Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Diskusijas par ES prioritātēm

Mācību materiāli darbam ar 7.-9. un 10.-12. klašu skolēniem, lai palīdzētu labāk izprast Eiropas vērtības un rosinātu diskusijas par tām. Mācību materiālā diskusijas ierosināšanai ir izmantoti Loesje plakāti.

Eiropas vēsture stunda

Ieteikumi pedagogiem un izglītības metodiķiem darbam ar izstādes “Eiropa un eiropieši no 1950. gada līdz mūsdienām” materiāliem mācību procesā (ES vēstures PORTFOLIO).