Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2023. gada 30. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 6 min

Komisija ierosina atvieglojumus mobilās tehnikas kustībai pa koplietošanas ceļiem visā ES

Lauksaimniecības tehnika

Komisija šodien ierosināja regulu, kas atvieglos autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas — celtņu, kombainu, autokrāvēju, sniega tīrītāju — izmantošanu uz koplietošanas ceļiem. Šie noteikumi aizstās dažādos regulatīvos režīmus, kas šobrīd ir spēkā dalībvalstīs.

Ar jaunajiem noteikumiem ES līmenī tiks saskaņotas tehniskās prasības autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas apstiprināšanai. Tas palīdzēs novērst vienotā tirgus sadrumstalotību un likvidēt šķēršļus, kas apgrūtina šādas tehnikas brīvu apriti, vienlaikus nodrošinot augstu ceļu satiksmes drošības līmeni. Ierosinātā regula arī samazinās administratīvo un atbilstības nodrošināšanas slogu, tādējādi radot izmaksu ietaupījumus, kas desmit gadu periodā varētu sasniegt 846 miljonus eiro.

Patlaban nav noteiktas saskaņotas prasības attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas izmantošanu uz ES koplietošanas ceļiem. Līdz ar to ES ražotājiem nākas pielāgoties dažādu dalībvalstu tiesiskajiem regulējumiem, kas mēdz ievērojami atšķirties. Tā rezultātā rodas kavējumi un būtiskas izmaksas. Turklāt tiešie lietotāji, piemēram, lauku uzņēmēji vai būvniecības uzņēmumi, ne vienmēr var izmantot savu mobilo tehniku dažādās dalībvalstīs.

Šī iniciatīva palīdzēs novērst regulējuma nepilnības vienotajā tirgū, kas šogad atzīmē izveides 30. gadadienu. Jaunie noteikumi ir uzskatāms piemērs tam, kā ar Komisijas ierosinātu iniciatīvu palīdzību iespējams samazināt šķēršļus un izmaksas, paaugstināt standartus un palielināt ES nozaru konkurētspēju.

Ierosinātā regula:

  • nodrošina vienoto tirgu autoceļiem neparedzētai mobilajai tehnikai.  Ar priekšlikumu tiek izveidots saskaņots tiesiskais regulējums par autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas apstiprinājumu izmantošanai uz ceļiem, tādējādi atvieglojot šādas tehniskas brīvu apriti un izmantošanu ES teritorijā;
  • samazina administratīvo slogu un izmaksas ieinteresētajām personām. Ražotājiem un izplatītājiem apstiprinājums tehnikas izmantošanai uz ceļiem būs jāpieprasa tikai vienreiz un vienā ES dalībvalstī, un attiecīgo tehniku pēc tam varēs izmantot uz ceļiem visās ES valstīs. Tādējādi tiks atvieglota jaunu modeļu ienākšana tirgū, novērsti kavējumi, ko rada vairāku apstiprinājumu pieprasīšana, un samazināsies ar atbilstības nodrošināšanu saistītās izmaksas nozarē. Ieguvēji no šādu izmaksu samazinājuma būs, piemēram, nomas uzņēmumi, kuriem būs vieglāk izmantot un atkārtoti pārdot tehniku pāri iekšējām ES robežām. Tiem būs pieejama plašāka autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas izvēle, kā arī piekļuve inovatīvākiem modeļiem. Vadītājiem savukārt būs labums no saskaņotiem noteikumiem, kas nodrošina augstu ceļu satiksmes drošību visā ES;
  • nodrošina proporcionalitāti un juridisko noteiktību. Lai garantētu jauno noteikumu proporcionalitāti un vienādu piemērošanu visā ES, tajos reglamentēti tikai būtiskākie tehniskie aspekti un ierosināta vienkāršota viena posma procedūra, kura pielāgota autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas īpatnībām (proti, ka tā uz ceļa parasti neatrodas);
  • izveido efektīvāku tirgus uzraudzību. Regulā ir iekļautas tirgus uzraudzības procedūras, tai skaitā aizsardzības pasākumi pret neatbilstīgiem mašīnbūves izstrādājumiem, kas saskaņoti ar pasākumiem, ko izmanto plašākā ES tiesiskajā regulējumā par ražojumiem.

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere::

Jaunā regula par autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas apstiprinājumu izmantošanai uz ceļiem ļaus šai rūpniecības nozarei ievērojami samazināt ar atbilstības nodrošināšanu saistītās izmaksas un novērst kavēkļus ienākšanai tirgū. Šis ir konkrēts piemērs tam, kā noteikumi var palīdzēt samazināt administratīvo slogu un šķēršļus un pilnībā atraisīt mūsu vienotā tirgus potenciālu.

Turpmākā rīcība

Ierosināto regulu apspriedīs un par to vienosies Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome, un tad tā tiks pieņemta un stāsies spēkā.

Paralēli tam Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un citām ieinteresētajām personām sāks gatavot šajā regulā paredzētos deleģētos aktus, tai skaitā detalizētas tehniskās prasības un testus, kas prasīti attiecībā uz dažādiem tehnikas elementiem (bremžu, stūres, apgaismojuma sistēmu, redzes lauku, masām, izmēriem u. c.).

Vispārīga informācija

Autoceļiem neparedzēta mobilā tehnika cita starpā tiek izmantota būvniecībā, lauksaimniecībā, dārzniecībā, mežsaimniecībā, materiālu apstrādē un pašvaldību vajadzībām (piemēram, kombaini, smidzinātāji, iekrāvēji, ekskavatori, autoceltņi, pļaujmašīnas, autokrāvēji, teleskopiskie iekrāvēji, ielu tīrītāji, platformas pacēlāji, sniega tīrītāji).  

Kopējā autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas aplēstā ES ražošanas vērtība ir 12,5 miljardi eiro gadā, un to ražo gan lieli, gan mazi uzņēmumi. Līdzīgi kā citos mašīnbūves nozares segmentos, arī šajā tirgu lielākoties kontrolē neliels skaits lielu uzņēmumu, savukārt MVU parasti ir specializētāki tirgus nišās. Saskaņā ar aplēsēm 98 % reģistrēto izņēmumu ir MVU, kas nodrošina 18 % no nozares ieņēmumiem un 30 % no nozares darbvietām.

ES autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas nozare ir nozīmīgs šīs tehnikas ražotājs un eksportētājs pasaules līmenī. 42 % no ikgadējās ražošanas vērtības eksportē uz trešām valstīm, 54 % nonāk tirdzniecībā ES iekšienē, un tikai 4 % tiek pārdoti ES valstī, kurā notiek ražošana. Tas nozīmē, ka autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas ražotājiem ir ārkārtīgi svarīgi saņemt apstiprinājumu šīs tehnikas izmantošanai citās dalībvalstīs vai trešās valstīs.

Patlaban uz autoceļiem neparedzētu mobilo tehniku jau attiecas daži saskaņoti noteikumi, piemēram, Direktīva 2006/42/EK par mašīnu konstrukcijas un uzbūves drošību, Direktīva 2014/30/ES par elektromagnētisko savietojamību un Regula (ES) 2016/1628 par piesārņotāju robežvērtībām.

Plašāka informācija

Priekšlikums regulai par autoceļiem neparedzētu mobilo tehniku

Faktu lapa

ES konkurētspēja pēc 2030. gada: raugoties nākotnē saistībā ar vienotā tirgus 30. gadadienu

Eiropas vienotajam tirgum aprit 30 gadi

Abonējiet Eiropas Komisijas bezmaksas e-jaunumus par iekšējo tirgu, rūpniecību, uzņēmējdarbību un MVU.

 

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2023. gada 30. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā