Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Konferences un samiti

Eiropas Savienības informācijas sniedzēju rudens forums

Katru gadu Eiropas Komisijas pārstāvniecība sadarbībā ar Ārlietu ministriju un Eiropas Parlamenta biroju Latvijā rīko 2 informācijas sniedzēju forumus – vienu pavasarī un otru rudenī.

Forumu mērķi ir stiprināt ES informācijas sniedzēju kapacitāti un sadarbību, veicināt aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī veicināt debates par ilgtspējīgas, mierpilnas Eiropas nākotnes attīstību un ES nākotni. Rudens foruma tēmas bija elektroenerģijas cenas un solidaritāte ar Ukrainu. Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre ieskicēja galvenos akcentus turpmākajam darbam: “Eiropas Komisija nākamajiem gadiem un darba posmam piedāvā šādas prioritātes, no kurām daudzas izkristalizējušās, pateicoties iedzīvotāju ieteikumiem un idejām, kas izteiktas konferences par Eiropas nākotni gaitā: turpināt stingri atbalstīt Ukrainu un tās tautu, cita starpā pilnībā izmantojot ES vienotā tirgus ietekmi; veikt pasākumus, lai eiropiešiem palīdzētu tikt galā ar enerģētisko krīzi; atbalstīt uzņēmējdarbības vidi, jo īpaši — mazos un vidējos uzņēmumus, lai uzlabotu Eiropas konkurētspēju nākotnē; izbeigt ES atkarību no Krievijas fosilā kurināmā un cieši sadarboties ar uzticamiem partneriem; turpināt investīcijas atjaunīgā enerģijā un jo īpaši ūdeņraža izmantošanā; pasaulē uzņemties līderpozīcijas tādās jomās kā pielāgošanās klimata pārmaiņām un dabas aizsardzība; arī turpmāk iestāties par demokrātiju un tiesiskumu gan savās mājās, gan citur pasaulē.”

  • pilsoņu Eiropa
  • pirmdiena, 2022. gada 19. septembris, 11.00 - 16.00 (EEST)

Praktiska informācija

Kad
pirmdiena, 2022. gada 19. septembris, 11.00 - 16.00 (EEST)
Atslēgvārdi
latviešu valoda