Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2021. gada 17. decembrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

ES 2022. gadā turpinās stingro atbalstu ilgtspējīgu lauksaimniecības pārtikas produktu noieta veicināšanai

World Food Safety Day

ES agropārtikas produktu noieta veicināšanai Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām 2022. gadam ir piešķirti 185,9 miljoni eiro. Līdzīgi kā 2021. gadā, nākamā gada noieta veicināšanas politikas darba programmā galvenā uzmanība pievērsta Eiropas zaļā kursa mērķus veicinošiem produktiem un lauksaimniecības praksei, piemēram, ES bioloģiskajiem produktiem, augļiem un dārzeņiem, ilgtspējīgai lauksaimniecībai un dzīvnieku labturībai.

Par lauksaimniecību atbildīgais Komisijas loceklis Janušs Vojcehovskis sacīja:

Komisijas īstenotajā lauksaimnieku un ražotāju atbalstīšanā svarīgu vietu ieņem Eiropas agropārtikas kvalitātes un drošuma popularizēšana gan Eiropas Savienībā, gan visā pasaulē. Mūsu noieta veicināšanas politikai ir būtiska nozīme pārejā uz ilgtspējīgām pārtikas sistēmām. Mūsu mērķis ir palielināt informētību par bioloģisko lauksaimniecību un ilgtspējīgāku lauksaimniecības praksi un vienlaikus reklamēt svaigus augļus un dārzeņus, kas ir neatņemama veselīga un sabalansēta uztura sastāvdaļa. Ja vēlamies panākt, ka zaļo pārkārtošanās īsteno arvien vairāk ražotāju, mums ir jāpalielina pieprasījums pēc šiem produktiem.

Noieta veicināšanas politikas ietvaros tiks līdzfinansētas kampaņas, kuras iet kopsolī ar Eiropas zaļo kursu, atbalstot mērķus, kas izvirzīti stratēģijā “No lauka līdz galdam”, Eiropas Vēža uzveikšanas plānāES bioloģiskās lauksaimniecības rīcības plānā un paziņojumā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Ārā no sprostiem”. Kampaņas jāīsteno ar nolūku ES un pasaules patērētājus informēt par bioloģisko lauksaimniecību, ES ilgtspējīgu lauksaimniecību un agropārtikas nozares nozīmi klimata un vides politikas kontekstā. Turklāt Eiropas Savienībā īstenotās kampaņas veicinās veselīgu un sabalansētu uzturu, vairojot svaigu augļu un dārzeņu patēriņu.

Lai palielinātu saskaņotību ar Eiropas Vēža uzveikšanas plānu, kampaņas vizuālajos reklāmas materiālos būs jāatsaucas uz attiecīgās ES valsts Uzturā lietotās pārtikas pamatnostādnēm.

Vēl viens kampaņu nolūks ir izcelt ES agropārtikas produktu augstos drošuma un kvalitātes standartus, kā arī daudzveidību un tradicionālos aspektus. Tas ietver ES kvalitātes shēmu, piemēram, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, popularizēšanu ES.

Visbeidzot, attiecībā uz kampaņām ārpus ES robežām prioritātes ir noteiktas tādos tirgos ar augstu izaugsmes potenciālu kā Japāna, Dienvidkoreja, Kanāda un Meksika. Sagaidāms, ka izraudzītās kampaņas vairos ES agropārtikas produktu konkurētspēju un patēriņu, uzlabos to atpazīstamību un palielinās tirgus daļu šajās mērķvalstīs.

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus gaidāmajām 2022. gada kampaņām tiks publicēti 2022. gada sākumā. Pieteikties uz finansējumu un iesniegt priekšlikumus var ļoti dažādas organizācijas, piemēram, tirdzniecības organizācijas, ražotāju organizācijas un agropārtikas grupas, kas atbild par reklāmas pasākumiem. Projekti tiks vērtēti, ņemot vērā KLPEiropas zaļā kursa un stratēģijas “No lauka līdz galdam” mērķus klimata un vides jomā, īpašu uzmanību pievēršot ražošanas un patēriņa ilgtspējai.

Konteksts

ES agropārtikas produktu noieta veicināšanas politika ir izstrādāta, lai palielinātu nozares konkurētspēju, izmantojot priekšrocības, ko sniedz pasaules agropārtikas tirgu paplašināšanās, un uzlabojot informētību par augstajiem ES lauksaimniecībā piemērojamajiem standartiem, arī kvalitātes un ilgtspējas ziņā. Pašlaik tā tiek pārskatīta, kā paredzēts stratēģijā “No lauka līdz galdam”.

Plašāka informācija

2022. gada darba programma

ES lauksaimniecības jomā īstenotās noieta veicināšanas politikas novērtējums — iekšējie un trešo valstu tirgi

ES lauku saimniecībās ražotu produktu popularizēšana

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2021. gada 17. decembris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā