Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 4. jūnijsLasīšanas ilgums: 6 min

Sāk piemērot jaunus ES autortiesību noteikumus, kas būs izdevīgi satura veidotājiem, uzņēmumiem un patērētājiem

Šo pirmdien, 7. jūnijā, beidzas termiņš, kurā dalībvalstīm savos tiesību aktos bija jātransponē jaunie ES autortiesību noteikumi. Jaunā Autortiesību direktīva digitālajā laikmetā aizsargā radošumu un dod konkrētus labumus iedzīvotājiem, radošajām industrijām, presei, pētniekiem, pedagogiem un kultūras mantojuma iestādēm visā ES. Tajā pašā laikā, pateicoties jaunajai Televīzijas un radio programmu direktīvai, Eiropas raidorganizācijām noteiktas programmas, ko tās piedāvā ar tiešsaistes pakalpojumiem, būs vieglāk darīt pieejamas pāri robežām. Turklāt šodien Komisija ir izdevusi norādījumus par jaunās Autortiesības direktīvas 17. pantu, kurš paredz jaunus noteikumus par satura kopīgošanas platformām.

 

Abas šīs direktīvas stājās spēkā 2019. gada jūnijā un cenšas modernizēt ES autortiesību noteikumus un dot iespēju patērētājiem un satura veidotājiem maksimāli izmantot digitālo pasauli, kur mūzikas straumēšanas pakalpojumi, pieprasījumvideo platformas, satelīta un IP televīzija, RSS lasītāji un lietotāju augšupielādētā satura platformas ir kļuvušas par galveno vārteju, pa kuru piekļūt radošajiem darbiem un preses rakstiem. Jaunie noteikumi stimulēs plašāku augstvērtīga satura veidošanu un izplatīšanu un pieļaus plašāku digitālo lietojumu izmantošanu sabiedrībai nozīmīgākajās jomās, reizē aizsargājot vārda brīvību un citas pamattiesības. Līdz ar šo noteikumu transponēšanu valstu tiesību aktos ES iedzīvotāji un uzņēmumi var sākt tos izmantot.

Margrēte  Vestagere , Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu: “Autortiesību direktīva un Televīzijas un radio programmu direktīva ļaus nodrošināt apjomīgāka satura pieejamību visā Eiropas Savienībā. Satura veidotāji par savu darbu saņems taisnīgu atlīdzību, un lietotāji varēs rēķināties ar skaidriem noteikumiem, kas aizsargā vārda brīvību. Kad abas direktīvas būs transponētas valstu tiesību aktos, ikvienam pavērsies jaunas iespējas un mēs varēsim pilnvērtīgi izmantot vislabāko, ko vien var dot internets, un baudīt vislabākās televīzijas un radio programmas. Arī pāri robežām.”

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī  Bretons  piebilda: “Ar jaunajiem autortiesību noteikumiem Eiropas Savienība ir noteikusi standartu radošā satura izmantošanai tiešsaistē. Jaunie noteikumi nodrošina, ka satura veidotāji digitālajā telpā saņem taisnīgu atlīdzību, un vienlaikus aizsargā vārda brīvību, kas ir mūsu demokrātisko valstu pamatvērtība. Tas apliecina mūsu apņēmību panākt, lai viss, kas ir nelikumīgs bezsaistē, būtu nelikumīgs arī tiešsaistē. Respektīvi, norādījumi par 17. pantu palīdzēs sekmēt licenču tirgu kā satura veidotāju, tā arī lietotāju labā, dodot viņiem lielāku juridisko noteiktību par satura augšupielādēšanu tiešsaistē.

Jauna Autortiesību direktīva

Direktīva par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū paredz jaunus noteikumus, kas satura veidotājiem un tiesību subjektiem, preses izdevējiem un žurnālistiem nodrošinās taisnīgāku atlīdzību, it sevišķi gadījumos, kad viņu darbi tiek izmantoti tiešsaistē. Tā arī palielina pārredzamību attiecībās ar tiešsaistes platformām. Turklāt direktīva satur jaunas garantijas, lai pilnā mērā aizsargātu ES iedzīvotāju vārda brīvību tiešsaistē, un viņi savu radīto saturu varēs likumīgi kopīgot. Vēl jaunie noteikumi rada plašākas iespējas izglītības, pētniecības un kultūras mantojuma saglabāšanas vajadzībām tiešsaistē un pāri robežām izmantot ar autortiesībām aizsargātu materiālu.

Norādījumi par Autortiesību direktīvas 17. pantu

Norādījumi par jaunās Autortiesību direktīvas 17. pantu šo jauno ES autortiesību noteikumu svarīgo normu palīdzēs saskaņoti piemērot dalībvalstīs. 17. pants paredz, ka tiešsaistes satura kopīgošanas pakalpojumu sniedzējiem par savās tīmekļvietnēs augšupielādēto saturu jāsaņem atļauja no tiesību subjektiem. Ja atļauju nedod, tiem jāveic pasākumi, lai nepieļautu neatļautu augšupielādi. Norādījumos ir sniegtas praktiskas norādes par galvenajiem 17. panta noteikumiem, lai tirgus dalībniekiem palīdzētu labāk izpildīt valstu tiesību aktus.

Norādījumos ir ņemts vērā ieinteresēto personu un dalībvalstu viedoklis, kas tika pausts Komisijas rīkotajās sanāksmēs, kurās pārrunāja paraugpraksi sadarbībai starp tiešsaistes satura kopīgošanas platformām un tiesību subjektiem.

Jauna Televīzijas un radio programmu direktīva

Jaunie noteikumi, kurus nosaka Televīzijas un radio programmu direktīva, gādā, lai ES iedzīvotāji varētu piekļūt plašākam programmu klāstam tiešsaistē un pāri robežām. Pateicoties šai direktīvai, raidorganizācijām būs vieglāk noteiktas programmas kā TV tiešraides vai arhīvtelevīzijas pakalpojumus darīt pieejamas visās dalībvalstīs un vienlaikus tiks nodrošināts, lai satura veidotāji saņemtu adekvātu atlīdzību par viņu satura izmantošanu. Direktīva arī rūpējas, lai retranslācijas operatoriem būtu vienkāršāk izplatīt vairāk radio un televīzijas kanālu.

Konteksts

2016. gada septembrī Eiropas Komisija ierosināja kā daļu no digitālā vienotā tirgus modernizēt ES autortiesību noteikumus, lai tie atbilstu digitālajam laikmetam. Abas direktīvas tika pieņemtas 2019. gada aprīlī. Tagad dalībvalstīm Komisijai jāpaziņo savi tiesību akti, kuros šīs direktīvas ir transponētas. Pēc paziņošanas Komisijas šos tekstus analizēs.

Norādījumi par Autortiesību direktīvas 17. pantu ir paredzēti tam, lai dalībvalstīm palīdzētu ieviest jaunos noteikumus par to, kā tiešsaistes satura kopīgošanas pakalpojumu sniedzēji izmanto aizsargātu saturu, un lai starp tiesību subjektiem un tiešsaistes satura kopīgošanas pakalpojumu sniedzējiem veicinātu licenču tirgus attīstību, nodrošinot pienācīgu līdzsvaru starp lietotāju un tiesību subjektu dažādajām pamattiesībām. Lai dalībvalstīm tiktu sniegts vislabākais padoms, Komisija rīkoja dialogu ar ieinteresētajām personām, kuros pārrunāja paraugpraksi sadarbībai starp tiešsaistes satura kopīgošanas platformām un autortiesību subjektiem.

Šajā ieinteresēto personu dialogā, kas norisinājās no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada februārim, piedalījās tiesību subjektu, tiešsaistes satura kopīgošanas pakalpojumu sniedzēju, patērētāju, lietotāju un pamattiesību organizāciju pārstāvji, lai apmainītos viedokļiem un apspriestu iespējamos praktiskos risinājumus attiecībā uz 17. panta piemērošanu. Ieinteresēto personu dialoga procesa noslēgšanai Komisija no 2020. gada jūlija līdz septembrim rīkoja mērķorientētu rakstisku apspriešanu. Dažādie norādījumu elementi ir pārrunāti arī ar dalībvalstīm Autortiesību kontaktkomitejā pēc pagājušā gada vasarā notikušās apspriešanās.

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes par jaunajiem ES autortiesību noteikumiem

Jautājumi un atbildes par Televīzijas un radio programmu direktīvu

Norādījumi par 17. pantu

Jauna Autortiesību direktīva

Jauna Televīzijas un radio programmu direktīva

ES autortiesību noteikumu modernizēšana

Brošūra par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū

Faktu lapa par piekļuves uzlabošanu audiovizuālajām programmām Eiropas Savienībā

 

 

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 4. jūnijs