Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 4. jūnijsLasīšanas ilgums: 6 min

ES rosina PTO nākt klajā ar daudzpusēju un pārliecinošu atbildi uz Covid-19 pandēmiju

Šodien ES ir iesniegusi priekšlikumu, kura mērķis ir panākt Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) dalībvalstu apņemšanos izstrādāt daudzpusēju tirdzniecības rīcības plānu, lai paplašinātu Covid-19 vakcīnu un ārstniecības līdzekļu ražošanu un nodrošinātu vispārēju un taisnīgu piekļuvi tiem. Ar šo priekšlikumu, kas iesniegts PTO un sadalīts divos paziņojumos, ES uzsver PTO centrālo lomu reaģēšanā uz Covid-19 pandēmiju un mudina pārējās PTO dalībvalstis apstiprināt saistību kopumu — tostarp intelektuālā īpašuma tiesību jomā.

Komisijas priekšsēdētāja  fon der Leiena  teica: “ES kopš pandēmijas sākuma ir aktīvi izrādījusi solidaritāti ar pārējo pasauli. Eiropas Savienība ļāva eksportēt aptuveni pusi no Eiropā saražoto vakcīnu kopējā apjoma. Mūsu mērķis ir nekavējoties un steidzamā kārtā nodrošināt valstīm ar zemiem un vidējiem ienākumiem vienlīdzīgu piekļuvi vakcīnām, lai plašāk un ātrāk ar tām dalītos.. Mēs arī turpinām palīdzēt palielināt ražošanu. ES ierosina konkrētus īstermiņa un vidēja termiņa risinājumus, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi par pieejamām cenām. Es ar nepacietību gaidu G7 valstu sanāksmi nākamnedēļ, lai ar valstu vadītājiem apspriestu, kā šo mērķi sasniegt. Pēc pašreizējās krīzes pārvarēšanas ir svarīgi nodrošināt, ka pasaules mērogā esam sagatavoti turpmākām pandēmijām: ir jādažādo ražošana tā, lai tā nebūtu centralizēta tikai dažās valstīs, un jāstiprina veselības aprūpes infrastruktūras noturība vismazāk attīstītajās valstīs.”

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks un tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis teica: “Pandēmija vēl nav beigusies, un pašapmierinātībai nav iemesla. Mums ir steidzami jāpievēršas priekšlikumiem, kas paātrinātu Covid-19 vakcīnu taisnīgu izplatīšanu visā pasaulē. Šajā saistībā spēcīga un daudzpusēja tirdzniecības reakcija varētu sniegt milzīgu stimulu cīņā pret Covid-19. Patiesībā galvenā problēma, kas liedz ātri saražot nepieciešamo apjomu, šobrīd ir saistīta ar nepietiekamu ražošanas jaudu. Mums vajadzētu censties nodrošināt, ka visa pieejamā un atbilstīgā ražošanas jauda visā pasaulē tiek izmantota Covid-19 vakcīnu ražošanai.”

Vairāk par ES priekšlikumu

ES aicina valdības:

  1. nodrošināt, ka Covid-19 vakcīnas, ārstniecības līdzekļus un to komponentus var brīvi pārvadāt pāri robežām,
  2. mudināt ražotājus paplašināt ražošanu, vienlaikus nodrošinot, ka valstis, kurām vakcīnas ir visvairāk vajadzīgas, saņem tās par pieejamu cenu, un
  3. atvieglot obligātās licencēšanas izmantošanu spēkā esošā PTO Līguma par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS) ietvaros. TRIPS līgumā jau ir paredzēta šāda elastība, kas pandēmijas laikā ir leģitīms instruments, kuru vajadzības gadījumā var ātri izmantot.

Pirmā punkta  mērķis ir samazināt eksporta ierobežojumu izmantošanu un saglabāt atvērtas piegādes ķēdes. Vakcīnu ražotājvalstīm vajadzētu būt gatavām eksportēt ievērojamu daļu no savas iekšzemes produkcijas. Piegādes ķēdes ir savstarpēji cieši saistītas, un tajās nevajadzētu radīt pārrāvumus. Turklāt ES uzskata, ka piegādi COVAX mehānismam  nekādā gadījumā nevajadzētu samazināt un ka nekādi pasākumi nedrīkstētu ierobežot Covid-19 vakcīnu un ārstniecības līdzekļu ražošanai nepieciešamo izejvielu tirdzniecību. 

