Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Diskusijas par ES prioritātēm

Kā strādāt ar materiālu “Tu=Tavs viedoklis”

  1. Izvēlieties vienu no 15 piedāvātajiem plakātiem, kuru vēstījums rosina uz konkrētiem diskusiju tematiem;
  2. Izmantojiet piedāvāto ideju diskusijas norisei vai pielāgojiet kādu citu no materiālā ietvertajām idejām;
  3. Pirms diskusijas atgādiniet skolēniem par diskusiju kultūru (1. slaids) un izmantojamām atbalsta frāzēm (2. slaids);
  4. Uzlieciet uz ekrāna diskusijas norises aprakstu, lai skolēni paši var sekot līdzi. Ja veidojiet savus uzdevumus, jautājumus, izmantojiet failu, kurā apkopoti tikai plakāti;
  5. Izvēlieties vai pirms diskusijas mudiniet skolēnus iepazīties ar papildmateriāliem par konkrētajām tēmām, vai diskusijas mērķis ir aktualizēt skolēnu domas, rosināt interesi par  tēmu.

Par Loesje plakātiem

Mācību materiālā diskusijas ierosināšanai ir izmantoti Loesje plakāti. Plakātus radošās rakstīšanas darbnīcās dažādās Eiropas valstīs aktīvisti rada jau kopš 1983. gada. Plakātu dizains un tekstu rakstīšanas metode radās kā septiņu cilvēku iniciatīva Nīderlandē. Mūsdienās starptautiskā organizācija „Loesje” ir aktīva vairāk nekā 25 pasaules valstīs, kopš 2006. gada arī Latvijā. Loesje plakātu mērķis ir aicināt cilvēkus apstāties un aizdomāties par pasaulē notiekošo, mūsu lomu šajos notikumos.

Loesje plakātu veidošanā ir jāievēro nosacījumi, kas nodrošina plakātu starptautisko atpazīstamību. Pamanāmākie - melnbaltais un askētiskais dizains, kā arī Loesje paraksta lietošana. Plakātu dizaina specifika ir arī pieturas zīmju nelietošana, teksta lasāmību  panākot ar pārdomātu vārdu un frāžu sadalījumu. Būtisks iemesls pieturas zīmju nelietošanai plakātos ir uzskats, ka vienu un to pašu tekstu kāds var lasīt kā aicinājumu, bet citam tas būs kā jautājums. Šādi tiek atgādināts, ka cilvēki ir dažādi, tāpēc vienu un to pašu informāciju var uztvert atšķirīgi.

Loesje plakāti ir pieejami vairāk nekā 30 dažādās valodās organizācijas starptautiskajā mājas lapā www.loesje.org . Latvijā tapušie Loesje plakāti ir apkopti adresē http://ej.uz/Loesje-plakati. Loesje plakātus nekomerciāliem un personīgiem mērķiem drīkst izplatīt un izmantot jebkādā veidā. Loesje plakātu un to tekstu lietošana komerciāliem mērķiem ir obligāti iepriekš jāsaskaņo (par latviešu valodā esošajiem plakātiem sazinoties ar “Loesje Latvia”). Papildu informāciju par Loesje aktivitātēm Latvijā var uzzināt www.facebook.com/LoesjeLatvia un www.instagram.com/loesje.latvia

Skolēni

Materiāli darbam ar 7.-9. klašu skolēniem, lai palīdzētu tiem labāk izprast Eiropas vērtības.

Jaunieši

Materiāli darbam ar vidusskolas skolēniem, lai palīdzētu tiem labāk izprast Eiropas vērtības.