Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 6. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 4 min

Eirobarometrs par Eiropas Jaunatnes gadu: Eiropas jaunieši iesaistās arvien vairāk

Jaunatne

Šodien Komisija publicēja Eirobarometra zibensaptauju par jaunatni un demokrātiju, kas notika no 2022. gada 22. februāra līdz 4. martam. Eiropas Jaunatnes gads risinās pilnā sparā un pēc konferences par Eiropas nākotni — kurā jaunatnei bija izšķiroša nozīme — var izvērtēt jaunās paaudzes noskaņojumu.

Jaunā Eirobarometra aptauja liecina, ka jauniešu iesaiste pieaug: pašlaik lielākā daļa (58 %) jauniešu aktīvi darbojas sabiedrībā, kurā viņi dzīvo, un pēdējo 12 mēnešu laikā ir piedalījušies vienā vai vairākās jaunatnes organizācijās. Tas ir par 17 % vairāk nekā iepriekšējā Eirobarometra aptaujā 2019. gadā. Turklāt visizplatītākās jauniešu cerības saistībā ar 2022. Eiropas Jaunatnes gadu ir, ka lēmumu pieņēmēji vairāk uzklausīs viņu prasības un attiecīgi rīkosies, kā arī atbalstīs viņu personīgo, sociālo un profesionālo attīstību (72 %). Šodien Komisija arī ievieš jaunu tiešsaistes rīku — platformu “Atklāj savu redzējumu”, lai Eiropas jauniešiem būtu vieglāk paust savu viedokli. Turklāt saistībā ar Jaunatnes gadu tiek organizēti politiski dialogi starp Koledžas locekļiem un jauniešiem. Tie sniedz jauniešiem unikālu iespēju tieši piekļūt lēmumu pieņēmējiem un paust savu redzējumu un idejas visās politikas jomās.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins teica: 

Eiropas Jaunatnes gadam būtu jāmaina paradigma, kā iesaistīt jauniešus politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā. Gada mērķi ir uzklausīt, iesaistīt Eiropas jauniešus un veicināt konkrētas iespējas. Eirobarometra zibensaptauja skaidri parāda, ka tieši to vēlas arī jaunieši ES.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela

Kā mēs šodien redzam, jaunieši arvien vairāk iesaistās un piedalās sabiedrības nākotnē. Viņiem rūp miers, starptautiskā sadarbība, labklājība, vide. Taču viņi vēlas tikt vairāk uzklausīti un sadzirdēti. Saistībā ar Eiropas Jaunatnes gadu mēs darām visu iespējamo, lai palīdzētu viņiem paust savu viedokli. Priecājos paziņot, ka esam ieviesuši jaunu tiešsaistes rīku — platformu “Atklāj savu redzējumu”, kas ļauj jauniešiem paust savu viedokli un idejas par Eiropas projekta nākotni.

Eirobarometra jaunatnes zibensaptauja

Krievijas agresīvais karš pret Ukrainu ir pastiprinājis jauniešu pārliecību, ka miera saglabāšana, starptautiskās drošības stiprināšana un starptautiskās sadarbības veicināšana ir pats pirmais ES mērķis (37 %). Nākamās lielākās cerības ir tādas, ka ES palielinās darba iespējas jauniešiem (33 %), cīnīsies pret nabadzību un ekonomisko un sociālo nevienlīdzību (32 %), kā arī veicinās videi draudzīgu politiku un cīnīsies pret klimata pārmaiņām (31 %).

Jaunieši uzskata, ka Eiropas Jaunatnes gada prioritārās jomas ir garīgā un fiziskā veselība un labklājība (34 %), vides aizsardzība un cīņa pret klimata pārmaiņām (34 %), kā arī izglītība un apmācība, tostarp audzēkņu brīva pārvietošanās (33 %).

Neraugoties uz pandēmiju, apsekojums liecina par jauniešu starpvalstu mobilitātes pieaugumu salīdzinājumā ar 2019. gadu, atspoguļojot spēcīgo vēlmi atjaunot saikni starp jauniešiem pāri robežām. Aptuveni četri no desmit jauniešiem (39 %) ir piedalījušies profesionālā vai brīvprātīgā darba, mācību vai sporta aktivitātēs citā ES valstī salīdzinājumā ar nedaudz vairāk nekā trim no desmit jauniešiem (31 %) 2019. gadā. Finanšu līdzekļu trūkums joprojām ir galvenais iemesls nepiedalīties mobilitātes projektos, lai gan finansiālie šķēršļi samazinās (36 % salīdzinājumā ar 42 % 2019. gadā).

Visbeidzot, Eirobarometra rezultāti apstiprina, ka programma “Erasmus+”, kas 2022. gadā svin savu 35. gadadienu, ir pazīstama vairāk nekā pusei jauno respondentu, lai gan starp dalībvalstīm joprojām pastāv dažas atšķirības, jo studentu vidū to jauniešu īpatsvars, kuri zina “Erasmus+”, vislielākais ir Grieķijā (72 %) un Kiprā (70 %), bet vismazākais — Zviedrijā (26 %).

Jauna platforma “Atklāj savu redzējumu”

Šodien Komisija arī nāca klajā ar jaunu tiešsaistes rīku, kas būs Eiropas Jaunatnes gada centrālais elements. Platformā “Atklāj savu redzējumu” eiropieši var ierakstīt savus viedokļus un idejas par Eiropas projekta nākotni. Viņi var pievērsties visiem viņiem svarīgiem jautājumiem — no nodarbinātības, iekļautības, miera un drošības līdz klimata pārmaiņām, izglītībai, garīgajai veselībai u. c. Platforma “Atklāj savu redzējumu” papildina Eiropas Jaunatnes gada mērķi nodrošināt jauniešiem līdzekļus, lai veicinātu publiskas debates un lēmumu pieņemšanu.

Konteksts

Eirobarometra 502. zibensaptauja “Jaunatne un demokrātija Eiropas Jaunatnes gadā” notika no 2022. gada 22. februāra līdz 4. martam, un tās mērķauditorija bija 26 178 jaunieši vecumā no 15 līdz 30 gadiem 27 dalībvalstīs, un to pasūtīja Komisija. Aptauja tika veikta, izmantojot datorizētu intervēšanu tīmeklī (CAWI).

Plašāka informācija

Eiropas Jaunatnes portāls

Eiropas Jaunatnes gads

Internetaptaujas ziņojums

2019. gada Eirobarometra aptauja

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 6. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā