Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 13. jūlijsLasīšanas ilgums: 4 min

Jauni ES norādījumi palīdz uzņēmumiem apkarot piespiedu darbu piegādes ķēdēs

Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) šodien ir publicējuši norādījumus par pienācīgu rūpību.

Coronavirus - Delivery of medical equipment in India

Norādījumu mērķis ir palīdzēt ES uzņēmumiem novērst piespiedu darba risku savās darbībās un piegādes ķēdēs, tādējādi ievērojot starptautiskos standartus. Šie norādījumi uzlabos uzņēmumu spēju izskaust piespiedu darbu savās vērtības veidošanas ķēdēs, jo tiks sniegti konkrēti, praktiski padomi par to, kā apzināt, nepieļaut, mazināt un novērst piespiedu darba risku.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks un tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis teica:

Pasaulē nav vietas piespiedu darbam. Komisija ir apņēmusies iznīdēt šo sērgu – tas ir viens no mūsu plašāka mēroga darbiem cilvēktiesību aizstāvībai. Tādēļ mūsu nesen pieņemtās tirdzniecības stratēģijas centrā mēs esam izvirzījuši ES piegādes ķēžu noturības un ilgtspējības stiprināšanu. Lai to panāktu, izšķiroša nozīme ir uzņēmumiem, jo uzņēmumi – ja tie rīkojas atbildīgi – var pilnībā mainīt situāciju. Ar šodien publicētajiem norādījumiem mēs atbalstām ES uzņēmumus šajos centienos. Mēs pastiprināsim mūsu darbu pienācīgas rūpības jomā, pieņemot gaidāmos tiesību aktus par ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību.

Augstais pārstāvis un Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels sacīja:

Piespiedu darbs ir ne tikai nopietns cilvēktiesību pārkāpums, bet arī viens no galvenajiem nabadzības cēloņiem un šķērslis ekonomikas attīstībai. Eiropas Savienība ir globālā līdere atbildīgas uzņēmējdarbības un ekonomikas, kā arī cilvēktiesību jomā. Ar norādījumiem, kurus šodien publicējam, mūsu apņemšanās tiek pārvērsta konkrētā rīcībā. Tie palīdzēs ES uzņēmumiem nodrošināt, ka to darbība neveicina piespiedu darba praksi nevienā nozarē, nevienā reģionā un nevienā valstī.

Norādījumos ir izskaidroti pienācīgas rūpības praktiskie aspekti un sniegts pārskats par tiem ES un starptautiskajiem instrumentiem atbildīgas uzņēmējdarbības jomā, kuri ir būtiski cīņā pret piespiedu darbu. Eiropas Savienība jau ir ieviesusi obligātus standartus dažās nozarēs, un tā aktīvi sekmē starptautisko standartu efektīvu īstenošanu atbildīgas uzņēmējdarbības jomā.

Atbildīgu un ilgtspējīgu vērtības ķēžu veicināšana ir viens no nesen pieņemtās ES tirdzniecības stratēģijas pīlāriem. Norādījumi kalpo stratēģijas īstenošanai, proti, tie palīdz ES uzņēmumiem veikt atbilstošus pasākumus jau tagad, proti, līdz brīdim, kad tiks pieņemti tiesību akti par ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību. Ar šiem gaidāmajiem tiesību aktiem būtu jāievieš obligāts pienācīgas rūpības pienākums, saskaņā ar kuru ES uzņēmumiem savā darbībā un savās piegādes ķēdēs ir jākonstatē, jānovērš un jāmazina ietekme uz ilgtspēju un jāuzņemas par to atbildība. Ņemot vērā gaidāmo ietekmes novērtējumu, minētie tiesību akti ietvers efektīvus rīcības un izpildes panākšanas mehānismus, lai nodrošinātu to, ka piespiedu darbam nav vietas ES uzņēmumu vērtības ķēdēs.

ES tirdzniecības politika ar dažādo savu instrumentu palīdzību jau tagad veicina piespiedu darba izskaušanu. ES tirdzniecības nolīgumi ir unikāli tajā ziņā, ka tajos ir ietvertas obligātas saistības ratificēt un efektīvi īstenot visas SDO pamatkonvencijas, tostarp tās, kas attiecas uz piespiedu darbu. Minētajās konvencijās ir paredzēts pienākums aizliegt piespiedu vai obligātā darba izmantošanu visās tā formās. Šīs saistības attiecas uz arī uz valstīm, kuras gūst labumu no ES vispārējo tarifa preferenču shēmas (VPS) īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai (VPS+). No vispārējo tarifa preferenču shēmas labumu gūst 71 valsts, un tām visām ir pienākums neizdarīt smagus un sistemātiskus SDO pamatkonvenciju principu pārkāpumus.

Ar norādījumiem arī īsteno vairākas prioritātes, kuras attiecībā uz ekonomiku un cilvēktiesībām ir noteiktas ES Rīcības plānā cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam. Minētās prioritātes cita starpā ir piespiedu darba izskaušana un starptautiski atzīto pienācīgas rūpības standartu veicināšana.

Sīkāka informācija

Norādījumi par pienācīgu rūpību ES uzņēmumiem ar mērķi novērst piespiedu darba risku savās darbības un piegādes ķēdēs 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 13. jūlijs