Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 23. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

ES kohēzijas politika. Komisija 2021.–2027. gada periodam pieņem pirmās Interreg sadarbības programmas vairāk nekā 481 miljona eiro apmērā

Lauki

Komisija 2021.–2027. gada plānošanas periodam tikko ir apstiprinājusi pirmās Interreg programmas, kas aptver trīs Eiropas teritoriālās sadarbības programmas un paredz investīcijas vairāk nekā 481 miljona eiro apmērā. Ir apstiprinātas šādas programmas: Interreg programma Viduseiropas valstīm, Interreg programma Austrijai un Vācijai (Bavārijai) un Interreg programma Vācijai (Bavārijai) un Čehijai. Budžets tiks piešķirts saskaņā ar ES prioritātēm par viedu, zaļu un iekļaujošu Eiropu.

Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira:

Prieks redzēt, ka pirmās Interreg programmas 2021.–2027. gada periodam tagad ir pieņemtas. Sadarbība ir Eiropas projekta centrā, un Interreg pārveido tā garu konkrētās darbībās uz vietas. Interreg programmas demonstrē ES integrācijas būtību un spēku: finansējot ciešu sadarbību pierobežu reģionos un dalībvalstīs, tās palīdz šo reģionu iedzīvotājiem kopīgās problēmas risināt nevis katram atsevišķi, bet visiem kopā.

Sīkāka informācija par apstiprinātajām Interreg programmām

  • Kopējais piešķīrums Interreg programmai Viduseiropas valstīm ir 280,7 miljoni eiro. Puse no šā budžeta tiks atvēlēta videi draudzīgiem ieguldījumiem, piemēram, energoefektivitātes palielināšanai, klimatadaptācijai vai pilsētu mobilitātes ekoloģizācijai, un gandrīz viena trešdaļa – konkurētspējai un inovācijas spējām Viduseiropā. Programmas galvenais mērķis būs arī transporta savienojumu uzlabošana lauku reģionos un nomaļos reģionos, kā arī integrētas teritoriālās attīstības pārvaldes uzlabošana.
  • Kopējais piešķīrums Interreg programmai Austrijai un Vācijai (Bavārijai) būs 76,9 miljoni eiro, kas sadalīti piecām prioritātēm: nākotnes prasībām atbilstoša ekonomika, noturīga vide, ilgtspējīgs tūrisms, integrēta reģionālā attīstība un pārrobežu pārvaldība. Gandrīz trešdaļa tās budžeta tiks izmantota pētniecības attīstīšanai un inovācijas spēju pilnveidošanai, un vairāk nekā viena piektdaļa – ar klimatu saistītiem pasākumiem.
  • Interreg programma Vācijai (Bavārijai) un Čehijai saņem 123,8 miljonu eiro piešķīrumu. Gandrīz trešdaļa tās budžeta būs paredzēts tam, lai attīstītā ekonomikā atbalstītu kultūru un ilgtspējīgu tūrismu, sociālo iekļaušanu un sociālo inovāciju. Citas investīciju prioritātes ir dabas, biodaudzveidības un zaļās infrastruktūras aizsardzība un saglabāšana, kā arī vienlīdzīgas piekļuves uzlabošana iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītībā.

Turpmākie pasākumi

Aicinām visas ieinteresētās personas attiecīgajās teritorijās rūpīgi sekot uzaicinājumiem iesniegt projektus, kas drīzumā tiks publicēti programmu tīmekļvietnēs.

Konteksts

Vēsturiski Eiropas centrālā daļa ir piedzīvojusi ekonomiskās atšķirības, un Interreg ir programmas, kas vislabāk ļaus veidot saikni starp reģioniem un cilvēkiem. Tās palīdzēs uzlabot attiecīgo reģionu attīstību, vienlaikus īstenojot ES zaļo un digitālo pārkārtošanos.

2021.–2027. plānošanas periodam 6. paaudzes Interreg programmu kopbudžets ir gandrīz 10 miljardi eiro. Interreg ir veidota četros sadarbības virzienos: pārrobežu (Interreg A), starpvalstiskais (Interreg B), starpreģionālais (Interreg C) virziens un tālāko reģionu integrācija kaimiņu vidē (Interreg D).

Sīkāka informācija

Eiropas teritoriālā sadarbība

Interreg programma Viduseiropas valstīm

Interreg programma Austrijai un Vācijai (Bavārijai)

Interreg programma Vācijai (Bavārijai) un Čehijai

Jautājumi un atbildes par ES kohēzijas politiku

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 23. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā