Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 26. maijsLasīšanas ilgums: 4 min

Konference par Eiropas nākotni – atklāšanas plenārsēde, pilsoņu pasākums jūnijā

Valde šodien apstiprināja plenārsēžu un Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju kalendāru; vairāki pasākumi plānoti jau nākammēnes. Konferences atklāšanas plenārsēde notiks 2021. gada 19. jūnijā Strasbūrā Francijā. Dalībnieki tajā piedalīsies gan attālināti, gan klātienē, pilnībā ievērojot nosacījumus veselības jomā. Plenārsēdes dienaskārtībā paredzētas prezentācijas par Eiropas pilsoņu paneļdiskusijām un daudzvalodu digitālo platformu.

Pirms tam, proti, 2021. gada 17. jūnijā, Lisabonā Portugālē konferences ietvaros notiks Eiropas pilsoņu pasākums, kas tiks straumēts tiešsaistē. Šajā pasākumā piedalīsies 27 pārstāvji, kas ir piedalījušies valstu organizētajās pilsoņu paneļdiskusijās vai pasākumos, kā arī Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētāja un vairāki pilsoņi, kas jau ir izraudzīti dalībai pilsoņu Eiropas līmeņa paneļdiskusijās. Šajā pasākumā, kas arī notiks hibrīdformātā, dalībniekiem būs iespēja ar konferences trim līdzpriekšsēdētājiem apspriest, ko viņi sagaida no konferences. Šī pasākuma dalībnieki piedalīsies arī atklāšanas plenārsēdē Strasbūrā.

Valde šodien iepazīstinās arī ar četru plānoto Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju norises galīgo praktisko kārtību, kā arī ar katrai paneļdiskusijai plānotajiem tematiem:

  • vērtības, tiesības, tiesiskums, demokrātija, drošība;
  • klimata pārmaiņas, vide/veselība;
  • spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums, darbvietas/izglītība, jaunatne, kultūra, sports / digitālā pārveide; un
  • ES pasaulē / migrācija.

Papildus tam ir sagatavotas norādes, kas būs noderīgas dalībvalstīm un ikvienam, kas konferences paspārnē vēlas organizēt pilsoņu paneļdiskusijas un citus pasākumus valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.

Eiropas Parlamentu pārstāvošais valdes līdzpriekšsēdētājs, Parlamenta deputāts Gijs Verhofstats sacīja: “Mums ir jāpanāk, lai process noritētu absolūti nevainojami. No tā lielā mērā ir atkarīga konferences leģitimitāte. Mūsu mērķis ir nostiprināt platformu, organizēt paneļdiskusijas un tajās iegūtos rezultātus efektīvi izmantot plenārsēdē. Esmu ievērojis, ka lielu interesi par konferenci izrāda arī valstu parlamenti, pilsoniskās sabiedrības partneri un pilsoņi. Mūsu uzdevums ir konferencē iesaistīt visu šo entuziasmu un enerģiju.

Portugāles ES lietu valsts sekretāre un ES Padomes prezidentvalsti pārstāvošā valdes līdzpriekšsēdētāja Ana Paula Zakariaša sacīja: “Mūs priecē pirmā pilsoņu pasākuma rīkošana nākammēnes Lisabonā pirms konferences pirmās plenārsēdes. Pilsoņi vienmēr būs šīs nozīmīgā Eiropas līmeņa pasākuma centrā, un mēs vēlamies dot viņiem iespēju patiesi iesaistīties un piedalīties tajā. Mūsu kopīgā nākotne ir viņu rokās.

Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par demokrātiju un demogrāfiju un Komisiju pārstāvošā valdes līdzpriekšsēdētāja Dubravka Šuica sacīja: “Mēs esam aizsniegušies līdz tiem, kas ir konferences par Eiropas nākotni pašā sirdī – mūsu pašu Eiropas pilsoņiem. Viņu ieguldījums, idejas, cerības un sapņi ir šī unikālā procesa galvenie virzītājspēki, kas lielā mērā veidos redzējumu par mūsu Savienību. Konference mūsu pilsoņiem piedāvā viņiem tik ļoti nepieciešamo telpu, kurā apspriesties savā starpā un diskutēt ar pašu vēlētajiem pārstāvjiem – kā līdzīgam ar līdzīgu.

Konteksts

Konferences plenārsēdē piedalīsies 108 Eiropas Parlamenta pārstāvji, 54 Padomes pārstāvji (divi no katras dalībvalsts) un 3 Eiropas Komisijas pārstāvji, kā arī 108 pārstāvji no visiem valstu parlamentiem ar vienlīdzīgu pārstāvību un pilsoņi. Pilsoņu paneļdiskusijās un daudzvalodu digitālajā platformā radušās idejas apspriedīs arī 108 pilsoņi un Eiropas Jaunatnes foruma priekšsēdētājs.

Norisināsies četras Eiropas pilsoņu paneļdiskusijas, katrā no tām piedalīsies 200 pilsoņu, un tiks nodrošināts, ka katru dalībvalsti pārstāvēs vismaz viena sieviete un vismaz viens vīrietis. Iedzīvotāji tiks izvēlēti pēc nejaušības principa, lai nodrošinātu, ka viņi pārstāv ES daudzveidību ģeogrāfiskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, sociālekonomiskās izcelsmes un izglītības līmeņa ziņā. Jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem veidos vienu trešdaļu no katras paneļdiskusijas dalībniekiem.

Plenārsēdē formulētie priekšlikumi tiks iesniegti valdei, kas sagatavos ziņojumu, cieši sadarbojoties ar plenārsēdes pārstāvjiem un nodrošinot pilnīgu pārredzamību. Šis ziņojums tiks publicēts daudzvalodu digitālajā platformā. Daudzvalodu digitālā platforma ir vienīgā vieta, kur tiks apkopota, analizēta un publicēta informācija no visiem pasākumiem, kas saistīti ar konferenci.

Plašāka informācija

Digitālā platforma konferencei par Eiropas nākotni

Jautājumi un atbildes par konferences par Eiropas nākotni daudzvalodu digitālo platformu

Kopīgā deklarācija par konferenci par Eiropas nākotni

Konferences par Eiropas nākotni reglaments

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 26. maijs