Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 1. februārisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns. Komisija nāk klajā ar pirmajiem valstu vēža apkarošanas profiliem Eiropas Vēža jomā pastāvošas nevienlīdzības reģistrā

Vēža uzveikšana

Šodien, pirms Pasaules vēža dienas 4. februārī, Komisija un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) iepazīstina ar pirmajiem Eiropas Vēža jomā pastāvošas nevienlīdzības reģistra ietvaros izstrādātajiem valstu vēža profiliem par visām ES dalībvalstīm, Norvēģiju un Islandi.

Profili liecina, ka 2018. gadā ES valstis vēža pacientu aprūpei iztērēja ievērojamu summu — gandrīz 170 miljardus eiro. Otra svarīga atziņa ir tāda, ka joprojām visizplatītākais vēža izraisītas nāves cēlonis ir plaušu vēzis. Pastāv arī liela nevienlīdzība vēža izraisītas mirstības rādītājos gan starp ES valstīm, gan pašās ES valstīs. To daļēji var izskaidrot ne tikai ar vēža riska faktoru dažādu ietekmi, bet arī ar veselības aprūpes sistēmu atšķirīgo spēju laikus nodrošināt brīvu piekļuvi agrīnai diagnostikai, augsti kvalitatīvai vēža aprūpei un ārstēšanai. Profili rāda, ka valstīm risināt nevienlīdzību vēža jomā var palīdzēt problēmu apzināšana un paraugprakses apmaiņa starp dalībvalstīm.

Profili tiek atklāti augsta līmeņa konferencē Vēža uzveikšanas plāna ietvaros Konference par vēzi — taisnīgums, izcilība un inovācija: moderna vēža aprūpe visiem, ko kopīgi rīko Komisija un Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Zviedrija.

Citas atziņas no valstu vēža profiliem

Profilos atklājas arī citi svarīgi fakti.

  • Izraisot 26 % no visiem nāves gadījumiem, vēzis ir otrais biežākais mirstības cēlonis ES aiz sirds un asinsvadu slimībām.
  • Vēža izraisīta mirstība dažās valstīs ir gandrīz divreiz augstāka nekā citās, un vēža izraisītā mirstībā ir lielas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm.
  • Vēža izraisītā mirstībā ir plaša sociālekonomiskā nevienlīdzība. Šīs atšķirības daļēji skaidrojamas ar tādu riska faktoru atšķirīgo ietekmi kā smēķēšana, aptaukošanās, kaitīgs alkohola patēriņš vai gaisa piesārņojums. Vispārējie riska faktori mēdz būt izplatītāki vīriešu vidū un grupās ar zemiem ienākumiem un zemu izglītības līmeni.
  • Problēmas, ar kurām ES valstis saskaras augsti kvalitatīvas vēža pacientu aprūpes sniegšanā, atšķiras. Dažās valstīs ir pietiekams aprīkojums, bet trūkst kvalificēta veselības aprūpes personāla, savukārt citās ir daudz kvalificētu ārstu, bet trūkst, piemēram, radioterapijas iekārtu.
  • Pēdējos gados ir bijuši lielāki izdevumi par profilaksi. Tomēr tie joprojām ir 3,4 % no kopējiem veselības izdevumiem.

ES līmeņa pasākumi nevienlīdzības novēršanai

Komisija jau rekordīsā laikā ir īstenojusi daudzus Eiropas Vēža uzveikšanas plāna pasākumus. Pavisam nesen, 23. janvārī, Komisija sāka Eiropas Vēža attēldiagnostikas iniciatīvu, lai veselības aprūpes sniedzējiem, pētniecības iestādēm un novatoriem palīdzētu pēc iespējas labāk izmantot inovatīvus datu risinājumus vēža pacientu ārstēšanā un aprūpē.

