Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 5. jūlijsLasīšanas ilgums: 1 min

REACT-EU: 311 miljoni eiro Vācijai, Francijai un Latvijai zaļās un digitālās pārejas īstenošanai

Eiropas Komisija Vācijai, Francijai un Latvijai kopumā piešķirs 311 miljonus eiro, mainot četras Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas REACT-EU ietvaros. 

The Berlaymont Building and European Flags

Šie darbības programmu grozījumi palīdzēs konkrētajām dalībvalstīm un reģioniem pārvarēt koronavīrusa pandēmijas ekonomisko un sociālo ietekmi un veicināt taisnīgu zaļo un digitālo atveseļošanu.

Vācijā Šlēsvigā-Holšteinā 35 miljoni eiro tiks ieguldīti veselības nozares stiprināšanā, paplašinot digitalizāciju, stiprinot jaunuzņēmumu un inovācijas ekosistēmas, paātrinot digitālo pārveidi zinātnē un ekonomikā un tūrisma nozares atlabšanā. Zāras reģionā papildu resursi 24,1 miljona eiro apmērā atbalstīs reģiona atveseļošanu, piemēram, ieguldot pētniecības projektos un universitātēs. Latvijā 183 miljoni eiro papildu resursu galvenokārt tiks ieguldīti daudzdzīvokļu ēku renovācijā, lai palielinātu to energoefektivitāti, veselības aprūpes sistēmas kapacitātes palielināšanai un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalstam. Visbeidzot, Francijā Luāras reģions saņems papildu summu 69 miljonu eiro apmērā. Šie resursi tiks izmantoti, piemēram, lai atbalstītu digitālo pārkārtošanos, veicinot e-izglītību un e-pārvaldes, pētniecības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai, jo īpaši enerģētikas pārkārtošanas jomā. Līdzekļi tiks ieguldīti arī veselības aprūpes nozarē un digitalizācijā, kā arī lai atbalstītu ilgtermiņa bezdarbnieku, mazkvalificētu personu un jauniešu integrāciju darba tirgū. REACT-EU ir daļa no NextGenerationEU un 2021. un 2022. gadā kohēzijas politikas programmām nodrošina papildu finansējumu 50,6 miljardu EUR apmērā (pašreizējās cenās). Pasākumi ir vērsti uz to, lai atbalstītu darba tirgus noturību, darbvietas, MVU un ģimenes ar zemiem ienākumiem, kā arī veidotu nākotnes prasībām atbilstošus pamatus zaļajai un digitālajai pārejai un ilgtspējīgai sociālekonomiskajai atveseļošanai.

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 5. jūlijs