Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 24. martsLasīšanas ilgums: 5 min

Komisija atklāj atvērtās piekļuves izdevējplatformu zinātnisko rakstu publicēšanai

Šodien Eiropas Komisija atklāja visiem pieejamu izdevējplatformu “Open Research Europe”, kurā tiks publicēti zinātniskie raksti. Platforma dos iespēju iepazīties ar rezultātiem, kas gūti pētījumos, kuri finansēti no ES pētniecības un inovācijas programmas 2021.–2027. gadam “Apvārsnis Eiropa” un tās priekšteces “Apvārsnis 2020”.

Platformā “Open Research Europe” gan pētniekiem, gan plašai sabiedrībai bez maksas būs pieejama informācija par jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem. Šī platforma piedāvā tiešu risinājumu lielākajām problēmām, ar kurām bieži vien nākas saskarties, publicējot zinātnisko pētījumu rezultātus. Cita starpā platforma dod iespēju novērst kavēšanos un šķēršļus, kas traucē atkalizmantot rezultātus, un ļauj izvairīties no lielām izmaksām. Platforma ir fakultatīvs pakalpojums programmu “Apvārsnis Eiropa” un “Apvārsnis 2020” finansējuma saņēmējiem un nodrošina tiem iespēju bez izmaksām izpildīt finansējuma saņemšanai izvirzīto prasību nodrošināt tūlītēju brīvu piekļuvi.

Platformā jau ir ievietoti aptuveni 40 zinātniskie raksti ļoti dažādās pētniecības jomās, kas tagad pieejami zinātnieku aprindām lasīšanai un recenzēšanai.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija  Gabriela  sacīja: “Mums jāpaātrina zinātnisko atklājumu process un šādā nolūkā jāveicina kopdarbīgāka un atvērtāka pētniecības prakse. Palīdzot pētniekiem publicēt brīvi pieejamus rakstus, platforma “Open Research Europe” likvidē šķēršļus, kas kavē zināšanu plūsmu, un veicina zinātniskas diskusijas. Šis ir tikai sākums. Mēs pakāpeniski nostiprināsim platformas reputāciju, padarot to par pētnieku pirmo izvēli publikācijām programmu “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa” satvarā, un nodrošināsim, ka platforma tiek dziļi integrēta Eiropas Pētniecības telpā.

Atbalsts atvērtajai zinātnei un zinātniskās publicēšanas procesa pārredzamībai

Paziņojumā “EPT — pētniecības un inovācijas jaunā ēra” Komisija ierosināja izveidot “Open Research Europe” — atvērtās piekļuves izdevējplatformu, kurā tiktu publicēti no programmām “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa” finansētie pētījumi visās zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās, kā arī sociālajās zinātnēs, mākslā un humanitārajās zinātnēs.

“Open Research Europe” ne tikai veicinās zinātnisko rakstu publicēšanu atvērtā, ātrā un izmaksefektīvā veidā. Tā arī dos iespēju programmu “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa” finansējuma saņēmējiem vienkāršāk izpildīt attiecīgos noteikumus par atvērtās piekļuves nodrošināšanu, kas izvirzīti finansējuma saņemšanai, proti, programmā “Apvārsnis Eiropa” tiek prasīts nodrošināt tūlītēju atvērtu piekļuvi un automātisku iesniegšanu vispārējā repozitorijā (salīdzinājumam, programmā “Apvārsnis 2020” tika atļauts 6-12 mēnešu embargo periods). “Open Research Europe” būs vieta, kur pētniekiem publicēties, lai ātri kopīgotu rezultātus un ieskatus, un veicinās atklātas un konstruktīvas pētnieciskas diskusijas. Platformā iestrādāts plašs klāsts rādītāju, kas ļauj mērīt rakstu zinātnisko un sociālo ietekmi un sniegt informāciju par to izmantošanu un atkalizmantošanu.

Komisija, uzņemoties jaunu lomu, plāno rādīt piemēru, aktīvi atbalstot atvērtās zinātnes praksi un veicinot publicēšanas procesa pārredzamību. Tā tiecas iedvesmot citus finansētājus, jo īpaši valstu līmenī, rīkoties tāpat. Platformu “Open Research Europe” integrējot programmās “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa”, Komisija akadēmiskajai saziņai paredzētus inovatīvus risinājumus paceļ nākamajā līmenī.

Konteksts

Patlaban brīvi pieejamas ir 91 % visu publikāciju un 95 % visu zinātniski recenzēto publikāciju, kas finansētas no programmas “Apvārsnis 2020”. Kopumā tā ir ārkārtīgi liela procentuālā daļa. Tomēr ir iecerēts nodrošināt, lai visas akadēmiskās publikācijas, kuras ir Komisijas finansētas pētniecības rezultāts, būtu brīvi pieejamas. Programmā “Apvārsnis Eiropa” jo sevišķi izvirzīts mērķis nodrošināt publikāciju brīvu pieejamību no publicēšanas brīža, un platforma sniedz šādu iespēju.

Atvērtā zinātne ir pieeja, kuras pamatā ir iespējami agrāka un plašāka atvērta sadarbība un sistemātiska zināšanu un rīku kopīgošana pētniecības procesā. Tā uzlabo pētniecības un inovācijas sistēmu efektivitāti un palielina to radošumu, kā arī stiprina izcilību un vairo sabiedrības uzticēšanos zinātnei. Tas ir tāpēc, ka pētniecības rezultātu un datu atvēršana un kopīgošana, padarot tos atkalizmantojamus un reproducējamus un nodrošinot piekļuvi pētniecības infrastruktūrām, ir pamats zinātniskai recenzēšanai un akadēmiskām diskusijām, kas nodrošina zinātniskās domas, analīzes un inovācijas attīstīšanas kvalitāti un efektivitāti.

ES reakcija uz koronavīrusa pandēmiju ir atklājusi atvērtās zinātnes potenciālu sadarbības palielināšanā un parādījusi, ka tūlītējai atvērtai piekļuvei publikācijām un datiem ir bijusi izšķiroša nozīme, palīdzot pētniekiem atrast jaunus ārstēšanas veidus, uzlabot diagnostikas paņēmienus un izstrādāt vakcīnas. “Open Research Europe” ir nākamais solis šajā procesā.

Komisija izsludināja konkursu par pakalpojuma sniegšanu un ir nolīgusi pieredzējušu līgumslēdzēju “F1000 Research”.

Sīkākai informācijai

Izdevējplatforma “Open Research Europe”

Infografika

Publiskā iepirkuma procedūras dokumenti

F1000 Research

EPT — Pētniecības un inovācijas jaunā ēra

Eiropas “Covid-19 datu platforma”

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 24. marts