Otrā punkta  ietvaros valdības tiek aicinātas stingri mudināt un atbalstīt vakcīnu ražotājus un izstrādātājus paplašināt ražošanu un nodrošināt vakcīnu piegādi par pieejamu cenu valstīm ar zemiem un vidējiem ienākumiem. Šādi pamudinājumi varētu ietvert licencēšanas nolīgumus, zinātības apmaiņu, diferencētu cenu noteikšanu, tostarp bezpeļņas pārdošanu valstīm ar zemiem ienākumiem, līgumražošanu un jaunas investīcijas ražošanas iekārtās jaunattīstības valstīs. ES sagaida, ka visi vakcīnu ražotāji un izstrādātāji izteiks konkrētus solījumus, lai palielinātu piegādi neaizsargātām jaunattīstības valstīm. Šajā saistībā ES atzinīgi vērtē, ka tādi uzņēmumi kā BioNTech-PfizerJohnson & Johnson un Moderna jau ir apņēmušies šogad piegādāt 1,3 miljardus devu, valstīm ar zemiem ienākumiem tās piegādājot bez peļņas un valstīm ar vidējiem ienākumiem — par zemākām cenām.

Trešais punkts  par intelektuālo īpašumu nosaka, ka brīvprātīgas licences ir visefektīvākais instruments ražošanas paplašināšanas un zinātības apmaiņas veicināšanai. Ja brīvprātīga sadarbība neizdodas, pandēmijas kontekstā likumīgs instruments ir obligātās licences, saskaņā ar kurām valdība piešķir mērķorientētu licenci, kas ļauj ražotājam, kurš to vēlas, ražot vakcīnu bez patenta īpašnieka piekrišanas. ES uzskata, ka visām PTO dalībvalstīm vajadzētu būt gatavām:

  • apstiprināt, ka Covid-19 pandēmija ir izņēmuma apstāklis, kas rada valsts mēroga ārkārtas situāciju, un ka vajadzības gadījumā būtu iespējams likumīgi atcelt prasību vest sarunas ar tiesību subjektu;
  • atbalstīt ražotājus, kuri ir gatavi saskaņā ar obligātu licenci ražot vakcīnas un/vai ārstniecības līdzekļus par pieejamām cenām, lai atlīdzības līmenis, ko šis ražotājs maksā patenta īpašniekam, atspoguļotu šādas pieejamas cenas;
  • apstiprināt, ka obligātā licence varētu attiekties uz jebkādu eksportu uz valstīm, kurām nav ražošanas jaudas, tostarp izmantojot COVAX mehānismu.

Eiropas Savienība par Līguma par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem atbildīgajai PTO struktūrai (TRIPS padomei) iesniedz arī īpašu paziņojumu par intelektuālo īpašumu. Tajā ES sniedz sīkāku informāciju un skaidrību par katru no trijiem intelektuālā īpašuma jautājumiem un sasaista tos ar TRIPS līguma īpašajiem noteikumiem. Kas attiecas uz vairāku PTO dalībvalstu ierosināto plašo atteikšanos no intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības, Eiropas Komisija ir gatava apspriest visas iespējas, kuras palīdzētu ātrāk pārvarēt pandēmiju, taču nav pārliecināta, ka šāda attiekšanās no intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības ir vislabākais un ātrākais risinājums, lai sasniegtu mērķi pēc iespējas plašāk un savlaicīgāk izplatīt pasaulē tik steidzami vajadzīgās Covid-19 vakcīnas. Šodien iesniegtais priekšlikums cenšas panākt šo mērķi ātri un efektīvi*.

Sīkākai informācijai:

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa

ES paziņojums PTO Vispārējai padomei

ES paziņojums PTO Vispārējai padomei 

 

Grozīts 4.6.2021. pulksten 13.21.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 4. jūnijs