2022. gada decembrī pieņemtais jaunais Padomes Ieteikums par vēža skrīningu ir arī nozīmīgs elements jaunā ES finansētā Vēža skrīninga shēmā, kurā piedāvā krūts, dzemdes kakla un kolorektālā vēža skrīningu 90 % tam piemērotu Eiropas iedzīvotāju un kura ir paplašināta, iekļaujot arī plaušu, prostatas un atsevišķos gadījumos kuņģa vēzi.

Nākamajā gadā tiks īstenoti vēl vairāk nekā 30 pasākumu. Citas svarīgas iniciatīvas ietver Komisijas priekšlikumu izdot Padomes ieteikumu par vakcīnregulējamiem vēža veidiem un atjauninātu Padomes 2009. gada ieteikumu par vidi bez tabakas dūmiem, lai labāk pasargātu iedzīvotājus no tabakas un palīdzētu sasniegt mērķi līdz 2024. gadam izaudzināt paaudzi bez tabakas.

Veselības un pārtikas drošuma komisāre Stella Kirjakidu:

Vēzis joprojām ir viens no aktuālākajām mūslaiku veselības problēmām. Šis valstu vēža profilu pirmais laidiens, ar ko iepazīstinām šodien, skaidri izgaismo lielo un nepieņemamo nevienlīdzību starp ES dalībvalstīm. Līdz ar Eiropas Vēža uzveikšanas plānu, kas ir daļa no spēcīgas Eiropas veselības savienības, mēs nenogurdami turpināsim strādāt, lai šo nevienlīdzību labāk saprastu, risinātu un samazinātu. Eiropas Savienībā no vēža mirst katrs ceturtais cilvēks. Gādāsim, ka visiem cilvēkiem, lai kur vien Eiropas Savienībā viņi dzīvotu, ir vienādas iespējas saņemt kvalitatīvu vēža aprūpi un ārstēšanu!

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins:

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns rezultātus dod katru dienu. Valstu vēža profilos ir bagātīga informācija, kas palīdz saprast būtiskās atšķirības, pamata cēloņus un problēmas, kas pastāv dalībvalstu nerimstošajā cīņā pret vēzi. Šeit vēl ir ko darīt, un ES ir gatava palīdzēt.

Konteksts

Ar ESAO palīdzību pirmajam laidienam 2023. gada 1. februārī ir sagatavoti pavisam 29 vēža valstu profili (par ES27, Islandi un Norvēģiju). Pēc šiem profiliem var konstatēt nevienlīdzību vēža profilaksē un vēža pacientu aprūpē. Tie izgaismo augstākos sasniegumus, galvenās problēmas un būtiskās atšķirības katrā valstī, un faktus par katru valsti salīdzina ar kopējo situāciju ES. Tie var palīdzēt politikas veidotājiem virzīt ieguldījumus un rīcību reģionu, valstu un ES līmenī atbilstoši Eiropas Vēža uzveikšanas plānam.

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns ir priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas 2020. gadā pieteikts Eiropas veselības savienības pamatpīlārs. 2021. gadā sāktajā Vēža uzveikšanas plānā ir izklāstīta jauna ES pieeja vēža profilaksei, vēža pacientu ārstēšanai un aprūpei ar integrētu, daudzu ieinteresēto personu pieeju veselības jautājumu integrēšanai visās politikas jomās. Tajā ierosinātas 10 pamatiniciatīvas un vairākas darbības attiecībā uz visiem slimības pārvaldības posmiem.

Sīkākai uzziņai

Faktu lapa “ES Vēža uzveikšanas plāns: ciktāl esam?”

Faktu lapa par valstu vēža profiliem

Valstu vēža profili

Eiropas Vēža jomā pastāvošas nevienlīdzības reģistrs

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns

@EU_Health

Kopīgā pētniecības centra ziņu raksts par Eiropas Vēža jomā pastāvošas nevienlīdzības reģistru

ES vēža pētniecības uzdevums

ES vēža pētniecības uzdevums: konference par gados jauniem cilvēkiem, kas pārcietuši vēzi

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 1. februāris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā