Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 22. augustsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 1 min

Eiropas Komisija apstiprina 10 miljonu eiro vērtu Latvijas programmu lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu atbalstam saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā

Lauksaimniecība

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 10 miljonu eiro vērtu Latvijas programmu lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu atbalstam saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Programma tika apstiprināta saskaņā ar valsts atbalsta krīzes pagaidu regulējumu, ko Komisija pieņēma 2022. gada 23. martā un grozīja 2022. gada 20. jūlijā.

Saskaņā ar programmu, pirmkārt, tiks piešķirtas ierobežotas atbalsta summas tiešu grantu veidā, lai kompensētu uzņēmumiem iepakojuma un/vai enerģijas izmaksu pieaugumu vai negūtos ieņēmumus. Otrkārt, tiks piešķirti tieši granti energoietilpīgiem lietotājiem par papildu izmaksām, kas radušās sakarā ar ievērojamu dabasgāzes un elektroenerģijas cenu pieaugumu.

Komisija konstatēja, ka Latvijas programma atbilst krīzes pagaidu regulējuma nosacījumiem. Konkrēti, attiecībā uz ierobežotām atbalsta summām atbalsts nepārsniegs 500 000 eiro vienam uzņēmumam. Attiecībā uz atbalstu, kas saistīts ar papildu izmaksām sakarā ar dabasgāzes un elektroenerģijas cenu ārkārtas pieaugumu, kopējais atbalsts vienam saņēmējam nepārsniegs 30 % no attiecināmajām izmaksām, vienlaikus nepārsniedzot 2 miljonus eiro. Abos apakšpasākumos atbalstu piešķirs ne vēlāk kā 2022. gada 31. decembrī. Komisija secināja, ka programma ir samērīga, piemērota un vajadzīga, lai novērstu nopietnus traucējumus dalībvalsts ekonomikā atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 3. punkta b) apakšpunktam un krīzes pagaidu regulējuma nosacījumiem. Pamatojoties uz to, Komisija apstiprināja programmu saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem.

Plašāka informācija par krīzes pagaidu regulējumu un citiem pasākumiem, ko Komisija veikusi, lai novērstu Krievijas iebrukuma Ukrainā radīto ekonomisko ietekmi, pieejama šeit.

Lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama ar numuru SA.103707 Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnes Valsts atbalsta reģistrā, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. (Sīkāka informācija: Daniel Ferrie — tālr.: + 32 229 86500; Maria Tsoni — tālr.: + 32 229 90526)

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 22. augusts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā