Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 30. jūnijsLasīšanas ilgums: 4 min

Patērētāju tiesību aizsardzība: Komisija pārskata ES noteikumus par produktu drošību un patēriņa kredītiem

Šodien Eiropas Komisija ierosināja pārskatīt divus ES noteikumu kopumus nolūkā uzlabot patērētāju tiesības pasaulē, ko pārveidojusi digitalizācija un Covid-19 pandēmija.

Patērētāju tiesības tiešsaistē

Komisija pilnveido savu drošības tīklu ES patērētājiem, piemēram, nodrošinot, ka bīstami produkti tiek atsaukti no tirgus, vai to, ka patērētajiem tiek skaidri izklāstīti kredītpiedāvājumi un tie ir viegli lasāmi digitālajās ierīcēs. Ar priekšlikumu atjaunina gan spēkā esošo Produktu vispārējās drošības direktīvu , gan ES noteikumus par patēriņa kredītiem nolūkā aizsargāt patērētājus .

Priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova teica:

Patērētāji saskaras ar daudzām problēmām, it īpaši digitālajā pasaulē, kas ir radikāli izmainījusi iepirkšanos, pakalpojumus vai finanšu tirgu. Tāpēc mēs pastiprinām patērētāju tiesību aizsardzību divās jomās: mēs palīdzam patērētājiem vieglāk izvairīties no riskiem, kādi varētu rasties saistībā ar kredīta ņemšanu, un mēs ieviešam vēl stingrākus produktu drošības noteikumus. Turklāt tas noteiks lielāku atbildību tirgus dalībniekiem, un negodīgiem dalībniekiem būs grūtāk paslēpties aiz sarežģīta juridiskā žargona.

Tiesiskuma komisārs Didjē Reinderss sacīja:

Covid-19 krīze ir ietekmējusi patērētājus dažādos veidos, un daudzi patērētāji ir saskārušies ar finansiālām grūtībām. Digitalizācijas process, kas pandēmijas rezultātā ir kļuvis ātrāks, ir izraisījis strauju tiešsaistes iepirkšanās pieaugumu un būtiski izmainījis finanšu nozari. Mūsu pienākums ir aizsargāt patērētājus, it īpaši visneaizsargātākos. Tieši to mēs darām, pārskatot spēkā esošos ES noteikumus par patēriņa kredītiem un produktu vispārējo drošību.

Pēdējo 20 gadu laikā pārdošanas tiešsaistē apjoms ir stabili palielinājies, un 2020. gadā tiešsaistē iepirkās 71 % patērētāju, itin bieži iegādājoties jaunu tehnoloģiju produktus. Tehnoloģiju tirgus ir plašs – no bezvadu austiņām līdz spēļu konsolēm. Produktu vispārējās drošības regula  pievērsīsies riskiem, kas saistīti ar šiem jauno tehnoloģiju produktiem, piemēram, kiberdrošības riskiem, un kas saistīti ar tiešsaistes iepirkšanos, ieviešot produktu drošības noteikumus tiešsaistes tirdzniecības vietās. Tā nodrošinās, ka visi produkti, kas nonāk pie ES patērētājiem, – gan tie, kas iegādāti tiešsaistes tirdzniecības vietās, gan netālu esošajā veikalā, gan pašu valstī, gan ārvalstu, – būtu droši. Jaunā regula nodrošinās, ka tirdzniecības vietas pilda savus pienākumus, lai patērētāji neiegādātos bīstamus produktus.

Pārskatot Patēriņu kredītu direktīvu, nosaka, ka ar kredītiem saistītā informācija ir jāizklāsta skaidri, tai jābūt pielāgotai digitālajām ierīcēm tā, ka patērētājs saprot, kādi noteikumi uz viņu attieksies. Turklāt direktīva uzlabos noteikumus, saskaņā ar kuru vērtē kredītspēju, t. i., patērētāja spēju atmaksāt kredītu. Šo noteikumu mērķis – nepieļaut pārmērīgas parādsaistības. Ar regulējumu tiks prasīts, lai dalībvalstis veicinātu izglītošanu finanšu jomā un patērētājiem būtu pieejamas konsultācijas parādu jautājumos.

Turpmākie pasākumi

Komisijas priekšlikumus tagad apspriedīs Padome un Parlaments.

Pamatinformācija

Produktu vispārējās drošības regula

Produktu vispārējās drošības direktīva , kas ir spēkā kopš 2001. gada, nodrošina to, ka ES vienotajā tirgū tirgo tikai drošus produktus. Tomēr ES tirgū joprojām cirkulē pārāk daudz nedrošu produktu, un šis apstāklis rada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem un ievērojamas izmaksas sabiedrībai un patērētājiem. Bez tam ir jāatjaunina noteikumi, kas ļautu risināt ar jaunajām tehnoloģijām un pārdošanu tiešsaistē saistītās problēmas.

Patēriņa kredītu direktīvas priekšlikums

Ar Direktīvu 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem tika izveidots saskaņots ES regulējums par patēriņa kredītiem un stabila sistēma, kas Eiropas patērētājiem nodrošināja taisnīgu piekļuvi kredītam. Tomēr kopš tās stāšanās spēkā 2008. gadā digitalizācija ir būtiski mainījusi lēmumu pieņemšanas procesu un patērētāju ieradumus kopumā. Šodien ierosinātās pārskatīšanas mērķis ir pievērsties šai virzībai.

Abi priekšlikumi ir daļa no pagājušajā gadā aizsāktās jaunās Patērētāju tiesību aizsardzības programmas, kuras mērķis ir atjaunināt ES patērētāju tiesību aizsardzības politikas vispārējo stratēģisko satvaru.

Sīkāka informācija

Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (PVDD)

Direktīva 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem

Faktu lapa par produktu vispārējo drošību

Faktu lapa par patēriņa kredītiem

Eiropas patērētāju centru tīkls

Safety Gate

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 30. jūnijs