Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2022. gada 11. oktobrisPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Jaunais Eiropas “Bauhaus” un kohēzijas politika: 50 miljonus eiro vērtais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus inovatīviem projektiem pilsētās

Bauhaus

Eiropas pilsētiniciatīva šodien izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai atbalstītu inovāciju pilsētās un pilsētu spējas veidot ilgtspējīgu pilsētattīstību – šim pasākumam paredzēts finansējums 50 miljonu eiro apmērā. Ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus tiek mudināts praksē iemiesot jaunā Eiropas “Bauhaus” (JEB) pamatvērtības: estētiku, ilgtspēju un iekļautību. Tādējādi būs iespējams īstenot otrās paaudzes JEB demonstrējumprojektus, kas seko pirmajiem sešiem pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” finansētajiem projektiem. Eiropas pilsētiniciatīva ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).

Kohēzijas politikas un reformu komisāre Elīza Ferreira:

Iekļaujoša zaļā pārkārtošanās piedāvā visiem piemērotus kvalitatīvus risinājumus, un būtiska nozīme tajā ir inovatīviem, uz vietas īstenotiem projektiem, kas iemieso jaunā Eiropas “Bauhaus” vērtības. Es aicinu ES pilsētas ar savu redzējumu un radošumu maksimāli izmantot finansējuma iespējas, ko šodien saskaņā ar kohēzijas politiku piedāvā Eiropas pilsētiniciatīva. Šis finansējums ļaus panākt praktiskus uzlabojumus ikdienas dzīvē un parādīt, kā jaunais Eiropas “Bauhaus” palīdz risināt sarežģītas pilsētu problēmas.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela

Pilsētām ir liela nozīme ilgtspējīgā pārveidē. Tām ir unikālas iespējas ne tikai iesaistīt iedzīvotājus, bet arī smelties ierosmi Eiropas kultūras daudzveidībā un kultūras mantojumā, lai viestu pārmaiņas dzīves telpā un domāšanas veidā. Ar šo jauno uzaicinājumu mēs tiecamies tuvināt sabiedrībai jaunā Eiropas “Bauhaus” vērtības gan ēku būvniecības, gan pilsētu funkcionēšanas līmenī. Ar nepacietību gaidu, ka projekti tiks īstenoti un replicēti visā Eiropā.

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus meklē projektus, kas veicina pārmaiņas pilsētās un kam ir potenciāls radīt investīcijas un iedvesmot citus kohēzijas politikas projektus saskaņā ar JEB principiem. Iesniedzamajiem projektiem jāaptver šādas četras tēmas:

  • būvniecība un renovācija apritīguma un oglekļneitralitātes garā,
  • kultūras mantojuma saglabāšana un pārveidošana,
  • ēku pielāgošana un pārveidošana cenas ziņā pieejamiem mājokļu risinājumiem,
  • pilsētvides reģenerācija.

ERAF finansēs 80 % no atlasīto projektu izmaksām. Katrs projekts var saņemt līdz 5 miljoniem eiro. Daļa no šā finansējuma atbalstīs inovatīvu risinājumu pārnesi uz citām Eiropas pilsētām, lai panāktu vēl lielāku ietekmi, jo īpaši tajās pilsētās un reģionos, kam visvairāk nepieciešams atbalsts pārejai uz zaļu nākotni. Ilgtermiņā atbalstītās pilsētu iestādes izveidos projektu pārneses partnerības ar trim citām pilsētām, kuras ir ieinteresētas replicēt projektu daļas vai pilnus projektus. Uzaicinājums ir spēkā līdz 2023. gada janvāra vidum.

Konteksts 

Jauno Eiropas “Bauhaus” 2021. gada septembrī uzsāka Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena. Tas zaļajam kursam pievieno kultūras dimensiju un paātrina zaļo pārkārtošanos ar tādām pārmaiņām uz vietas, kas apvieno estētikas, ilgtspējas un iekļaušanas vērtības.

Ar īpašu ERAF budžetu 450 miljonu eiro apmērā Eiropas pilsētiniciatīva ir jauns instruments kohēzijas politikas pilsētvides dimensijas atbalstam 2021.–2027. gadā. Vismaz 8 % no ERAF līdzekļiem katrā dalībvalstī ir jāiegulda prioritātēs un projektos, ko pašas pilsētas atlasa, pamatojoties uz savām ilgtspējīgas pilsētattīstības stratēģijām.

Eiropas pilsētiniciatīva ne tikai atbalsta inovāciju, bet arī visu Eiropas urbāno teritoriju kapacitātes. Tā piedāvā pamatu politikas veidošanai un zināšanu apmaiņai par ilgtspējīgu pilsētattīstību, arī izmantojot ES pilsētprogrammu.

Eiropas pilsētiniciatīvu pārvalda Komisija un Francijas Augšfrancijas reģions. Tās pamatā ir 2014.–2020. gada plānošanas perioda Inovatīvas pilsētvides darbības, bet tajā vēl lielāka uzmanība ir pievērsta pilsētvides inovācijai, ilgtspējai un atkārtojamībai citās pilsētās.

Sīkāka informācija

Eiropas pilsētiniciatīva

Jaunā Eiropas “Bauhaus” tīmekļvietne

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2022. gada 11. oktobris
Autors
Pārstāvniecība Latvijā