifikātus, sistēmu var sākt izmantot brīvprātīgi jau tagad. Šodien pieslēgties vārtejai un sākt izdot pirmos sertifikātus nolēmušas septiņas dalībvalstis — Bulgārija, Čehija, Dānija, Vācija, Grieķija, Horvātija un Polija. Dažas citas valstis ES digitālo Covid sertifikātu nolēmušas sākt izdot tikai pēc visu funkciju ieviešanas nacionālā līmenī. Tāpēc gaidāms, ka tuvākajās dienās un nedēļās vārtejai pieslēgsies vēl vairākas citas valstis. Atjaunināts pārskats ir pieejams īpaši izveidotā tīmekļlapā.

Tālākie soļi

Tagad Eiropas Parlamentam un Padomei 20. maijā panāktā politiskā vienošanās būs jāpieņem oficiāli. Regula būs piemērojama no 1. jūlija, taču, tā kā dažām dalībvalstīm sertifikātu izdošanai ir vajadzīgs papildu laiks, ir noteikts sešu nedēļu pakāpeniskas ieviešanas periods. Vienlaikus Komisija turpinās sniegt dalībvalstīm tehnisku un finansiālu atbalstu, lai tās varētu pieslēgties vārtejai.

Kolēģijas locekļu izteikumi

Par iekšējo tirgu atbildīgais Komisijas loceklis Tjerī Bretons“Fakts, ka vārteja šodien uzsāk darbību, ir nozīmīgs solis, jo tas nozīmē, ka dalībvalstis varēs sākt tai pieslēgties un izdot pirmos ES digitālos Covid sertifikātus. Septiņas dalībvalstis, kas pieslēgsies jau šodien, ir labs sākums. Aicinu pārējās valstis pēc iespējas drīzāk sekot šim piemēram. Savlaicīga sagatavošanās nodrošinās, ka sistēma pilnvērtīgu darbību uzsāks 1. jūlijā, kad arī kļūs piemērojams regulas priekšlikums. Tādējādi ES būs gatava līdz ar vasaras sezonu sākt uzņemt ceļotājus.”

Par veselību un pārtikas drošumu atbildīgā Komisijas locekle Stella Kirjakidu“ES digitālais Covid sertifikāts parāda pievienoto vērtību, kādu iedzīvotājiem var sniegt efektīvi e-veselības risinājumi. Ir svarīgi, lai tuvākajās nedēļās visās dalībvalstīs tiktu pilnībā pabeigtas nacionālās sertifikātu izdošanas, glabāšanas un verifikācijas sistēmas un kopējā sistēma sāktu funkcionēt līdz atvaļinājumu sezonas sākumam. ES iedzīvotāji vēlas atkal ceļot, taču viņi grib to darīt droši. ES sertifikāts to palīdzēs nodrošināt.”

Par tieslietām atbildīgais Komisijas loceklis Didjē Reinderss: “ES digitālais Covid sertifikāts ir vienots rīks, kas Eiropas iedzīvotājiem ļaus atkal pārvietoties brīvi un droši. Tas ir arī Eiropas tehnoloģiskās līderības apliecinājums, turklāt tas nekādā ziņā neapdraudēs tādas mūsu vērtības un principus kā datu aizsardzība, iekļautība un proporcionalitāte. Lai sistēma 1. jūlijā sāktu pilnvērtīgi darboties, ir svarīgi, lai tuvākajās nedēļās ieviešanu pabeigtu visas dalībvalstis.”

Konteksts

Lai atvieglotu iedzīvotāju drošu un brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā pandēmijas laikā, 2021. gada 17. martā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu izveidot ES digitālo Covid sertifikātu. 20. maijā likumdevēji panāca provizorisku vienošanos.

Paralēli likumdošanas procesam Komisija tehniskās ieviešanas jautājumos cieši sadarbojās ar dalībvalstu pārstāvjiem e-veselības tīklā, kas ir brīvprātīgs tīkls, kurš pulcē par e-veselību atbildīgās valstu iestādes. 21. aprīlī tika pieņemtas tehniskās specifikācijas, kuru pamatā ir janvārī apstiprinātās un martā atjauninātās vadlīnijas, un uzticamības satvara pamatprincipi, par ko martā tika panākta vienošanās. Turklāt kopā ar dalībvalstīm tika izstrādāts dizaina paraugs, kas atvieglos ES Covid sertifikātu atzīšanu.

ES vārteju izveidoja uzņēmumi T-Systems un SAP, un tā tiek mitināta Komisijas datu centrā Luksemburgā. Tā ļauj bez persondatu apstrādes verificēt elektroniskos parakstus, ko satur visu sertifikātu kvadrātkodi. Verifikācijai vajadzīgās parakstu atslēgas tiek glabātas serveros valstu līmenī; ar vārtejas palīdzību šīm atslēgām var piekļūt nacionālas verifikācijas lietotnes vai sistēmas no visas ES.

Lai atvieglotu ieviešanu nacionālā līmenī, Komisija arī izstrādāja sertifikātu izdošanas, glabāšanas un verifikācijas atsauces programmatūru un lietotnes. Tās ir publicētas GitHub , un tās izmanto 12 dalībvalstis.

Jaunākā informācija par dalībvalstu ziņotajiem koronavīrusa apkarošanas pasākumiem un ceļošanas ierobežojumiem atrodama platformā Re-open EU.

Plašāka informācija

Priekšlikumi par digitālo zaļo sertifikātu nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos ES

Priekšlikums par digitālo zaļo sertifikātu trešo valstu valstspiederīgajiem, kas likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā

Komisijas priekšlikums grozīt Padomes 2020. gada 13. oktobra ieteikumu par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju

Jautājumi un atbildes (atjaunināts)

Faktu lapa

Tīmekļa vietne

Jauni videomateriāli

Video par ES digitālo Covid sertifikātu

Platforma “Re-open EU”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 1. jūnijs