Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 2. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 2 min

Eiropas pilsoņu iniciatīva – Komisija nolemj reģistrēt iniciatīvu par Eiropas futbolu un sportu

Pilsoņu iniciatīva

Komisija šodien nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) “Win It On The Pitch”.

Iniciatīvas organizatori aicina Komisiju aizsargāt Eiropas sporta modeli, “kura pamatā ir vērtības, solidaritāte, ilgtspēja un atklāta konkurence”. Organizatori aicina Komisiju pieņemt ieteikumu, kas paredz satvaru un pamatnostādnes dalībvalstu rīcībai, “lai aizsargātu futbola modeli Eiropā, atzītu sporta sociālo vērtību Eiropas sabiedrībā un sporta īpašo raksturu ES konkurences noteikumos un stiprinātu ES redzējumu un ilgtermiņa politiku attiecībā uz Eiropas sporta nākotni un pārvaldību”.

Tā kā šis pieprasījums reģistrēt EPI atbilst attiecīgajos tiesību aktos noteiktajiem formālajiem nosacījumiem, Komisija uzskata, ka tas ir juridiski pieņemams. Komisija pagaidām nav skatījusi iniciatīvu pēc būtības.

Nākamie soļi

Pēc iniciatīvas reģistrācijas, kas notika šodien, organizatoriem ir 6 mēneši laika, lai uzsāktu parakstu vākšanu. Ja šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu gada laikā atbalstīs viens miljons iedzīvotāju no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm, Komisijai būs pienākums reaģēt. Komisija var lemt, vai iniciatīvā izvirzīto prasību virzīt tālāk. Savs lēmums tai jāargumentē.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīva tika ieviesta ar Lisabonas līgumu, un tā dod pilsoņiem iespēju noteikt ES darba kārtību. To oficiāli sāka izmantot 2012. gada aprīlī. Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam iedzīvotāju no vismaz septiņām ES dalībvalstīm aicināt Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras. Iniciatīvas pieņemamības nosacījumi ir šādi: 1) ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, 2) tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša un 3) tā nav klajā pretrunā Eiropas Savienības vērtībām.

Kopš šā instrumenta ieviešanas Komisija ir saņēmusi 111 pieprasījumus izsludināt Eiropas pilsoņu iniciatīvu, no kuriem pieņemami bija un attiecīgi tika reģistrēti 87.

Sīkāka informācija

EPI “Win It On The Pitch”

Eiropas Pilsoņu iniciatīvas, kurām patlaban tiek vākti paraksti

Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

#EUTakeTheInitiative kampaņa

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 2. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā