Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 20. septembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 8 min

Eiropas veselības savienība: jauna ES pieeja vēža atklāšanai – plašāks un uzlabots skrīnings

Cancer Treatments - Laboratory research

Šodien ES Vēža skrīninga shēmas ietvaros, kas ierosināta saskaņā ar Eiropas Vēža uzveikšanas plānu, Komisija nāk klajā ar jaunu pieeju, kuras mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm palielināt vēža skrīninga izmantošanu. Pievēršoties vēža atklāšanai agrīnā posmā, ierosinātā ieteikuma mērķis ir palielināt skrīningu skaitu, aptverot vairāk mērķgrupu un vairāk vēža gadījumu.

Šī jaunā ES pieeja, kuras pamatā ir jaunākie pieejamie zinātniskie sasniegumi un pierādījumi, palīdzēs dalībvalstīm nodrošināt, ka līdz 2025. gadam 90 % ES iedzīvotāju, kuri atbilst krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīninga kritērijiem, tiek piedāvāts šāds skrīnings. Jaunais ieteikums arī paplašina plašai sabiedrībai paredzētu organizētu vēža skrīningu, iekļaujot tajā plaušu, prostatas un – zināmos apstākļos – kuņģa vēzi.

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins

Vēzis ir mūsu prioritāte veselības jomā! Pēdējo divu gadu laikā Covid pandēmija ir negatīvi ietekmējusi vēža profilaksi, atklāšanu un diagnostiku. Pēc iespējas drīzākai vēžai atklāšanai ir būtiska nozīme, jo tā palielina ārstēšanas iespējas un glābj dzīvības. Tāpēc mums jāveicina vēža skrīnings visā Eiropas Savienībā. Šodien mēs vēlreiz apliecinām savu apņemšanos izlēmīgi un kolektīvi cīnīties pret vēzi.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu

Tiek lēsts, ka 2020. gadā vēzis tika diagnosticēts 2,7 miljoniem ES iedzīvotāju, un vairāk nekā 1,3 miljoni cilvēku zaudēja dzīvību šīs slimības dēļ. Mēs zinām, ka agrīna diagnoze glābj dzīvības un uzlabo dzīves kvalitāti. Šodien saskaņā ar Eiropas Vēža uzveikšanas plānu mēs nospraužam jaunu kursu vēža skrīningam Eiropas Savienībā.  Ar mūsu jaunajiem ieteikumiem ES Vēža skrīninga shēma aptvers tos vēža veidus, kas kopā veido gandrīz 55 % no visiem jaunajiem Eiropas Savienībā ik gadu diagnosticētajiem saslimšanas gadījumiem. Mūsu jaunie ieteikumi, kuru pamatā ir zinātniskie pierādījumi un pēdējo 20 gadu laikā panāktā izcilība vēža pētniecībā, pastiprinās mūsu rīcību visā ES, lai rīkotos savlaicīgi un novērstu nepilnības, ko radījusi Covid-19 ietekme uz vēža diagnostiku un aprūpi. Kopīgiem spēkiem mēs vēža tendences varam būtiski mainīt.

Ierosinātais ieteikums piedāvā jaunu ES mēroga pieeju attiecībā uz paraugpraksi vēža skrīninga uzlabošanai, aizstājot pašreizējo pieeju, kas ir spēkā jau 20 gadus un ko steidzami nepieciešams atjaunināt. Šis priekšlikums ir Eiropas Vēža uzveikšanas plāna pamatiniciatīva un atspoguļo jaunākos pieejamos zinātniskos sasniegumus un pierādījumus. Jauno ieteikumu ieviešanai ir pieejams finansiāls atbalsts, no kura 38,5 miljoni EUR piešķirti saskaņā ar programmu “ES – veselībai” un 60 miljoni EUR – no pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”. Turklāt Komisija ierosinās papildu finansējumu 2023. gada programmas “ES – veselībai” ietvaros veiktajam vēža skrīningam. Papildu atbalstu var sniegt arī no Eiropas reģionālajiem, kohēzijas un sociālajiem fondiem.

Kādi jauninājumi gaidāmi?

Ieteikuma mērķis ir palielināt vēža skrīninga izmantošanu krūts, kolorektālā un dzemdes kakla vēža noteikšanai, lai sasniegtu Eiropas Vēža uzveikšanas plānā noteikto mērķi līdz 2025. gadam tiem 90 % ES iedzīvotāju, kuri atbilst attiecīgā vēža skrīninga kritērijiem, piedāvāt skrīninga izmeklējumus. Turklāt mērķtiecīgs skrīnings būtu jāattiecina arī uz citiem vēža veidiem, jo īpaši prostatasplaušu un kuņģa vēzi.

Lai atvieglotu mērķtiecīgāku un mazāk invazīvu skrīningu, šis ieteikums:

  • paplašina krūts vēža skrīninga mērķgrupu, iekļaujot tajā sievietes vecumā no 45 līdz 74 gadiem (salīdzinājumā ar pašreizējo vecuma grupu no 50 līdz 69 gadiem);
  • iesaka vismaz reizi piecos gados 30–65 gadus vecām sievietēm veikt cilvēka papilomas vīrusa (HPV) testēšanu, lai noteiktu dzemdes kakla vēzi, ņemot vērā HPV vakcinācijas statusu;
  • aicina izlases formā veikt kolorektālā vēža testēšanu cilvēkiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem, izmantojot fēču imūnķīmisko testēšanu, lai noteiktu, vai nepieciešami turpmāki pasākumi, kuros tiktu izmantota endoskopija/kolonoskopija.

Pamatojoties uz jaunākajiem pierādījumiem un metodēm, ieteikumā paredzēts, ka organizētais skrīnings aptver vēl trīs vēža veidus:

  • plaušu vēža testēšana, kas attiecas uz pašreizējiem hroniskajiem intensīvajiem un bijušajiem smēķētājiem vecumā no 50 līdz 75 gadiem;
  • prostatas vēža testēšana vīriešiem līdz 70 gadiem, pamatojoties uz prostatas specifiskā antigēna testēšanu, kam seko skenēšana ar magnētiskās rezonanses attēldiagnostiku (MRI);
  • Helicobacter pylori skrīnings un pirmsvēža kuņģa bojājumu uzraudzība vietās, kur ir augsts kuņģa vēža gadījumu skaits un mirstības rādītāji.

Lai vēža skrīnings kļūtu par realitāti visā ES, ieteikumā īpaša uzmanība pievērsta vienlīdzīgai piekļuvei skrīningam, konkrētu sociālekonomisko grupu, personu ar invaliditāti un lauku vai attālos apvidos dzīvojošu cilvēku vajadzībām. Ir svarīgi arī nodrošināt pienācīgas un savlaicīgas diagnostikas procedūras, ārstēšanu, psiholoģisko atbalstu un pēcaprūpi. Turklāt ar ieteikumu tiek ieviesta regulāra un sistemātiska skrīninga programmu un to atšķirību uzraudzība, izmantojot Eiropas Vēža informācijas sistēmu un Vēža jomā pastāvošas nevienlīdzības reģistru.

Īstenošanas atbalstam tiks izstrādātas ES pamatnostādnes par vēža skrīningu un ārstēšanu, attiecībā uz plaušu, prostatas un kuņģa vēzi finansiāli atbalstot programmu “ES – veselībai”. Spēkā esošās ES pamatnostādnes par krūts, kolorektālo un dzemdes kakla vēzi tiks regulāri atjauninātas.

Turpmākā rīcība

Kad Padome būs ieteikumu pieņēmusi, tas aizstās pašreizējo 2003. gada ieteikumu par vēža skrīningu.

Konteksts

Tiek lēsts, ka 2020. gadā vēzis diagnosticēts 2,7 miljoniem cilvēku Eiropas Savienībā. Saskaņā ar aplēsēm katrs otrais ES iedzīvotājs dzīves laikā saslims ar vēzi, kas ilgstoši ietekmēs cilvēka dzīves kvalitāti, un tikai puse no visiem vēža pacientiem izdzīvos.

Padomes 2003. gada ieteikumā ir sniegti ieteikumi vēža skrīningam, kuri mudina dalībvalstis īstenot plašai sabiedrībai paredzētas un kvalitatīvas skrīninga programmas. Šā ieteikuma rezultātā ir uzlabots vēža skrīnings un nodrošināts, ka visvairāk skartajām personām tiek atvieglota piekļuve organizētam skrīningam.

Gan 2017. gada īstenošanas ziņojumā par šo ieteikumu, gan Eiropas rokasgrāmatā par kvalitātes uzlabošanu vēža visaptverošā ārstēšanā tika apzinātas turpmākās problēmas un nākotnes vajadzības. Kļuva skaidrs, ka pienācis laiks ieteikumu pārskatīt, lai ņemtu vērā jaunākos zinātniskos pierādījumus.

Pēdējos 20 gados dalībvalstīs ir validēti un ieviesti jauni skrīninga testi un protokoli, un jauni pierādījumi pamato skrīninga ieteikumu attiecināšanu arī uz citiem vēža veidiem, kas nav ietverti pašreizējā tekstā.

2021. gada februārī Komisija nāca klajā ar Eiropas Vēža uzveikšanas plānu, kas ir Urzulas fon der Leienas vadītās Komisijas galvenā prioritāte veselības jomā un svarīgs spēcīgas Eiropas veselības savienības pīlārs. Uzlabot agrīnu vēža atklāšanu – tā ir viena no četrām galvenajām jomām Vēža uzveikšanas plānā, ar kuru tika paziņots, ka tiks pārskatīts 2003. gada Padomes ieteikums par vēža skrīningu; šīs pamatiniciatīvas ietvaros tiek ierosināta jauna ES atbalstīta vēža skrīninga shēma.

Sīkākai uzziņai

Priekšlikums – Padomes ieteikums “Profilakses stiprināšana ar agrīnas atklāšanas palīdzību. Jauna pieeja vēža skrīningam”

PRIEKŠLIKUMA PIELIKUMS

Apspriešanās par priekšlikumu ar ieinteresētajām personām

Jautājumi un atbildes par vēža skrīningu

Faktu lapa: Eiropas Vēža uzveikšanas plāns – jauna pieeja vēža skrīningam

Faktu lapa: Eiropas Vēža uzveikšanas plāns – ko esam sasnieguši?

Video par vēža skrīningu

JRC faktu lapas

Ziņojums “Vēža skrīnings ES”

ES politika vēža jomā

Vēža zināšanu centrs

@EU_Health

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 20. septembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā