Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 16. maijsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 2 min

Jauni noteikumi nodokļu pārredzamības jomā palīdzēs dalībvalstīm viest skaidrību par kriptoaktīvu nozari

Ekonomika

Komisija atzinīgi vērtē ES finanšu ministru šodien panākto politisko vienošanos (“vispārējo pieeju”) par jauniem noteikumiem nodokļu pārredzamības jomā, kas attieksies uz visiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri sekmē Eiropas Savienībā rezidējošu klientu darījumus ar kriptoaktīviem. Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, šie jaunie noteikumi papildina regulu par kriptoaktīvu tirgiem (MiCA) un regulu par līdzekļu pārvedumiem (TFR), un tie pilnībā atbilst ESAO iniciatīvai par kriptoaktīvu ziņošanas sistēmu.

Godīga un efektīva nodokļu sistēma ir būtiska, lai nodrošinātu valsts investīciju veikšanai un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai vajadzīgos ieņēmumus, un vienlaikus tā arī rada inovācijas veicinošu uzņēmējdarbības vidi. Tomēr šobrīd nodokļu iestādēm trūkst vajadzīgās informācijas, lai uzraudzītu ieņēmumus, kas gūti no kriptoaktīvu lietošanas, ar kuriem var viegli tirgoties pāri robežām. Tas ļoti ierobežo iestāžu spēju nodrošināt faktisku nodokļu nomaksu, kas nozīmē to, ka Eiropas pilsoņi zaudē svarīgus nodokļu ieņēmumus.

Direktīva uzlabos dalībvalstu spēju konstatēt un apkarot krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu, paredzot prasību visiem ES kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, neatkarīgi no to lieluma, ziņot par ES rezidējošu klientu darījumiem. Turklāt ir paplašināta atjauninātās direktīvas darbības joma, lai iekļautu ziņošanas prasības finanšu iestādēm attiecībā uz e-naudu un centrālās bankas digitālajām valūtām, kā arī automātisku informācijas apmaiņu par iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem, ko izmanto attiecībā uz fiziskām personām.

Jaunās ziņošanas prasības attiecībā uz kriptoaktīviem, e-naudu un centrālās bankas digitālajām valūtām stāsies spēkā 2026. gada 1. janvārī. Jauno noteikumu galīgā pieņemšana būs iespējama tad, kad būs pieejams Eiropas Parlamenta konsultatīvais atzinums.

Priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis:

Kriptoaktīviem un e-naudai ir liels potenciāls veicināt saimniecisko darbību un inovāciju, taču to risks ir mazāka pārskatāmība un iespējas izvairīties no nodokļu maksāšanas vai krāpties nodokļu jomā. Mūsu nodokļu noteikumu atjaunināšana, lai risinātu šos jautājumus, palīdzēs valstu administrācijām efektīvāk iekasēt nodokļus un pielāgoties tehnoloģiju attīstībai, Eiropai virzoties uz priekšu digitālās pārkārtošanās procesā.

Ekonomikas komisārs Paolo Džentiloni:

Šodien panāktā vienošanās ir laba ziņa attiecībā uz nodokļu pārredzamību finanšu pasaulē, kas ļoti strauji attīstās. Anonimitāte nozīmē, ka daudzus kriptoaktīvu lietotājus, kas gūst ievērojamu peļņu, valstu nodokļu iestādes nepamana, un tas ir pilnīgi nepieņemami. Pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstis saņems vajadzīgo informāciju, lai nodrošinātu, ka tiek samaksāti nodokļi par ieguvumiem no kriptoaktīvu tirgošanas vai investīcijām tajos.

Papildinformācija

Jautājumi un atbildes

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 16. maijs
Autors
Pārstāvniecība Latvijā