Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Raksts par jaunumiem2021. gada 19. martsLasīšanas ilgums: 1 min

Valsts atbalsts: Eiropas Komisija apstiprina Latvijas 3 miljonu eiro atbalsta mehānismu mazajiem lauksaimniekiem, kurus ietekmējusi koronavīrusa pandēmija

Eiropas Komisija apstiprinājusi Latvijas 3 miljonu eiro atbalsta mehānismu mazajiem lauksaimniekiem, kurus ietekmējusi koronavīrusa pandēmija. Mehānisms apstiprināts saskaņā ar valsts atbalsta pagaidu regulējumu.

Valsts atbalsts no šī mehānisma tiks piešķirts tiešu dotāciju veidā. Šis atbalsts būs pieejams mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem, kas darbojas primārajā lauksaimnieciskajā ražošanā. Mehānisma mērķis ir saglabāt mazo lauksaimnieku nozares dzīvotspēju un uzturēt stabilus ienākumus lauku saimniecībām pandēmijas laikā un pēc tās. Paredzams, ka atbalstu saņems aptuveni 14 000 saņēmēju.

Eiropas Komisija secinājusi, ka mehānisms atbilst ES pagaidu regulējuma nosacījumiem:

1) atbalsts nepārsniegs 225 000 eiro katram uzņēmumam, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu;

2) tas darbosies līdz 2021. gada 31. decembrim.

Eiropas Komisija secinājusi, ka pasākums ir samērīgs, piemērots un vajadzīgs, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts tautsaimniecībā atbilstoši LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunktam un ES pagaidu regulējuma nosacījumiem. Pamatojoties uz to, Eiropas Komisija apstiprināja mehānisma atbilstību ES valsts atbalsta noteikumiem.

Plašāka informācija par pagaidu regulējumu un citiem pasākumiem, ko Komisija veikusi, lai mazinātu koronavīrusa pandēmijas ekonomisko ietekmi, pieejama šeit. Lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama ar lietas numuru SA.62195 Komisijas konkurences jomas tīmekļa vietnes Valsts atbalsta reģistrā, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi.

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 19. marts