Pāriet uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Paziņojums presei2024. gada 22. martsPārstāvniecība LatvijāLasīšanas ilgums: 3 min

Komisija ierosina palielināt tarifus Krievijas un Baltkrievijas labības produktiem

EU-Ukraine Solidarity Lanes: Ukraine  

Eiropas Komisija šodien ierosina palielināt tarifus Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudaugu, eļļas augu sēklu un atvasināto produktu ("graudu produkti"), tostarp kviešu, kukurūzas un saulespuķu miltu, importam ES.

Šie augsti tarifi ir izstrādāti, lai sasniegtu vairākus mērķus:

  • nepieļaut ES tirgus destabilizāciju, ja nākotnē Krievijas graudaugu produkti tiktu būtiski novirzīti uz ES tirgu. ES lauksaimnieki ir pauduši bažas par šo risku - Krievijas kā pasaules vadošās graudu eksportētājas loma un tās vēlme izmantot pārtikas eksportu kā ģeopolitisku instrumentu liecina, ka šis risks ir augsts,
  • turklāt paaugstinātie tarifi ir vērsti uz to, lai cīnītos pret Krievijas eksportu, kas saistīts ar nelikumīgi piesavinātiem graudiem no Ukrainas, no kuriem daļa ir nelegāli eksportēta uz ES tirgu, apzināti tos maldinoši marķējot kā "Krievijas". Šodien ierosinātie tarifi nodrošinās, ka šis nelegālais eksporta veids vairs nebūs rentabls/ekonomiski izdevīgs,
  • tādējādi šie tarifi neļaus Krievijai izmantot ieņēmumus no eksporta uz ES - gan Krievijas, gan nelikumīgi piesavināto Ukrainas labības produktu -, lai finansētu savu agresijas karu pret Ukrainu. Tā kā 2023. gadā Krievija uz ES eksportēja šādus produktus aptuveni 1,3 miljardu eiro vērtībā, šie ES tarifi atslēgs vēl vienu svarīgu peļņas avotu Krievijas ekonomikai un līdz ar to arī Krievijas kara mašīnai.

Paaugstinātie tarifi attiektos arī uz Baltkrieviju, ņemot vērā tās ciešās politiskās un ekonomiskās saites ar Krieviju. Turklāt, iekļaujot Baltkrieviju jaunajā pasākumā, ES neļaus Krievijai izmantot Baltkrieviju, lai apietu jaunos tarifus un virzītu savas preces uz ES tirgu.

Šodienas Eiropas Komisijas priekšlikums neskar graudaugu, eļļas augu sēklu un atvasināto produktu tranzītu no Krievijas un Baltkrievijas uz trešajām pasaules valstīm. Tas liecina, ka Eiropas Savienība joprojām ir pilnībā apņēmusies veicināt pārtikas drošību visā pasaulē, jo īpaši attiecībā uz jaunattīstības valstīm.

Vairāk nekā divus gadus pēc tam, kad sākās Krievijas agresijas karš pret Ukrainu, Eiropa ir vienota un apņēmības pilna turpināt aizstāvēt mūsu vērtības un pamatprincipus. ES stingri atbalsta Ukrainu un tās tautu un turpinās stingri atbalstīt Ukrainas ekonomiku, kā arī tās sabiedrību, bruņotos spēkus un turpmāko atjaunošanu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.

Turpmākie soļi

Tagad priekšlikumu izskatīs Eiropas Savienības Padome jeb dalībvalstis. Tiklīdz Padome to būs pieņēmusi, tarifi tiks piemēroti nekavējoties.

Regulas priekšlikums

Jautājumi un atbildes

ES-Ukrainas tirdzniecības attiecības

ES sankcijas pret Krieviju

Citāti

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena:

"Tarifu piemērošana šim Krievijas importam mazina pieaugošo risku mūsu tirgiem un mūsu lauksaimniekiem, samazina Krievijas iespējas izmantot ES savas kara mašīnas vajadzībām un saglabā mūsu apņemšanos saglabāt globālo pārtikas nodrošinājumu, jo īpaši jaunattīstības valstīm. Mēs atrodam pareizo līdzsvaru starp atbalstu mūsu ekonomikai un lauksaimnieku kopienām, saglabājam savu nelokāmo atbalstu Ukrainai un joprojām iestājamies par taisnīgu globālo pārtikas nodrošinājumu."

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis:

"Eiropas Komisijā esam nolēmuši ierobežot Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktu apriti Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Piedāvājam ieviest ļoti augstus importa tarifus Krievijas graudiem, eļļassēklām un noteiktiem lopbarības produktiem, kas praksē padarīs šo produktu eksportu uz Eiropas Savienību ekonomiski neizdevīguIdentiski tarifi tiks attiecināti arī uz Baltkrieviju, novēršot iespējamo ierobežojumu apiešanu. Ieviešot augstos importa tarifus, Eiropas Savienība samazinās Krievijas tirdzniecības ieņēmumus un attiecīgo Krievijas lauksaimniecības produktu klātbūtni ES iekšējā tirgū, tādējādi priekšplānā izvirzot Eiropas un Ukrainas zemnieku intereses."

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
2024. gada 22. marts
Autors
Pārstāvniecība Latvijā