Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 5. martsLasīšanas ilgums: 3 min

Platforma “Gatavi nākotnei” veic vienkāršojamo un modernizējamo ES iniciatīvu atlasi

Komisijas platforma “Gatavi nākotnei” tagad ir izraudzījusies 15 iniciatīvas ar mērķi palīdzēt vienkāršot ES tiesību aktus, samazināt birokrātijas slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem un nodrošināt, ka ES politika atbilst jaunajiem un gaidāmajiem uzdevumiem. Šie centieni būs daļa no platformas pirmās gada darba programmas, kuru pieņems martā.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu un platformas “Gatavi nākotnei” priekšsēdētājs Marošs Šefčovičs sacīja: “Vienkāršošana ir kļuvusi svarīgāka nekā jebkad agrāk, cenšoties radīt atspēriena punktu pandēmijas iedragātās Eiropas ekonomikas atveseļošanai. Lai arī mūsu regulatīvā politika ir atzīta par vienu no labākajām pasaulē, mēs joprojām varam paveikt vēl vairāk. Mums ir jānodrošina, ka ES tiesību akti sniedz gaidītos ieguvumus ekonomikai un sabiedrībai, un vienlaikus jācenšas vienkāršot spēkā esošos tiesību aktus, iespējami samazinot slogu un saglabājot uz nākotni vērstu perspektīvu. Tam var būt patiesa taustāma ietekme.

Platforma sniegs atzinumus par 15 atlasītiem tematiem, kas aptver plašu nozaru loku, sākot no konkurences, finansēm, veselības aizsardzības, vides, statistikas un transporta līdz pat muitai un iekšējam tirgum. Šie atzinumi papildinās Komisijas veikto analīzi un sniegs tās izvērtējumu un ietekmes novērtējumu veikšanai noderīgu informāciju.

Izstrādājot atzinumus, platforma apsvērs šādus pamatprincipus:

  • digitalizācija – palīdzība digitālo risinājumu ieviešanai uzņēmumos un publiskā sektora modernizācijas paātrināšana regulatīvā sloga samazināšanai;
  • efektīvi marķēšanas, atļauju piešķiršanas un ziņošanas pienākumi – tādu problemātisko posmu apzināšana, kuru iemesls ir atšķirības starp dalībvalstīm, centieni vienkāršot procedūras, lai atvieglotu ieguldījumus nākotnes infrastruktūrā un inovācijā, un pareiza līdzsvara panākšana starp ziņošanu un ES tiesību aktu īstenošanas rezultātu novērtējumu palīdzēs jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;
  • ES tiesību aktu vienkāršošana – jānodrošina, ka ES tiesību akti ir paredzami un nepārprotami, un jānovērš to pārklāšanās dažādās jomās.

Izsakiet viedokli: vienkāršojiet!

Visi iedzīvotāji un ieinteresētās personas tiek aicināti piedalīties platformas darbā ar portāla Izsakiet viedokli: vienkāršojiet! starpniecību. Izstrādājot 2021. gada atzinumus, platformā tiks ņemtas vērā līdz 2021. gada 30. aprīlim saņemtās idejas par vienkāršošanu un sloga samazināšanu katrā no 15 izraudzītajām jomām. Citi ierosinājumi tiks izskatīti, sagatavojot 2022. gada darba programmu.

Konteksts

Komisija ir apņēmusies Normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) ietvaros vienkāršot ES tiesību aktus un samazināt nevajadzīgas izmaksas.

Jaunajā platformā “Gatavi nākotnei” tiek apkopotas nacionālo, reģionālo un vietējo iestāžu, Reģionu komitejas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un ieinteresēto personu praktiskās zināšanas dažādās politikas jomās. Platformas atzinumi tiks tiešā veidā izmantoti Komisijas darba procesā, vienkāršojot spēkā esošos ES tiesību aktus, samazinot nevajadzīgu slogu un nodrošinot, ka Savienības politika ir vērsta uz nākotni un atbilst jaunajiem un gaidāmajiem uzdevumiem.

Sīkāka informācija

Platforma “Gatavi nākotnei”

Izsakiet viedokli: vienkāršojiet!

Paziņojums presei par platformas “Gatavi nākotnei” atklāšanu

Eiropas Komisijas darba programma 2021. gadam

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 5. marts