Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2024. gada 24. jūnijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Eirobarometra aptauja liecina, ka lielākā daļa ES iedzīvotāju gūst labumu no starptautiskās tirdzniecības

Tirdzniecības politika

Saskaņā ar šodien publicēto trešo Eirobarometra aptauju par starptautisko tirdzniecību vairāk nekā seši no desmit eiropiešiem uzskata, ka viņi gūst labumu no starptautiskās tirdzniecības, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar pēdējo šādu aptauju 2019. gadā.

Aptauja liecina, ka eiropieši augstu vērtē starptautiskās tirdzniecības sniegtos ieguvumus, piemēram, plašāku izvēli patērētājiem un cenas ziņā pieejamākus produktus. Turklāt tiek pausts spēcīgs atbalsts ES lomai globālajā tirdzniecībā, pastāv liela interese par tirdzniecības politikas izmantošanu nolūkā gūt plašākus sociālos ieguvumus, un ir kritiska izpratne par ģeopolitiskās spriedzes radītajām stratēģiskajām prasībām. Joprojām ir spēcīgs atbalsts ES vadošajai lomai sarunās par dalībvalstu interesēm un to aizstāvēšanā: 74 % eiropiešu piekrīt, ka ES efektīvāk aizstāv dalībvalstu tirdzniecības intereses nekā dalībvalstis, rīkojoties atsevišķi.

Turklāt veseli 82 % ES iedzīvotāju uzskata, ka mums ir vajadzīgi starptautiskās tirdzniecības noteikumi, lai saglabātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Arī uzticēšanās ES tirdzniecības politikas pārredzamai un atklātai īstenošanai ir ievērojami pieaugusi, kas liecina par arvien lielāku paļāvību uz ES spēju atbildīgi orientēties globālajā tirdzniecības vidē, kura kļūst aizvien sarežģītāka.

Respondenti, atbildot uz jautājumu par svarīgāko iemeslu, kāpēc ES izmanto tirdzniecības politiku mērķiem, kas nav ES tirdzniecības veicināšana ar trešām valstīm, par galveno prioritāti uzskatīja patērētāju veselību un drošību. Iedzīvotāji arī sagaida, ka ar ES tirdzniecības politiku tiks aizsargāta veselība (35 %), valstu drošība (27 %) un sensitīvas tehnoloģijas (18 %). Šī tendence liecina par to, ka pastāv izpratne par tirdzniecības nozīmi plašākai ekonomiskajai drošībai, kā arī atbalsts pašpārliecinātai pieejai kā vienam no galvenajiem ES tirdzniecības politikas mērķiem. Šīs Eirobarometra aptaujas rezultāti tiks izmantoti diskusijās par ES tirdzniecības politikas nākotni jaunās Komisijas vadībā.

Konteksts

Eirobarometra speciālaptauja Nr. 544 Eiropiešu attieksme pret tirdzniecību un ES tirdzniecības politiku ir trešā šāda veida aptauja, kas aptver tirdzniecību; divas iepriekšējās aptaujas tika veiktas 2019. un 2010. gadā. Aptauja noritēja no 2024. gada 12. janvāra līdz 4. februārim, un tajā tika aptaujāti vairāk nekā 26 000 respondentu no dažādām sociālajām un demogrāfiskajām grupām visās ES dalībvalstīs. Tika izmantota Eirobarometra standartaptaujas metodoloģija, kas ietvēra klātienes intervijas vietējā valodā, izmantojot reprezentatīvu izlasi pēc nejaušības principa.

Papildu informācija 

Eirobarometra speciālaptaujas Nr. 544 ziņojums  

Eirobarometra speciālaptaujas Nr. 544 kopsavilkums  

Eirobarometra speciālaptaujas Nr. 544 pielikumi 

Infografika  

Faktu lapas par dalībvalstīm  

Citāti

 

“Mēs vienmēr rīkojamies ES pilsoņu interesēs, un esmu gandarīts, ka tas atspoguļojas pozitīvajos uzskatos, ko pauž lielākā daļa eiropiešu, kuri uzskata, ka viņi gūst labumu no starptautiskās tirdzniecības. Vēstījums ir skaidrs — ES ir jāaizsargā iedzīvotāji no negodīgas tirdzniecības, turklāt ES tirdzniecības politikai ir jāpievēršas ne tikai importam un eksportam. Ar tirdzniecības palīdzību ir arī jāaizsargā patērētāji, ražotāji un lauksaimnieki Eiropā, kā arī jāpalielina ES konkurētspēja un jāuzlabo ekonomiskā drošība. Esmu arī ļoti lepns par to, ka uzticēšanās līmenis ES, tai īstenojot tirdzniecības politiku atklātā un pārredzamā veidā, ir tik augsts. Tomēr mēs apzināmies, ka ir jādara daudz vairāk, lai eiropiešiem labāk izskaidrotu tirdzniecības pievienoto vērtību un kliedētu nepareizus priekšstatus.”

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2024. gada 24. jūnijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā